Note: The other languages of the website are Google-translated. Back to English

Παραδείγματα τύπων Excel | ExtendOffice

Κόμης
Μετρήστε τα κελιά ίση με COUNTIFΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣΑΚΡΙΒΗΣ
Μετρήστε τα κελιά που δεν ισούται με COUNTIF
Μετρήστε τα κελιά ίσα με x ή y COUNTIFΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣΑΘΡΟΙΣΜΑ
Μετρήστε τα κελιά ίσα με x και y COUNTIFS
Μετρήστε κελιά μεγαλύτερα ή μικρότερα από COUNTIF
Μετρήστε αριθμό κελιών μεταξύ δύο τιμών / ημερομηνιών COUNTIFS
Μετρήστε αριθμό κελιών που δεν είναι μεταξύ δύο δεδομένων αριθμών COUNTIFΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ
Ο αριθμός των κελιών ισούται με μία από τις πολλές τιμές COUNTIFΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ
Μετρήστε αριθμό κελιών που δεν είναι ίσο με πολλές τιμές COUNTIFCOUNTAΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ISNAMATCH
Μετρήστε αριθμό κελιών που δεν είναι ίσα με x ή y COUNTIFSΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ
Μετρήστε κενά ή μη κενά κελιά ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣCOUNTIF
Μετρήστε κελιά που ξεκινούν/τελειώνουν με συγκεκριμένο κείμενο COUNTIF
Μετρήστε κελιά που περιέχουν είτε x είτε y ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣΕΚΔΟΣΗΒΡΕΙΤΕ
Μετρήστε κελιά που περιέχουν συγκεκριμένο κείμενο με διάκριση πεζών -κεφαλαίων ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣΕΚΔΟΣΗΒΡΕΙΤΕ
Μετρήστε πόσα κελιά περιέχουν σφάλματα ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣΕΚΔΟΣΗΑΘΡΟΙΣΜΑ
Ο αριθμός των κελιών περιέχει αριθμητικές ή μη αριθμητικές τιμές ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣΕΚΔΟΣΗΔΕΝCOUNT
Μετρήστε αριθμό κελιών που περιέχουν περιττούς ή ζυγούς αριθμούς ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣMOD
Μετρήστε αριθμό κελιών που περιέχουν θετικές ή αρνητικές τιμές COUNTIF
Μετρήστε αριθμό κελιών που περιέχουν συγκεκριμένο αριθμό χαρακτήρων COUNTIFΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣLENN
Αριθμός αριθμού κελιών που περιέχουν συγκεκριμένο κείμενο COUNTIFΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣΒΡΕΙΤΕΕΚΔΟΣΗ
Μετρήστε τον αριθμό των κελιών κειμένου COUNTIFCOUNTIFS
Μετρήστε κελιά που δεν περιέχουν σφάλματα ISERRORΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣΑΘΡΟΙΣΜΑ
Μετρήστε κελιά που δεν περιέχουν συγκεκριμένο κείμενο COUNTIFCOUNTIFS
Μετρήστε τον αριθμό των κελιών που δεν περιέχουν πολλές τιμές ΑΘΡΟΙΣΜΑΠΟΛΛΑΕΚΔΟΣΗΜΕΤΑΘΕΤΩΣΕΙΡΑ
Μετρήστε τον αριθμό των ημερομηνιών ανά ημέρα της εβδομάδας ΑΘΡΟΙΣΜΑΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
Μετρήστε Πολλαπλά Κριτήρια ΧΩΡΙΣ ΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣMATCH
Μετρήστε τους αριθμούς που ξεκινούν με έναν συγκεκριμένο αριθμό ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣΑΡΙΣΤΕΡΑ
Μετρήστε τις εμφανίσεις συγκεκριμένου κειμένου σε ολόκληρο το βιβλίο εργασίας του Excel ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣCOUNTIFΕΜΜΕΣΟΣ
Μετρήστε ή αθροίστε μόνο ολόκληρους αριθμούς ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ MOD
Μετρήστε τους αριθμούς όπου το ένατο ψηφίο ισούται με το Χ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ MID
Μετρήστε κελιά που πληρούν δύο ή περισσότερα κριτήρια COUNTIFS
Μετρήστε αντιστοιχίες μεταξύ δύο στηλών ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ
Μετρήστε τον αριθμό των ημερομηνιών ανά έτος, μήνα ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣΕΤΟΣΜΗΝΑ
Μετρήστε σειρές εάν πληρούν εσωτερικά κριτήρια ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ
Μετρήστε σειρές εάν πληροίτε πολλά κριτήρια ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ
Μετρήστε όλους τους αγώνες / διπλότυπα μεταξύ δύο στηλών ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣCOUNTIFCOUNTMATCHΕΚΔΟΣΗ
Μετρήστε αριθμό σειρών που περιέχουν συγκεκριμένες τιμές ΑΘΡΟΙΣΜΑΠΟΛΛΑΜΕΤΑΘΕΤΩΣΤΗΛΗ
Μετρήστε αριθμό σειρών με πολλαπλά κριτήρια OR ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ
Μετρήστε μοναδικές αριθμητικές τιμές βάσει κριτηρίων ΑΘΡΟΙΣΜΑΣΥΧΝΟΤΗΤΑROWSΜΟΝΑΔΙΚΌΣFILTER
