Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Συμβουλές για το Excel: Προγραμματιστής> Στοιχεία ελέγχου

Κουμπί επιλογής

Πώς να ομαδοποιήσετε πολλαπλά κουμπιά επιλογής / επιλογής στο Excel;

Πώς να αποκρύψετε το κουμπί επιλογής ενώ κρύβετε τη σειρά στο Excel;

Πώς να εισαγάγετε κουμπιά επιλογής ή κουμπιά επιλογής στο Excel;

Πώς να αφαιρέσετε ή να αποκρύψετε περιγράμματα από πλαίσια ομάδας στο Excel;

Πώς να χρησιμοποιήσετε το κουμπί για να εμφανίσετε στήλες απόκρυψης στο Excel;

Άλλα

Πώς να εισαγάγετε τον έλεγχο εικόνας στο Excel;

Πώς να εισαγάγετε ή να ενσωματώσετε βίντεο YouTube στο φύλλο εργασίας του Excel;