Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Εκμάθηση Excel: Συνδυάστε στήλες, γραμμές, κελιά

Ο συνδυασμός στηλών, σειρών ή κελιών χρησιμοποιείται συνήθως στην καθημερινή μας εργασία στο Excel, όπως ο συνδυασμός ονόματος και επωνύμου που σε δύο στήλες σε μία στήλη για να ληφθεί το πλήρες όνομα, συνδυασμός σειρών που βασίζονται στο ίδιο αναγνωριστικό και άθροισης των αντίστοιχων τιμών, συνδυασμός μια σειρά κελιών σε ένα μεμονωμένο κελί και ούτω καθεξής. Αυτό το σεμινάριο παραθέτει όλα τα σενάρια σχετικά με το συνδυασμό στηλών/γραμμών/κελιών στο Excel και παρέχει τις διαφορετικές λύσεις για εσάς.

Οι πλοηγήσεις αυτού του σεμιναρίου

1 Συνδυάστε στήλες/γραμμές σε ένα κελί

1.1 Συνδυάστε στήλες/γραμμές σε ένα κελί με κενό διάστημα/κόμμα ή άλλους οριοθέτες

1.11 Χρήση του συμβόλου συμπλεκτικού (&)

1.12 Χρήση της λειτουργίας CONCATENATE (Excel 2016 ή παλαιότερες εκδόσεις)

1.13 Χρήση της συνάρτησης CONCAT ή της συνάρτησης TEXTJOIN (Excel 2019 ή Excel 365)

1.14 Χρήση Σημειωματάριου (μόνο για συνδυασμό στηλών)

Επέκταση: Συνδυάστε στήλες/γραμμές σε ένα κελί με αλλαγή γραμμής ως οριοθέτη

1.2 Συνδυάστε στήλες/γραμμές σε ένα κελί χωρίς κενά

1.21 Χρήση της συνάρτησης TEXTJOIN (Excel 2019 ή Excel 365)

1.22 Χρήση του συμβόλου συμπλεκτικού (&)

1.23 Προσθήκη στο τέλος των κελιών με χρήση κώδικα VBA

1.3 Συνδυάστε στήλες/γραμμές/κελιά σε ένα κελί χωρίς απώλεια δεδομένων

1.4 Συνδυάστε δύο στήλες εάν είναι κενές

1.41 Χρήση της λειτουργίας IF

1.42 Χρήση VBA

2. Συνδυάστε σειρές με το ίδιο αναγνωριστικό

2.1 Συνδυάστε σειρές με το ίδιο αναγνωριστικό και διαχωρισμένες με κόμμα ή άλλους οριοθέτες

2.11 Χρήση VBA

2.12 Χρήση της συνάρτησης IF για την προσθήκη βοηθητικών στηλών

2.13 Χρήση ενός εύχρηστου εργαλείου – Σύνθετες σειρές συνδυασμού

2.2 Συνδυάστε σειρές με το ίδιο ID και κάντε μερικούς υπολογισμούς

2.21 Χρήση της δυνατότητας Ενοποίηση

2.22 Χρήση VBA

2.23 Χρήση ενός εύχρηστου εργαλείου – Σύνθετες σειρές συνδυασμού

2.3 Συνδυάστε γειτονικές σειρές με την ίδια τιμή

2.31 Χρήση VBA

2.32 Χρήση ενός εύχρηστου εργαλείου – Συγχώνευση ίδιων κελιών

3. Συνδυάστε τα κύτταρα

3.1. Συνδυάστε πολλές σειρές και στήλες σε ένα μόνο κελί

3.11 Χρήση του συμβόλου συμπλεκτικού (&)

3.12 Χρήση της λειτουργίας CONCATENATE (Excel 2016 ή παλαιότερες εκδόσεις)

3. 13 Χρήση της συνάρτησης CONCAT ή της συνάρτησης TEXTJOIN (Excel 2019 ή Excel 365)

3.14 Χρήση Συνδυάστε στήλες/γραμμές/κελιά σε ένα κελί χωρίς απώλεια δεδομένων

3.2. Συνδυάστε τα κελιά σε μια στήλη/μία γραμμή

3.21 Ονομάστε το εύρος και χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση INDEX (μόνο για σε μία στήλη)

3.22 VBA (μόνο για μία στήλη)

3.23 Χρήση εύχρηστου εργαλείου – Transform Range

3.3 Στοίβαστε στήλες σε μία στήλη χωρίς αντίγραφο

3.31 Αντιγράψτε και επικολλήστε και αφαιρέστε διπλότυπα

3.32 Χρήση VBA

3.4. Συνδυάστε κελιά και συνεχίστε τη μορφοποίηση

3.41 Ενσωματώστε τη συνάρτηση TEXT στον τύπο

3.42 Χρήση του Microsoft Word

3.43 Χρήση εύχρηστου εργαλείου – Συνδυάστε χωρίς απώλεια δεδομένων

3.5 Συνδυάστε τα κελιά για να δημιουργήσετε ημερομηνία

3.51 Χρήση της συνάρτησης DATE

 