Μετρήστε μοναδικές αριθμητικές τιμές ή ημερομηνίες σε μια στήλη ΑΘΡΟΙΣΜΑΣΥΧΝΟΤΗΤΑΕΚΔΟΣΗΜΟΝΑΔΙΚΌΣCOUNTIFCOUNT
Μετρήστε τον αριθμό των ορατών σειρών σε μια φιλτραρισμένη λίστα ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ
Μετρήστε μοναδικές τιμές σε μια περιοχή ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣΣΥΧΝΟΤΗΤΑMATCHΣΕΙΡΑCOUNTIF
Μετρήστε Μοναδικές Αξίες Με Κριτήρια ΑΘΡΟΙΣΜΑΣΥΧΝΟΤΗΤΑMATCHΣΕΙΡΑIF
Μετρήστε ορατές σειρές με κριτήρια ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣΥΠΟΣΥΝΟΛΟΣΕΙΡΑMIN
Χρησιμοποιήστε το COUNTIF σε μη συνεχόμενη περιοχή ΑΘΡΟΙΣΜΑCOUNTIFΕΜΜΕΣΟΣ
Countifs with OR Logic for Multiple Criteria ΑΘΡΟΙΣΜΑCOUNTIFΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣMATCH ΕΚΔΟΣΗ
Υπολογίστε το ποσοστό ανάλυσης των στοιχείων σε μια λίστα COUNTIFCOUNTA
Δημιουργήστε μια συνοπτική καταμέτρηση ανά μήνα με COUNTIFS COUNTIFSΕΚΔΟΣΗ
Κάνετε τρέξιμο Count Of Occurrence σε μια λίστα COUNTIFIF
Περίληψη Αριθμός Μη Κενών Κατηγοριών COUNTIFS
Άθροισμα
3D άθροισμα ή σύνοψη σε πολλά φύλλα εργασίας ΑΘΡΟΙΣΜΑΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣSUMIFΕΜΜΕΣΟΣ
Υπολογίστε το Σύνολο λειτουργίας ΑΘΡΟΙΣΜΑ
Λήψη υποσυνολικού με αριθμό τιμολογίου COUNTIFSUMIFIF
Άθροισμα Τιμών Ανά Ομάδα SUMIFIF
Υποσύνολο κατά χρώματα SUMIF
Αμφίδρομη καταμέτρηση σύνοψης COUNTIF
Μερικά ποσά τιμολογίων ανά ηλικία SUMIF
Άθροισμα όλων των αριθμητικών κελιών που αγνοούν σφάλματα SUMIFΑΦΑΝΙΣΤΗΡΙΟΣΥΝΟΛΟ
Άθροισμα μικρότερων ή κατώτατων N τιμών ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣΜΙΚΡΌ
Άθροισμα μικρότερων ή κατώτατων N τιμών με βάση κριτήρια ΑΘΡΟΙΣΜΑΜΙΚΡΌIF
Άθροισμα τιμών ανά μήνα (με ή χωρίς έτος) SUMIFSΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣΟΜΟΝΟΣΜΗΝΑ
Άθροισμα τιμών ανά εβδομάδα μιας δεδομένης ημερομηνίας SUMIFS
Άθροισμα τιμών κατά αριθμό εβδομάδας ή ημέρας ΕΒΔΟΜΑΔΑΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
Άθροισμα κάθε N σειρών ή στηλών ΑΘΡΟΙΣΜΑOFFSETΣΕΙΡΑΣΤΗΛΕΣ
Άθροισμα κάθε νης σειράς ή στήλης ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣMODΣΕΙΡΑΣΤΗΛΗ
Άθροισμα εάν αρχίζει με ή τελειώνει με συγκεκριμένο κείμενο ή χαρακτήρες SUMIF
Άθροισμα εάν τα κελιά περιέχουν συγκεκριμένο κείμενο σε άλλη στήλη SUMIFΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣΑΝΑΖΗΤΗΣΗΕΚΔΟΣΗ
Άθροισμα αν μεταξύ δύο τιμών SUMIFS
Άθροισμα μόνο κυττάρων που περιέχουν τύπους ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣΙΣΦΟΡΟΥΛΑ
Άθροισμα τιμών ανά έτος ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ SUMIFS ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΤΟΣ
Άθροισμα εάν τα κελιά περιέχουν έναν αστερίσκο SUMIF
Άθροισμα εάν τα κελιά περιέχουν και το X και το Y SUMIFS
Άθροισμα εάν τα κελιά περιέχουν ή ίσο με X ή Y ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ SUMIFS
Άθροισμα εάν η ημερομηνία είναι μεταξύ δύο ημερομηνιών SUMIFS
Άθροισμα εάν τα κελιά είναι ίσα ή όχι ίσα με μια συγκεκριμένη τιμή SUMIF
Άθροισμα εάν είναι μεγαλύτερο ή μικρότερο από μια συγκεκριμένη τιμή SUMIF
Άθροισμα εάν η ημερομηνία είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη από μια συγκεκριμένη ημερομηνία SUMIF
Άθροισμα αν ισούται με ένα από πολλά πράγματα SUMIFΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ
Άθροισμα τιμών με βάση κενά ή μη κενά κριτήρια SUMIF
Sumif με πολλαπλά κριτήρια με βάση τη λογική Ή και ΚΑΙ SUMIFSUMIFS
Άθροισμα πολλαπλών στηλών εάν πληρούται ένα κριτήριο ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ
Άθροισμα των τελευταίων N στηλών ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΕΊΚΤΗΣ ΣΤΗΛΕΣ
Άθροισμα κορυφαίων N τιμών ή κορυφαίων N τιμών με κριτήρια ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΜΕΓΑΛΗ
Άθροισμα τιμών με βάση τη στήλη ή και τη στήλη και τη σειρά ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ
Άθροισμα τιμών στις τελευταίες N ημέρες με βάση κριτήρια SUMIFS ΣΉΜΕΡΑ
Αθροίστε μόνο ορατά κελιά ή σειρές σε μια φιλτραρισμένη λίστα ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ
Τιμές αθροίσματος σε οριζόντια περιοχή SUMIFS
