Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Άδεια Χρήσης Τελικού Χρήστη

Συγγραφέας: Τεχνική Υποστήριξη Τελευταία τροποποίηση: 2024-04-29

Είναι απαραίτητο να συμφωνήσετε ότι δεσμεύεστε από τους όρους αυτής της άδειας, προτού επιτραπεί να συνεχίσετε την εγκατάσταση του λογισμικού. Κάνοντας κλικ στο εικονίδιο [enter] ή [αποδεκτό] παρακάτω, ή κάνοντας εγκατάσταση, αντιγραφή ή άλλη χρήση του λογισμικού, συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από τους όρους αυτής της άδειας, συμπεριλαμβανομένων των αποποιήσεων εγγύησης, των περιορισμών ευθύνης και των διατάξεων τερματισμού.

ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ: Αυτή η Σύμβαση Άδειας Χρήσης Λογισμικού (εφεξής, η "ΑΔΕΙΑ") είναι μια νομική συμφωνία μεταξύ σας (είτε ενός ατόμου είτε ενός μόνο φορέα) και ExtendOffice (εφεξής "AUTHOR"), ο συγγραφέας του προϊόντος λογισμικού (εφεξής "ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ"). ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ σημαίνει το προϊόν λογισμικού και όλα όσα περιλαμβάνονται στα επίσημα πακέτα διανομής του, όπως η τεκμηρίωση, οι βιβλιοθήκες και όλα τα άλλα αρχεία.

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, ΔΕΧΕΤΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΕΑΝ ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΧΕΤΕ, ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Ή ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΠΟΙΩΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΣΑΣ.

Άδεια χρήσης άδειας

Το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ προστατεύεται από νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων και διεθνείς συνθήκες πνευματικών δικαιωμάτων, καθώς και από άλλους νόμους και συνθήκες πνευματικής ιδιοκτησίας. Το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ διαθέτει άδεια χρήσης, δεν πωλείται.

Αυτή η ΑΔΕΙΑ σας παρέχει τα ακόλουθα δικαιώματα:

* Για άδεια συνδρομής: Αυτή η ΑΔΕΙΑ σας παρέχει τα ακόλουθα δικαιώματα κατά την περίοδο συνδρομής του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. Η εγγραφή του λογισμικού παρέχεται με άδεια χρήσης για έναν μόνο χρήστη. Δηλαδή, όλοι όσοι χρησιμοποιούν το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ σε μια συνδρομή πρέπει να έχουν άδεια συνδρομής. (Με άλλα λόγια, πρέπει να αγοραστεί μία άδεια συνδρομής για κάθε χρήστη.) Όταν λήξει η περίοδος συνδρομής, η συνδρομή σας ΔΕΝ θα ανανεωθεί αυτόματα. Μετά τη λήξη της περιόδου συνδρομής, δεν έχετε περαιτέρω δικαίωμα να λάβετε τα ακόλουθα δικαιώματα χωρίς την αγορά νέας συνδρομής.

Α. Αυτοί οι όροι άδειας επιτρέπουν την εγκατάσταση και χρήση ενός αντιγράφου του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ σε μία συσκευή, μαζί με άλλα δικαιώματα, όλα όπως περιγράφεται παρακάτω.

Β. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ. Πριν χρησιμοποιήσετε το λογισμικό με άδεια χρήσης, πρέπει να εκχωρήσετε αυτήν την άδεια σε μία συσκευή. Αυτή η συσκευή είναι η "συσκευή με άδεια χρήσης". Ένα διαμέρισμα υλικού ή μια λεπίδα θεωρείται ξεχωριστή συσκευή.

C. Συσκευή με άδεια χρήσης. Μπορείτε να εγκαταστήσετε και να χρησιμοποιήσετε ένα αντίγραφο του λογισμικού στη συσκευή με άδεια χρήσης. Εάν εγκαταστήσετε ένα αντίγραφο του Λογισμικού σε Terminal Server ή Citrix Server, απαιτείται ξεχωριστή άδεια για κάθε φυσική επιφάνεια εργασίας από την οποία έχει πρόσβαση η εφαρμογή.

D. Φορητή συσκευή. Μπορείτε να εγκαταστήσετε άλλο αντίγραφο σε φορητή συσκευή για χρήση από τον μοναδικό κύριο χρήστη της συσκευής με άδεια.