Σε αυτό το σεμινάριο, δημιουργώ μερικά παραδείγματα για να εξηγήσω τις μεθόδους, μπορείτε να αλλάξετε τις αναφορές που χρειάζεστε όταν χρησιμοποιείτε παρακάτω κώδικα ή τύπους VBA ή μπορείτε να κάνετε λήψη των δειγμάτων για να δοκιμάσετε μεθόδους απευθείας.

δείγμα εγγράφουΚάντε κλικ για λήψη του δείγματος αρχείου


1 Συνδυάστε στήλες/γραμμές σε ένα κελί

1.1 Συνδυάστε στήλες/γραμμές σε ένα κελί με κενό διάστημα/κόμμα ή άλλους οριοθέτες

Ο συνδυασμός στηλών ή γραμμών σε ένα κελί και ο διαχωρισμός του αποτελέσματος με κόμμα, κενό ή άλλους οριοθέτες όπως φαίνεται παρακάτω στιγμιότυπο οθόνης χρησιμοποιείται ευρύτερα στο Excel.

Συνδυάστε στήλες σε ένα κελί
το doc συνδυάζει στήλες σειρές σε ένα 1
Συνδυάστε σειρές σε ένα κελί
το doc συνδυάζει στήλες σειρές σε ένα 1

1.11 Χρήση του συμβόλου συμπλεκτικού (&)

Στο Excel, το σύμβολο & χρησιμοποιείται συνήθως για τη σύνδεση κειμένων.

Παράδειγμα: Συνδυάστε το όνομα (στήλη Α) και το επώνυμο (στήλη Β) με το πλήρες όνομα

Επιλέξτε ένα κελί όπου θέλετε να τοποθετήσετε το συνδυασμένο αποτέλεσμα και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε έναν τύπο όπως αυτός:

=A2&" "&B2

το doc συνδυάζει στήλες σειρές σε ένα 1 Στον τύπο, & χρησιμοποιείται για την ένωση των κειμένων, το A2 και το B2 είναι τα δύο κείμενα που πρέπει να συνδυαστούν, το " " είναι ο οριοθέτης (κενό) που χωρίζει τα δύο κείμενα στο κελί αποτελεσμάτων, εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε κόμμα ως οριοθέτης, απλώς πληκτρολογήστε ένα κόμμα που περικλείεται με διπλά εισαγωγικά ","".

Τύπος εισάγετε πλήκτρο για να λάβετε το συνδυασμένο αποτέλεσμα και, στη συνέχεια, σύρετε τη λαβή αυτόματης συμπλήρωσης προς τα κάτω για να λάβετε τα συνδυασμένα αποτελέσματα.

Παράδειγμα: Συνδυάστε τον αριθμό (σειρά 15) και το όνομα (σειρά 16) σε ένα κελί

Εάν θέλετε να συνδυάσετε σειρές σε ένα κελί, αλλάξτε τις αναφορές κελιών και το διαχωριστικό στον τύπο όπως χρειάζεστε και σύρετε τη λαβή αυτόματης συμπλήρωσης προς τα δεξιά για να λάβετε τα συνδυασμένα αποτελέσματα.
το doc συνδυάζει στήλες σειρές σε ένα 1

1.12 Χρήση της λειτουργίας CONCATENATE (Excel 2016 ή παλαιότερες εκδόσεις)

Εάν χρησιμοποιείτε Excel 2016 ή παλαιότερες εκδόσεις, η συνάρτηση CONCATENATE μπορεί να σας βοηθήσει.

Σύνταξη σχετικά με το CONCATENATE
CONCATENATE (text1,[text2],…)

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία CONCATENATE, επισκεφθείτε: ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΤΕ.

Παράδειγμα: Συνδυάστε ονόματα (στήλη F) και διεύθυνση (στήλη G) σε μια στήλη

Επιλέξτε ένα κελί όπου θέλετε να τοποθετήσετε το συνδυασμένο αποτέλεσμα και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε έναν τύπο όπως αυτός:

=CONCATENATE(F2,",","G2)

το doc συνδυάζει στήλες σειρές σε ένα 1 Στον τύπο, τα F2 και G2 είναι τα δύο κείμενα που πρέπει να συνδυαστούν, "," είναι ο οριοθέτης (κόμμα) που χωρίζει τα δύο κείμενα στο κελί αποτελέσματος, αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το διάστημα ως οριοθέτη, απλώς πληκτρολογήστε ένα κενό διάστημα επισυνάπτεται με διπλά εισαγωγικά " ".