Χρησιμοποιήστε SUMIFS με πολλαπλά κριτήρια που βασίζονται στη λογική Ή ΑΘΡΟΙΣΜΑSUMIFS
Χρησιμοποιήστε το SUMPRODUCT με τη λειτουργία IF ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ
Χρηματοοικονομικά
Υπολογίστε τις πληρωμές τόκων ανά περίοδο ή σύνολο IPMTCUMIPMT
Lookup
Κατά προσέγγιση αντιστοίχιση με INDEX και MATCH ΔΕΊΚΤΗΣMATCH
Κατά προσέγγιση αντιστοιχία με το VLOOKUP VLOOKUP
Αναζήτηση πεζών-κεφαλαίων ΔΕΊΚΤΗΣMATCHVLOOKUPΑΚΡΙΒΗΣΕΠΙΛΕΓΩ
Αναζήτηση με διάκριση πεζών-κεφαλαίων για επιστροφή αριθμών που ταιριάζουν ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣMATCHΑΚΡΙΒΗΣ
Μετρήστε τις τιμές που λείπουν ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣMATCHISNACOUNTIF
Δυναμική αναφορά φύλλου εργασίας ή βιβλίου εργασίας ΕΜΜΕΣΟΣ
Ακριβής αντιστοίχιση με INDEX και MATCH ΔΕΊΚΤΗΣMATCH
Ακριβής αντιστοίχιση με το VLOOKUP VLOOKUP
Βρείτε τη μεγαλύτερη ή συντομότερη συμβολοσειρά κειμένου σε μια στήλη ή μια σειρά ΔΕΊΚΤΗΣMATCHLENMAXMIN
Βρείτε τη μεγαλύτερη συμβολοσειρά κειμένου με κριτήρια ΔΕΊΚΤΗΣMATCHLENMAX
Βρείτε τιμές που λείπουν IFISNAMATCHVLOOKUPCOUNTIF
Λάβετε τη διεύθυνση κελιού των αποτελεσμάτων αναζήτησης ΔΕΊΚΤΗΣMATCHCELL
Λάβετε την πρώτη μη κενή τιμή σε μια στήλη ή μια σειρά ΔΕΊΚΤΗΣMATCHISBLANK
Λάβετε την πρώτη αριθμητική τιμή σε στήλη ή γραμμή ΔΕΊΚΤΗΣMATCHΕΚΔΟΣΗ
Λάβετε την πρώτη τιμή κειμένου σε μια στήλη ΔΕΊΚΤΗΣMATCHVLOOKUP
Λάβετε την πρώτη τιμή κειμένου στη σειρά HLOOKUP
Λάβετε πληροφορίες που αντιστοιχούν στη μέγιστη τιμή ΔΕΊΚΤΗΣMATCHMAX
Λάβετε πληροφορίες που αντιστοιχούν στην ελάχιστη τιμή ΔΕΊΚΤΗΣMATCHMIN
Λάβετε την τελευταία τιμή κειμένου σε μια στήλη ΔΕΊΚΤΗΣMATCH
Λάβετε πληροφορίες μαθητών ή υπαλλήλων με το VLOOKUP VLOOKUP
Λάβετε τιμή σε δεδομένη γραμμή και στήλη ΔΕΊΚΤΗΣMATCHΜΙΚΡΌ
INDEX και MATCH σε πολλές στήλες ΔΕΊΚΤΗΣMATCHΠΟΛΛΑΜΕΤΑΘΕΤΩΣΤΗΛΗ
INDEX και MATCH με πολλαπλούς πίνακες ΔΕΊΚΤΗΣMATCHΕΠΙΛΕΓΩ
Αριστερή αναζήτηση με INDEX και MATCH ΔΕΊΚΤΗΣMATCH
Αριστερά αναζήτηση με VLOOKUP VLOOKUPΕΠΙΛΕΓΩ
Εντοπίστε τη μέγιστη τιμή σε ένα εύρος MATCHMAX
Εντοπίστε το πρώτο σφάλμα MATCHISERROR
Εντοπίστε τον πρώτο αγώνα που δεν ξεκινά με MATCHΑΡΙΣΤΕΡΑIF
Εντοπίστε την πρώτη αντιστοίχιση που δεν περιέχει MATCHΕΚΔΟΣΗΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Εντοπίστε την πρώτη μερική αντιστοίχιση με χαρακτήρες μπαλαντέρ MATCH
Αναζητήστε μια τιμή που περιέχει συγκεκριμένο κείμενο με χαρακτήρες μπαλαντέρ ΔΕΊΚΤΗΣMATCH
Αναζήτηση πιο κοντινού αγώνα ΔΕΊΚΤΗΣMATCHABSMIN
Αναζήτηση πλησιέστερης τιμής αντιστοίχισης με πολλά κριτήρια IFΔΕΊΚΤΗΣMATCH
Αναζητήστε και ανακτήστε ολόκληρη τη στήλη ΔΕΊΚΤΗΣMATCHΑΘΡΟΙΣΜΑΜΈΣΟΣMAXΜΕΓΑΛΗ
Αναζητήστε και ανακτήστε ολόκληρη τη σειρά ΔΕΊΚΤΗΣMATCHΑΘΡΟΙΣΜΑΜΈΣΟΣMIN
Αναζητήστε την επόμενη μεγαλύτερη αντιστοίχιση με INDEX και MATCH ΔΕΊΚΤΗΣMATCH
Αναζητήστε τον πρώτο μερικό αριθμό αντιστοίχισης MATCHΚΕΙΜΕΝΟΔΕΊΚΤΗΣ
Αναζήτηση τιμών με φθίνουσα σειρά ΔΕΊΚΤΗΣMATCH
Τιμές αναζήτησης από άλλο φύλλο εργασίας ή βιβλίο εργασίας VLOOKUP
Συγχώνευση πινάκων με INDEX και MATCH ΔΕΊΚΤΗΣMATCH
Αναζήτηση πολλαπλών κριτηρίων με INDEX και MATCH ΔΕΊΚΤΗΣMATCH
Μερική αντιστοίχιση με το VLOOKUP VLOOKUP
Ανάκτηση της πρώτης τιμής λίστας από ένα κελί ΔΕΊΚΤΗΣMATCHΑΝΑΖΗΤΗΣΗΕΚΔΟΣΗ
Ανακτήστε την πρώτη τιμή που αντιστοιχεί στο κελί σε μια λίστα ΔΕΊΚΤΗΣMATCHΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣΥΝΟΛΟ
Ανάκτηση πληροφοριών που σχετίζονται με τις χαμηλότερες n τιμές VLOOKUP
Ανακτήστε την nη αντιστοίχιση με το INDEX ΔΕΊΚΤΗΣΣΕΙΡΑΜΙΚΡΌIF
Ανάκτηση nth match με VLOOKUP VLOOKUP
Υπολογιστής κόστους αποστολής VLOOKUP
Αμφίδρομη προσέγγιση κατά προσέγγιση με πολλαπλά κριτήρια ΔΕΊΚΤΗΣMATCHIF
Αμφίδρομη αναζήτηση με INDEX και MATCH ΔΕΊΚΤΗΣMATCH
Vlookup με όνομα dymanic φύλλου VLOOKUPΕΜΜΕΣΟΣ
μαθηματικά
Μετατροπή δυαδικής τιμής σε δεκαδική ή οκταδική ή δεκαεξαδική τιμή BIN2DECΔΕΚΑΔΙΚΟΣBIN2OCTBIN2HEX
Μετατροπή δεκαεξαδικής τιμής σε δεκαδική ή δυαδική ή οκταδική τιμή HEX2DECΔΕΚΑΔΙΚΟΣΕΞΑ2ΟΚΤHEX2BIN
Μετατροπή οκταδικής τιμής σε δεκαδική ή δυαδική ή δεκαεξαδική τιμή ΟΚΤ2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥΔΕΚΑΔΙΚΟΣOCT2HEXOCT2BIN