E. Άδειες όγκου. Ο AUTHOR παρέχει μεγάλη έκπτωση στις άδειες όγκου. Εάν έχετε αγοράσει άδειες έντασης ήχου (έχετε καθορίσει πολλά αντίγραφα του λογισμικού όταν το αγοράσατε), το λογισμικό ενδέχεται να εγκατασταθεί και να χρησιμοποιηθεί μόνο για εσωτερικούς σκοπούς. Η ποσότητα της συσκευής με άδεια χρήσης στην οποία είναι εγκατεστημένο το λογισμικό δεν υπερβαίνει μία φορά τις άδειες. Μπορείτε να εγκαταστήσετε άλλο αντίγραφο σε φορητή συσκευή για χρήση από τον μοναδικό κύριο χρήστη κάθε άδειας.

ΣΤ. Διαχωρισμός συστατικών. Τα στοιχεία του λογισμικού διαθέτουν άδεια χρήσης ως μία μονάδα. Δεν μπορείτε να διαχωρίσετε τα εξαρτήματα και να τα εγκαταστήσετε σε διαφορετικές συσκευές.

Ζ. Απομακρυσμένη πρόσβαση. Ο μοναδικός κύριος χρήστης της συσκευής με άδεια χρήσης μπορεί να έχει πρόσβαση και να χρησιμοποιεί το λογισμικό που είναι εγκατεστημένο στη συσκευή με άδεια από απόσταση από οποιαδήποτε άλλη συσκευή. Μπορείτε να επιτρέψετε σε άλλους χρήστες να έχουν πρόσβαση στο λογισμικό για να σας παρέχουν υπηρεσίες υποστήριξης. Δεν χρειάζεστε επιπλέον άδειες για αυτήν την πρόσβαση. Κανένα άλλο άτομο δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει το λογισμικό με την ίδια άδεια ταυτόχρονα για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.

Η. Δοκιμή και μετατροπή. Ορισμένο ή όλο το λογισμικό ενδέχεται να έχει άδεια σε δοκιμαστική βάση. Τα δικαιώματά σας για χρήση δοκιμαστικού λογισμικού περιορίζονται στη δοκιμαστική περίοδο. Το δοκιμαστικό λογισμικό και η διάρκεια της δοκιμαστικής περιόδου καθορίζονται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ενεργοποίησης. Μπορεί να έχετε την επιλογή να μετατρέψετε τα δοκιμαστικά σας δικαιώματα σε συνδρομή ή διαρκή δικαιώματα. Οι επιλογές μετατροπής θα σας παρουσιαστούν κατά τη λήξη της δοκιμαστικής περιόδου. Μετά τη λήξη οποιασδήποτε δοκιμαστικής περιόδου χωρίς μετατροπή, οι περισσότερες δυνατότητες του δοκιμαστικού λογισμικού θα σταματήσουν να εκτελούνται.

I. Αντίγραφο ασφαλείας Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο ασφαλείας του μέσου. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε μόνο για επανεγκατάσταση του λογισμικού.

Ι. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΕ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ. Ο πρώτος χρήστης του λογισμικού μπορεί να πραγματοποιήσει μια εφάπαξ μεταφορά του λογισμικού, και αυτή η συμφωνία, απευθείας σε τρίτο μέρος. Ο πρώτος χρήστης πρέπει να απεγκαταστήσει το λογισμικό πριν το μεταφέρει ξεχωριστά από τη συσκευή. Ο πρώτος χρήστης δεν μπορεί να διατηρήσει αντίγραφα. Πριν από οποιαδήποτε επιτρεπόμενη μεταφορά, το άλλο μέρος πρέπει να συμφωνήσει ότι αυτή η συμφωνία ισχύει για τη μεταφορά και τη χρήση του λογισμικού. Η μεταφορά πρέπει να περιλαμβάνει την απόδειξη της άδειας. Εάν το λογισμικό είναι αναβάθμιση, οποιαδήποτε μεταφορά πρέπει επίσης να περιλαμβάνει όλες τις προηγούμενες εκδόσεις του λογισμικού.

Αντιγραφή, διανομή, μεταφόρτωση και λήψη

Μπορείτε να αντιγράψετε, να διανείμετε, να ανεβάσετε και να κατεβάσετε δωρεάν τη δοκιμαστική έκδοση αυτού του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ.

Απαγορευμένες χρήσεις

Δεν μπορείτε, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια του ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ:

Α. Αποσυναρμολόγηση, αποσύνθεση ή "ξεκλείδωμα", αποκωδικοποίηση ή άλλη αντίστροφη μετάφραση ή μηχανική, ή προσπάθεια με οποιονδήποτε τρόπο να ανακατασκευάσει ή να ανακαλύψει οποιονδήποτε πηγαίο κώδικα ή υποκείμενους αλγόριθμους ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ που παρέχονται μόνο σε μορφή αντικειμενικού κώδικα.

Β. Χρήση, αντιγραφή, τροποποίηση ή συγχώνευση αντιγράφων του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ και τυχόν συνοδευτικών εγγράφων, εκτός εάν επιτρέπεται στην παρούσα ΑΔΕΙΑ.