Τύπος εισάγετε πλήκτρο για να λάβετε το συνδυασμένο αποτέλεσμα και, στη συνέχεια, σύρετε τη λαβή αυτόματης συμπλήρωσης προς τα κάτω για να λάβετε τα συνδυασμένα αποτελέσματα.
το doc συνδυάζει στήλες σειρές σε ένα 1

Για το συνδυασμό σειρών, απλώς αλλάξτε τις αναφορές κελιών και τον οριοθέτη όπως απαιτείται και σύρετε τη λαβή αυτόματης συμπλήρωσης προς τα δεξιά.
το doc συνδυάζει στήλες σειρές σε ένα 1

1.13 Χρήση της συνάρτησης CONCAT ή της συνάρτησης TEXTJOIN (Excel 2019 ή Excel 365)

Εάν χρησιμοποιείτε Excel 2019 ή Excel 365, η συνάρτηση CONCAT και η συνάρτηση TEXTJOIN μπορεί να είναι η καλύτερη επιλογή.

Σύνταξη σχετικά με το CONCAT
CONCAT (text1,[text2],…)

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία CONCAT, επισκεφθείτε: CONCAT.

Η χρήση της συνάρτησης CONCAT είναι η ίδια με τη συνάρτηση CONCATENATE, για να συνδυάσετε το όνομα και το επίθετο σε δύο στήλες χωριστά σε μία στήλη, ο τύπος χρησιμοποιείται ως εξής:

=CONCAT(A21," ",B21)

το doc συνδυάζει στήλες σειρές σε ένα 1 Στον τύπο, τα A21 και B21 είναι τα δύο κείμενα που πρέπει να συνδυαστούν, " " είναι ο οριοθέτης (κενός) που χωρίζει τα δύο κείμενα στο κελί αποτελεσμάτων, αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε άλλους οριοθέτες, απλώς πληκτρολογήστε τον οριοθέτη που περικλείεται με διπλό εισαγωγικά "".

Πατήστε το πλήκτρο Enter για να λάβετε το συνδυασμένο αποτέλεσμα και, στη συνέχεια, σύρετε τη λαβή αυτόματης συμπλήρωσης προς τα κάτω για να λάβετε τα συνδυασμένα αποτελέσματα.
το doc συνδυάζει στήλες σειρές σε ένα 1

Διαφορετικά από το συνδυασμό στηλών, ενώ συνδυάζετε σειρές, αφού εισαγάγετε τον πρώτο τύπο, πρέπει να σύρετε τη λαβή αυτόματης συμπλήρωσης προς τα δεξιά μέχρι να ληφθούν όλα τα συνδυασμένα αποτελέσματα.

Σύνταξη σχετικά με το TEXTJOINT
TEXTJOIN (delimiter, ignore_empty, text1, [text2], ...)

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία TEXTJOIN, επισκεφτείτε: ΚΕΙΜΕΝΟ.

Για να συνδυάσετε στήλες ή σειρές χρησιμοποιώντας το TEXTJOIN:

=TEXTJOIN(",",TRUE,E21:G21))

το doc συνδυάζει στήλες σειρές σε ένα 1  Στον τύπο, το E21:G21 είναι ένα συνεχές εύρος που πρέπει να συνδυαστεί. Το " " είναι ο οριοθέτης (κενό) που χωρίζει τα δύο κείμενα στο κελί αποτελεσμάτων, αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε άλλους οριοθέτες, απλώς πληκτρολογήστε τον οριοθέτη που περικλείεται με διπλά εισαγωγικά "". Το λογικό κείμενο "TRUE" υποδεικνύει ότι αγνοούνται τα κενά κελιά κατά το συνδυασμό, εάν θέλετε να συνδυάσετε με κενά, αντικαταστήστε το TRUE με το FALSE.

Πατήστε το πλήκτρο Enter για να λάβετε το συνδυασμένο αποτέλεσμα και, στη συνέχεια, σύρετε τη λαβή αυτόματης συμπλήρωσης προς τα κάτω για να λάβετε τα συνδυασμένα αποτελέσματα.

Αγνοήστε τα κενά
το doc συνδυάζει στήλες σειρές σε ένα 1
Συμπεριλάβετε κενά
το doc συνδυάζει στήλες σειρές σε ένα 1

1.14 Χρήση Σημειωματάριου (μόνο για συνδυασμό στηλών)

1. Χρησιμοποιώντας το Σημειωματάριο, μπορείτε επίσης να επιτύχετε συνδυασμό στηλών (καμία επίδραση στο συνδυασμό σειρών).