Μετατροπή δεκαδικής τιμής σε δυαδική ή οκταδική ή δεκαεξαδική τιμή ΔΕΚ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥΔΕΚ2ΟΚDEC2HEX
Μετατροπή δεκαδικού αριθμού σε διεύθυνση IP MID
Μετατροπή δεκαδικού σε ακέραιο αριθμό στο Excel ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ROUNDDOWN ROUNDUP
Ημερομηνία και ώρα
Προσθήκη εργάσιμων ημερών μέχρι σήμερα ΗΜΕΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣWORKDAT.INTL
Προσθέστε ώρες στο χρόνο TIME MOD
Προσθέστε λεπτά στο χρόνο TIME MOD
Προσθέστε ώρες λεπτά δευτερόλεπτα στον χρόνο TIME
Προσθέστε μήνες έως σήμερα  
Προσθέστε χρόνια μέχρι σήμερα ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΕΤΟΣΜΗΝΑΗΜΈΡΑ
Αντιστοιχίστε πόντους με βάση την καθυστέρηση IFΑΞΙΑ
Προσθέστε ή αφαιρέστε ημέρες έως σήμερα  
Υπολογίστε ημέρες ώρες λεπτά δευτερόλεπτα μεταξύ δύο ημερομηνιών ΚΕΙΜΕΝΟ
Υπολογίστε τις ημέρες που απομένουν από σήμερα MAXΣΉΜΕΡΑ
Υπολογίστε τις ημέρες που απομένουν μεταξύ ημερομηνιών  
Υπολογίστε τις ημέρες που απομένουν σε μήνα ΟΜΟΝΟΣ
Υπολογίστε τις ημέρες που απομένουν στο έτος  
Υπολογίστε τη διαφορά μεταξύ δύο ημερομηνιών DATEDIF
Υπολογίστε τη διαφορά μεταξύ δύο φορές IF
Υπολογίστε την ημερομηνία λήξης ΟΜΟΝΟΣΕΚΔΟΣΗ
Υπολογισμός ωρών λεπτών δευτερολέπτων μεταξύ ωρών ΩΡΑ  ΣΤΙΓΜΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗ
Υπολογίστε την ώρα του δικτύου MOD
Υπολογίστε την ημερομηνία συνταξιοδότησης ΕΚΔΟΣΗ
Υπολογίστε αλληλεπικαλυπτόμενες ημέρες MAXMIN
Υπολογίστε τις υπερωρίες  
Υπολογίστε χρόνια μήνες μήνες μεταξύ δύο ημερομηνιών DATEDIF
Ελέγξτε αν οι ημερομηνίες είναι εργάσιμη ΗΜΕΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ   WORKDAY.INTL
Ελέγξτε αν η ημερομηνία είναι τελευταία n ημέρα ΣΉΜΕΡΑ    ΚΑΙ
Ελέγξτε εάν η ημερομηνία είναι τελευταίος n μήνας από σήμερα ΣΉΜΕΡΑ    ΚΑΙ     ΟΜΟΝΟΣ
Ελέγξτε εάν δύο ημερομηνίες είναι τον ίδιο μήνα μήνα ΜΗΝΑ  ΕΤΟΣ
Συνδυάστε ημερομηνία και ώρα ΚΕΙΜΕΝΟ   ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΤΕ
Μετατροπή ημερομηνίας σε Julian ΚΕΙΜΕΝΟ  ΕΤΟΣ  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Μετατροπή ημερομηνίας σε μήνα έτος ημέρα ΚΕΙΜΕΝΟ
Μετατροπή ημερομηνίας σε κείμενο ΚΕΙΜΕΝΟ
Μετατροπή συμβολοσειράς χρόνου σε ώρα ΑΡΙΣΤΕΡΑ  MID
Μετατροπή δεκαδικών ωρών σε ώρα  
Μετατροπή δεκαδικών λεπτών σε χρόνο  
Μετατροπή ονόματος μήνα σε αριθμό ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ   ΜΗΝΑ
Μετατροπή αριθμού σε ημερομηνία ΚΕΙΜΕΝΟ  ΑΡΙΣΤΕΡΑ  MID  ΔΙΚΑΙΩΜΑ  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Μετατροπή ώρας σε άλλη ζώνη ώρας MOD
Μετατροπή χρόνου σε δεκαδικές ώρες  
Μετατροπή χρόνου σε δεκαδικά λεπτά  
Μετατροπή χρόνου σε δεκαδικά δευτερόλεπτα  
Μετατροπή χρόνου σε χρήμα  
Μετατροπή χρόνου σε Unix ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Μετατροπή χρονικής σήμανσης σε ώρα MID  TIME
Μετατροπή κειμένου σε ώρα ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΑΞΙΑ  
Μετρήστε ημέρες του μήνα ΟΜΟΝΟΣ  ΗΜΈΡΑ
Μετρήστε ημέρες έως την ημερομηνία λήξης ΣΉΜΕΡΑ
Μετρήστε την ημέρα της εβδομάδας μεταξύ δύο ημερομηνιών INDIRECR  ΣΕΙΡΑ  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ
Μετρήστε την ημέρα της εβδομάδας σε ένα εύρος ημερομηνιών ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ
Μετρήστε ημέρες από σήμερα ΣΉΜΕΡΑ  IF  ISBLANK  ABS
Μετρήστε ημέρες μεταξύ δύο ημερομηνιών DATEDIF
Καταμέτρηση χρωμάτων που απομένουν στον τρέχοντα μήνα ΟΜΟΝΟΣ  ΕΤΟΣ  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Μετρήστε τις διακοπές μεταξύ δύο ημερομηνιών ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ
Μετρήστε μήνες μεταξύ δύο ημερομηνιών DATEDIF   ΧΡΟΝΟΣ
Μετρήστε τον αριθμό των κλήσεων σε ένα χρονικό διάστημα COUNTIFS
Μετρήστε τους χρόνους σε ένα εύρος COUNTIFS
Μετρήστε μόνο την ημέρα εργασίας NETWORKDAYS  NETWORKDAYS.INTL
Δημιουργήστε εύρος ημερομηνιών από δύο ημερομηνίες ΚΕΙΜΕΝΟ
Δημιουργήστε μια δυναμική λίστα ημερομηνιών ROWS
Δημιουργία εβδομαδιαίου εύρους ημερομηνιών ROWS  ΚΕΙΜΕΝΟ
Όνομα καθημερινής προσαρμοσμένης μορφής ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ  ΕΠΙΛΕΓΩ
Εμφάνιση τρέχουσας ημερομηνίας ή ώρας ΣΉΜΕΡΑ   ΤΩΡΑ