Γ. Μεταφορά, ενοικίαση, μίσθωση ή εκχώρηση άδειας χρήσης του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ.

Δ. Διαχωρίστε τα προγράμματα λογισμικού που περιλαμβάνουν το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ για χρήση από περισσότερους από έναν χρήστες κάθε φορά.

Copyright

Όλοι οι τίτλοι και τα πνευματικά δικαιώματα μέσα και στο ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, οποιωνδήποτε εικόνων, φωτογραφιών, κινούμενων σχεδίων, βίντεο, ήχου, μουσικής, κειμένου και "μικροεφαρμογών" ενσωματωμένων στο ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ) και το συνοδευτικό έντυπο υλικό ανήκουν στον ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ή στους προμηθευτές του. . Το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων και τις διεθνείς διατάξεις των συνθηκών. Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα σε όλο τον κόσμο. Πρέπει να αντιμετωπίζετε το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ όπως οποιοδήποτε άλλο υλικό που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα, εκτός από το ότι μπορείτε, εκτός από τα αντίγραφα που επιτρέπονται σε αυτήν την ΑΔΕΙΑ, να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ αποκλειστικά για λόγους δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας ή αρχειοθέτησης. Κανένα μέρος του συνοδευτικού έντυπου υλικού δεν μπορεί να αναπαραχθεί, να μεταδοθεί, να μεταγραφεί ή να αποθηκευτεί σε οποιοδήποτε σύστημα ανάκτησης με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς τη ρητή προηγούμενη γραπτή άδεια του ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ.

Λήξη

Αυτή η ΑΔΕΙΑ και το δικαίωμά σας να χρησιμοποιήσετε το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ θα τερματιστούν αμέσως χωρίς ειδοποίηση από τον ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ εάν δεν συμμορφωθείτε με τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής της ΑΔΕΙΑΣ. Με τον τερματισμό, συμφωνείτε να καταστρέψετε το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, συμπεριλαμβανομένων όλων των συνοδευτικών εγγράφων και αντιγράφων. Αυτό είναι επιπρόσθετο και όχι αντί οποιουδήποτε ποινικού, αστικού ή άλλου μέσου που διαθέτει ο ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ. Θα ισχύει η πιστωτική πολιτική του ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ. Η πιστωτική πολιτική του AUTHOR είναι διαθέσιμη κατόπιν αιτήματος.

Αποποίηση Eυθυνών

Ο συγγραφέας αποποιείται ρητά όλες τις εγγυήσεις, είτε είναι ρητές, είτε σιωπηρές είτε νόμιμες, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των σιωπηρών εγγυήσεων εμπορευσιμότητας, της καταλληλότητας για έναν συγκεκριμένο σκοπό και κάθε εγγύησης που μπορεί να προκύψει λόγω λόγου εμπορικής χρήσης, συνήθειας ή πορείας διαπραγμάτευσης . Χωρίς να περιορίσετε τα πάντα, αναγνωρίζετε ότι το λογισμικό παρέχεται "ως έχει" και ότι ο συντάκτης δεν εγγυάται ότι το λογισμικό θα εκτελείται χωρίς διακοπή ή χωρίς σφάλματα ούτε ότι το λογισμικό θα λειτουργεί με υλικό και / ή λογισμικό που δεν παρέχεται από τον συντάκτη. Αυτή η αποποίηση εγγύησης αποτελεί ουσιαστικό μέρος της συμφωνίας. Ορισμένα κράτη δεν επιτρέπουν τον αποκλεισμό των σιωπηρών εγγυήσεων, επομένως η παραπάνω εξαίρεση ενδέχεται να μην ισχύει για εσάς και ενδέχεται να έχετε άλλα δικαιώματα, τα οποία διαφέρουν από κράτος σε κράτος.

Δεν επηρεάζονται τα δικαιώματα των καταναλωτών. Ενδέχεται να έχετε πρόσθετα δικαιώματα καταναλωτή σύμφωνα με τους τοπικούς νόμους, τους οποίους δεν μπορεί να αλλάξει αυτή η συμφωνία.

Τι εγγυόμαστε

Εγγυόμαστε ότι το λογισμικό μας είναι απαλλαγμένο από ιούς, χωρίς trojan, δεν λαμβάνει δεδομένα χρήστη και δεν ανεβάζει πληροφορίες χρήστη.

Εάν έχετε αντιμετωπίσει μια προειδοποίηση από το λογισμικό Antivirus, σας συνιστούμε να αναλύσετε το πακέτο εγκατάστασης λογισμικού με το ΕΙΚΟΝΙΚΟΣ.