Εξαγωγή χρόνου μόνο από την ώρα δεδομένων στο Excel TIMEMOD
Εξαγωγή ημερομηνίας μόνο από την ώρα δεδομένων στο Excel INTΤΡΟΥΚ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Βρείτε τα παλαιότερα ή την τελευταία ημερομηνία κάθε ομάδας IF ΜΕΓ. ΕΛΑ
Βρείτε την τελευταία εβδομάδα του μήνα ΟΜΟΝΟΣ  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
Βρείτε την επόμενη ημερομηνία στη λίστα χρονοδιαγράμματος  
Λάβετε το όνομα της ημέρας από τη δεδομένη ημερομηνία ΚΕΙΜΕΝΟ  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ  ΕΠΙΛΕΓΩ
Λάβετε ημερομηνία από την ημέρα του μήνα έτος ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Λάβετε την πρώτη ή την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα ΕΤΟΣ     ΜΗΝΑ       ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΗΜΕΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Λάβετε τον οικονομικό μήνα από την ημερομηνία ΜΗΝΑ  ΕΠΙΛΕΓΩ
Λάβετε φορολογικό τρίμηνο από την ημερομηνία ΜΗΝΑ   ΕΠΙΛΕΓΩ
Λάβετε το οικονομικό έτος από την ημερομηνία ΜΗΝΑ   ΕΤΟΣ
Λάβετε την πρώτη ή την τελευταία ημέρα του μήνα με δεδομένη ημερομηνία ΗΜΈΡΑ  ΟΜΟΝΟΣ
Λάβετε την πρώτη ημέρα του μήνα με το όνομα κειμένου του μήνα  IF
Λάβετε την πρώτη ή την τελευταία ημέρα του προηγούμενου μήνα ΟΜΟΝΟΣ
Λάβετε το μέσο δύο ημερομηνιών ΑΘΡΟΙΣΜΑ  ΗΜΕΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Λάβετε τη Δευτέρα της εβδομάδας ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
Λήψη μήνα από την ημερομηνία ΜΗΝΑ
Λάβετε πιο πρόσφατα την ημέρα της εβδομάδας MOD
Λάβετε την επόμενη συγκεκριμένη εβδομάδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
Λάβετε την nη ημέρα της εβδομάδας στον μήνα κατά δεδομένη ημερομηνία ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΈΡΑ
Λάβετε την nη ημέρα του έτους με δεδομένη ημερομηνία ΕΤΟΣ  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Λάβετε τον αριθμό των εργάσιμων ημερών μεταξύ δύο ημερομηνιών NETWORKDAYS  NETWORKDAYS.INTL
Λάβετε το ποσοστό του έτους που ολοκληρώθηκε ή απομένει ΕΤΟΣ  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΧΡΟΝΟΣ
Λάβετε τρίμηνο από την ημερομηνία ΜΗΝΑ  ΕΤΟΣ
Λάβετε την ίδια ημερομηνία τον προηγούμενο μήνα ή τον επόμενο μήνα ΕΚΔΟΣΗ
Λάβετε την ίδια ημερομηνία πέρυσι ή του χρόνου ΕΚΔΟΣΗ
Λάβετε τον αριθμό εβδομάδας από την ημερομηνία στο Excel ΕΒΔΟΜΑΔΑ
Λάβετε ώρες εργασίας μεταξύ δύο ημερομηνιών στο Excel NETWORKDAYS NETWORKDAYS.INTL
Λάβετε ή υπολογίστε την ηλικία από την ημερομηνία γέννησης στο Excel ΧΡΟΝΟΣ DATEDIF
Καταχωρίστε τις διακοπές μεταξύ δύο ημερομηνιών IF   ΚΕΙΜΕΝΟ
Κείμενο
Συντομεύστε λέξεις ή ονόματα ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕΙΡΑ ΕΜΜΕΣΟΣ LEN MATCH MID TRIM ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΟ ΒΡΕΙΤΕ ΑΝΏΤΕΡΟΣ
Προσθέστε τον κωδικό περιοχής ή τον κωδικό χώρας στον αριθμό τηλεφώνου ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΤΕ
Προσθέστε χαρακτήρα πριν από κάθε λέξη ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΟ
Προσθέστε κόμμα μετά την πρώτη λέξη ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΡΕΙΤΕ
Προσθέστε κόμμα μεταξύ ονομάτων ΒΡΕΙΤΕΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ TRIM ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΟ
Προσθέστε παύλες στον αριθμό τηλεφώνου ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Προσθέστε παύλες στο SSN σε ένα κελί ΑΡΙΣΤΕΡΑ MID ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΟ
Προσθέστε αρχικά μηδενικά για να διορθώσετε το μήκος κειμένου ΚΕΙΜΕΝΟ
Προσθέστε κείμενο στη μέση ΑΡΙΣΤΕΡΑ MID ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Προσθέστε χώρο μετά από κόμμα TRIM ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΟ
Προσθέστε κενό μεταξύ αριθμού και κειμένου TRIMΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ MIN ΒΡΕΙΤΕ MAX ΑΦΑΝΙΣΤΗΡΙΟ ΣΕΙΡΑ ΕΜΜΕΣΟΣ LEN
Κεφαλαιοποιήστε το πρώτο γράμμα συμβολοσειράς κειμένου ή κάθε λέξης ΑΝΏΤΕΡΟΣLEN ΒΡΕΙΤΕ ΚΑΤΩ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ MID
Ελέγξτε εάν ένα κελί περιέχει ένα συγκεκριμένο κείμενο ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΒΡΕΙΤΕ
Ελέγξτε εάν το κελί περιέχει πολλά από πολλά πράγματα ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ COUNTA
Ελέγξτε εάν το κελί περιέχει ένα από πολλά πράγματα ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Ελέγξτε εάν ένα κελί περιέχει μία από πολλές τιμές, αλλά εξαιρέστε άλλες τιμές ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Ελέγξτε εάν το κελί περιέχει ορισμένα κείμενα αλλά δεν περιέχει άλλα COUNT ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ
Μετατρέψτε το γράμμα σε αριθμό ΣΤΗΛΗ ΕΜΜΕΣΟΣ
Ελέγξτε εάν το κελί περιέχει αριθμό COUNT ΒΡΕΙΤΕ
Συνδυάστε κελιά με αλλαγή γραμμής ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΤΕ
Συνδυάστε την ημερομηνία και την ώρα σε ένα κελί στο Excel ΚΕΙΜΕΝΟ
Συνδυάστε κείμενο και ημερομηνία στο ίδιο κελί στο Excel ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΤΕ
Μετρήστε τιμές διαχωρισμένες με κόμμα σε ένα κελί LEN ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΟ TRIM
Μετρήστε τον συγκεκριμένο χαρακτήρα στο κελί LEN ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΟ
Μετρήστε τον συγκεκριμένο χαρακτήρα σε μια σειρά κελιών ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ LEN ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΟ
Μετρήστε συγκεκριμένες λέξεις στο κελί LEN ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΟ
Μετρήστε συγκεκριμένες λέξεις σε μια σειρά κελιών ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ LEN ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΟ
Μετρήστε τον αριθμό των χαρακτήρων σε ένα κελί LEN
Μετρήστε τον αριθμό των χαρακτήρων σε μια περιοχή κελιών ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ LEN
Μετρήστε τον αριθμό των λέξεων σε ένα κελί LEN TRIM ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΟ
Μετρήστε τον αριθμό των λέξεων σε μια σειρά κελιών ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ LEN TRIM ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΟ
Χρησιμοποιήστε διπλά εισαγωγικά σε τύπους ΑΠΑΝΘΡΑΚΩΝΩ
Ελέγξτε εάν το κελί ισούται με οποιαδήποτε τιμή στη λίστα ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ
Καθαρίστε και αναδιαμορφώστε τους αριθμούς τηλεφώνου ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΟ
Συνδυάστε κελιά με κόμματα TRIM ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΟ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΤΕ
Συνδυάστε το αρχικό και το επώνυμο ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΤΕ
Συγκρίνετε δύο ή περισσότερες συμβολοσειρές κειμένου ΑΚΡΙΒΗΣ IF COUNTIF
Συνενώστε τα κύτταρα αλλά αγνοήστε τα κενά ΚΕΙΜΕΝΟ
Μετατροπή αριθμών σε κείμενο στο Excel ΚΕΙΜΕΝΟ FIXED
Μετατροπή κειμένου σε αριθμό στο Excel ΑΞΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ MID
Καταμέτρηση λέξεων-κλειδιών που περιέχει το κελί με βάση μια λίστα ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Μετρήστε τις γραμμές που διαχωρίζονται με αλλαγές γραμμής σε ένα κελί ή μια περιοχή LEN ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΟ
Εμφάνιση συγκεκριμένου κειμένου με βάση την τιμή στο Excel ΕΚΘΕΣΗ IF
Εξαγάγετε όλες τις λέξεις εκτός από την πρώτη ή την τελευταία από ένα κελί ΔΙΚΑΙΩΜΑ LEN ΒΡΕΙΤΕ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΟ
Εξαγάγετε μόνο κεφαλαία γράμματα ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΟ
Εξαγωγή επέκτασης από το όνομα αρχείου ΔΙΚΑΙΩΜΑ LEN ΒΡΕΙΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Εξαγωγή ονόματος αρχείου από μια διαδρομή στο Excel MID ΒΡΕΙΤΕ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΟ LEN ΑΦΑΝΙΣΤΗΡΙΟ
Εξαγάγετε την πρώτη γραμμή κελιού ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Εξαγωγή ονόματος και επωνύμου από το email ΒΡΕΙΤΕ ΑΡΙΣΤΕΡΑ LEN ΔΙΚΑΙΩΜΑ
Εξαγωγή ονόματος φακέλου από διαδρομή ΒΡΕΙΤΕ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΟ LEN ΔΙΚΑΙΩΜΑ
Εξαγωγή από δεξιά μέχρι χαρακτήρα ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΟ LEN ΑΦΑΝΙΣΤΗΡΙΟ
Εξαγωγή αρχικών από ονόματα MID IF ΒΡΕΙΤΕ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Εξαγάγετε πολλές γραμμές από ένα κελί TRIM MID ΕΚΘΕΣΗ LEN ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΟ
Εξαγάγετε την τελευταία γραμμή κειμένου από ένα κελί πολλαπλών γραμμών ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΟ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑ TRIM
Εξαγάγετε την nth λέξη από συμβολοσειρά κειμένου στο Excel ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΟ ΕΚΘΕΣΗ MID TRIM LEN
Εξαγωγή διαδρομής από την πλήρη διαδρομή ΒΡΕΙΤΕ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΟ LEN ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Εξαγωγή συμβολοσειράς από συμβολοσειρά κειμένου στο Excel MID ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Εξαγάγετε τις δύο τελευταίες λέξεις από ένα κελί MID ΒΡΕΙΤΕ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΟ LEN
Εξαγωγή κειμένου μεταξύ παρενθέσεων από συμβολοσειρά κειμένου MID ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Εξαγάγετε τη λέξη που ξεκινά με έναν συγκεκριμένο χαρακτήρα στο Excel MID TRIM ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΒΡΕΙΤΕ ΕΚΘΕΣΗ LEN ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΟ
Εξαγωγή λέξης που περιέχει συγκεκριμένο κείμενο στο Excel MID TRIM ΒΡΕΙΤΕ ΕΚΘΕΣΗ MAX ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΟ
Εξαγάγετε το αρχικό και το επώνυμο από το πλήρες όνομα ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΒΡΕΙΤΕ LEN
Εξαγάγετε τα πρώτα μεσαία και επώνυμα από το πλήρες όνομα στο Excel ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΒΡΕΙΤΕ LEN MID ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΟ
Εξαγωγή κειμένου πριν ή μετά το δεύτερο κενό ή κόμμα ΑΡΙΣΤΕΡΑ MID ΒΡΕΙΤΕ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΟ TRIM
Εξαγωγή κειμένου μετά την τελευταία εμφάνιση ενός συγκεκριμένου χαρακτήρα ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ LEN ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΟ TRIM ΕΚΘΕΣΗ
Εξαγωγή κειμένου μεταξύ πρώτου και δεύτερου κόμμα από συμβολοσειρές κειμένου MID ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΒΡΕΙΤΕ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΟ
Βρείτε και αντικαταστήστε πολλές τιμές στο Excel ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΟ ΔΕΊΚΤΗΣ
Βρείτε nth εμφάνιση χαρακτήρα σε ένα κελί ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΟ ΒΡΕΙΤΕ
Βρείτε τα περισσότερα συχνά κείμενο σε μια περιοχή ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΕΊΚΤΗΣ MATCH
Βρείτε το πιο συχνό κείμενο με κριτήρια ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΕΊΚΤΗΣ IF MATCH
Βρείτε τη θέση της nth εμφάνισης ΒΡΕΙΤΕ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΟ
Αναστρέψτε ή αντιστρέψτε το όνομα και το επώνυμο στη λίστα Excel MID ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ LEN
Λήψη ή εξαγωγή της πρώτης λέξης από συμβολοσειρά κειμένου στο Excel ΒΡΕΙΤΕ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Λήψη ή εξαγωγή της τελευταίας λέξης από συμβολοσειρά κειμένου στο Excel TRIM ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΘΕΣΗ
Εάν το κελί περιέχει κείμενο, τότε εμφανίζεται στο Excel IF ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Δημιουργήστε το ίδιο μήκος κειμένου ΕΚΘΕΣΗ LEN
Δημιουργήστε το πρώτο γράμμα πεζά ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΚΑΤΩ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Μετακίνηση ή συνδυασμός πολλαπλών περιεχομένων κελιού σε ένα κελί ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΤΕ ΜΕΤΑΘΕΤΩ ΚΕΙΜΕΝΟ
Ομαλοποίηση κειμένου TRIM ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΟ ΚΑΤΩ
Κατάργηση επέκτασης από το όνομα αρχείου ΒΡΕΙΤΕ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Κατάργηση πρώτων n χαρακτήρων LEN ΔΙΚΑΙΩΜΑ
Αφαιρέστε την πρώτη ή την τελευταία λέξη από μια συμβολοσειρά ΔΙΚΑΙΩΜΑ LEN ΒΡΕΙΤΕ ΑΡΙΣΤΕΡΑ TRIM ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΟ
Κατάργηση από το δεξί κείμενο LEN ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Το Excel καταργεί το τελευταίο ή το τελικό κόμμα σε ένα κελί IF ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ LEN
Αφαιρέστε τον μπροστινό και τον πίσω χώρο CLEAN TRIM ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΟ
Κατάργηση αλλαγών γραμμής από κελιά στο Excel CLEAN TRIM ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΟ
Καταργήστε το μεσαίο αρχικό από το πλήρες όνομα στο Excel ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΒΡΕΙΤΕ TRIM ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΟ ΕΚΘΕΣΗ
Καταργήστε το πρόθεμα ή το επίθημα από τη συμβολοσειρά ΔΙΚΑΙΩΜΑ LEN ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Καταργήστε το κείμενο από το κελί ταιριάζοντας με το περιεχόμενο ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΟ
Αφαιρέστε το κείμενο από ένα κελί βάσει συγκεκριμένης θέσης ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΟ
Κατάργηση κειμένου βάσει μεταβλητής θέσης στο Excel ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΡΕΙΤΕ
Καταργήστε τους ανεπιθύμητους χαρακτήρες από το κελί στο Excel ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΟ
Αφαιρέστε το κείμενο πριν ή μετά τον πρώτο ή τον τελευταίο συγκεκριμένο χαρακτήρα από τις συμβολοσειρές κειμένου ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΒΡΕΙΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ LEN ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΟ
Αφαιρέστε το κείμενο μετά ή πριν από το δεύτερο ή ένατο διάστημα από τις συμβολοσειρές κειμένου ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΒΡΕΙΤΕLEN ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΟ
Αφαιρέστε το κείμενο εντός παρενθέσεων ή παρενθέσεων από συμβολοσειρές κειμένου ΒΡΕΙΤΕ MID LEN ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΟ
Αντικαταστήστε έναν συγκεκριμένο χαρακτήρα σε ένα κελί με ένα άλλο ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΟ
Αντιστρέψτε τη συμβολοσειρά κειμένου σε ένα κελί στο Excel ΚΕΙΜΕΝΟ MID
Διαχωρίστε τις διαστάσεις σε μεμονωμένο μήκος, ύψος και πλάτος ΑΡΙΣΤΕΡΑ MID ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΒΡΕΙΤΕ LEN ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΟ
Διαχωρίστε τις διαστάσεις σε δύο μέρη στο Excel ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΒΡΕΙΤΕ LEN ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΟ
Διαχωρίστε τους αριθμούς από τις μονάδες μέτρησης MAX ΕΚΔΟΣΗ ΑΞΙΑ MID ΑΡΙΣΤΕΡΑ TRIM ΔΙΚΑΙΩΜΑ
Ξεχωριστές οκτάδες διεύθυνσης IP στο Excel ΑΡΙΣΤΕΡΑ MID LEN ΒΡΕΙΤΕ
Ξεχωριστές διευθύνσεις email σε ονόματα χρήστη και τομείς ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑ LEN ΒΡΕΙΤΕ
Σπλιτ δολαρίων και σεντ ΒΡΕΙΤΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ LEN
Διαχωρίστε ένα κελί με τον πρώτο χώρο στο Excel ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΒΡΕΙΤΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ LEN
Διαχωρίστε τον αριθμό σε μεμονωμένα ψηφία MID ΣΤΗΛΗ
Διαχωρίστε την πρόταση σε λέξεις ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ MID ΣΕΙΡΑ ΣΤΗΛΗ IF
Διαχωρισμός κειμένου και αριθμών MID   ΒΡΕΙΤΕ  ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑ LEN
Διαχωρίστε τη συμβολοσειρά κειμένου σε συγκεκριμένο χαρακτήρα σε ένα κελί στο Excel MID   ΒΡΕΙΤΕ  ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑ LEN
Διαχωρισμός κειμένου με οριοθέτη σε κελί στο Excel MID   TRIM  ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΟ LEN
Απογύμνωση ή κατάργηση μη αριθμητικών χαρακτήρων από συμβολοσειρές κειμένου ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΦΑΝΙΣΤΗΡΙΟ MID ΣΕΙΡΑ ΕΜΜΕΣΟΣ
Απογύμνωση ή κατάργηση αριθμητικών χαρακτήρων από συμβολοσειρές κειμένου ΚΕΙΜΕΝΟ IF ISERR MID ΣΕΙΡΑ ΕΜΜΕΣΟΣ LEN
Αφαιρέστε ή αφαιρέστε ετικέτες html από συμβολοσειρές κειμένου MID   LEN
Περικοπή κειμένου σε n λέξεις ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΟ   ΒΡΕΙΤΕ  ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Ακολουθησε μας

Πνευματικά δικαιώματα © 2009 - www.extendoffice.com. | Ολα τα δικαιώματα διατηρούνται. Τροφοδοτείται από ExtendOffice. | Sitemap
Το Microsoft και το λογότυπο του Office είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες ή / και σε άλλες χώρες.
Προστατεύεται από το Sectigo SSL