Επιλέξτε το εύρος που θέλετε να συνδυάσετε τις στήλες σε μία και πατήστε Ctrl + C πλήκτρα για την αντιγραφή της περιοχής.
το doc συνδυάζει στήλες σειρές σε ένα 1

2. Ανοίξτε a μπλοκ, και πατήστε Ctrl + V για να επικολλήσετε την αντιγραμμένη περιοχή.
το doc συνδυάζει στήλες σειρές σε ένα 1

3. Επιλέξτε μια καρτέλα μεταξύ δύο κειμένων στο Σημειωματάριο και πατήστε Ctrl + H να επιτρέψει Αντικαταστήστε χαρακτηριστικό, έχει τοποθετηθεί ένα σύμβολο καρτέλας βρείτε αυτό πλαίσιο κειμένου.
το doc συνδυάζει στήλες σειρές σε ένα 1

4. Στο Αντικατάσταση με πλαίσιο κειμένου, πληκτρολογήστε τον οριοθέτη που θέλετε να διαχωρίσετε τα συνδυασμένα κείμενα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ Αντικατάσταση όλων. Στη συνέχεια κλείστε το Αντικαταστήστε διαλόγου.
το doc συνδυάζει στήλες σειρές σε ένα 1

5. Τώρα επιλέξτε τα κείμενα στο Σημειωματάριο και πατήστε Ctrl + C για να τα αντιγράψετε και μεταβείτε στο Excel, επιλέξτε ένα κελί και πατήστε Ctrl + V για να επικολλήσετε τα συνδυασμένα αποτελέσματα.
το doc συνδυάζει στήλες σειρές σε ένα 1το doc συνδυάζει στήλες σειρές σε ένα 1

Επέκταση: Συνδυάστε στήλες/γραμμές σε ένα κελί με αλλαγή γραμμής ως οριοθέτη

Εάν θέλετε να συνδυάσετε στήλες ή σειρές σε ένα κελί με μια αλλαγή γραμμής όπως φαίνεται παρακάτω στιγμιότυπο οθόνης:
το doc συνδυάζει στήλες σειρές σε ένα 1

Αρχικά, θα πρέπει να συνειδητοποιήσετε ότι στο Excel, ΑΠΑΝΘΡΑΚΩΝΩ() Η συνάρτηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον καθορισμό χαρακτήρων που είναι δύσκολο να εισαχθούν σε έναν τύπο, όπως π.χ CHAR (10) επιστρέφει μια αλλαγή γραμμής.

Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε το CHAR(10) στους τύπους που αναφέρονται παραπάνω για να συνδυάσετε στήλες ή σειρές με αλλαγή γραμμής ως οριοθέτη:

Σύμβολο σύμβολο:

=A49&CHAR(10)&B49

Λειτουργία CONCATENATE:

=CONCATENATE(A49,CHAR(10),B49)

Λειτουργία CONCAT

=CONCAT(A49,CHAR(10),B49)

Συνάρτηση TEXTJOIN

=TEXTJOIN(CHAR(10),TRUE,A49:B49)

Αφού εισαγάγετε έναν παραπάνω τύπο, επιλέξτε τα αποτελέσματα και κάντε κλικ Αρχικη > Αναδίπλωση του κειμένου.
το doc συνδυάζει στήλες σειρές σε ένα 1

Τώρα, οι στήλες συνδυάζονται σε μία και χωρίζονται με μια αλλαγή γραμμής.
το doc συνδυάζει στήλες σειρές σε ένα 1

το doc συνδυάζει στήλες σειρές σε ένα 1 Εάν θέλετε απλώς να συνδυάσετε σειρές σε μια στήλη σε ένα μόνο κελί, η δυνατότητα Justify στο Excel μπορεί να σας βοηθήσει. Επιλέξτε τη στήλη με πολλές σειρές και κάντε κλικ Αρχικη > Γέμισμα > δικαιολογούν, τότε οι σειρές θα συνδυαστούν στο επάνω κελί της περιοχής με χώρο ως διαχωριστικό.

το doc συνδυάζει στήλες σειρές σε ένα 1 το doc συνδυάζει στήλες σειρές σε ένα 1

1.2 Συνδυάστε στήλες/γραμμές σε ένα κελί χωρίς κενά

Σε αυτό το μέρος, το σεμινάριο εισάγει τις μεθόδους συνδυασμού στηλών ή γραμμών σε ένα κελί και παράλειψης κενών κελιών όπως φαίνεται παρακάτω στιγμιότυπο οθόνης:
το doc συνδυάζει στήλες σειρές σε ένα 1

1.21 Χρήση της συνάρτησης TEXTJOIN (Excel 2019 ή Excel 365)

Εάν χρησιμοποιείτε Excel 2019 ή Excel 365, ευτυχώς, η νέα συνάρτηση TEXTJOIN μπορεί να λύσει εύκολα αυτήν την εργασία.

Σύνταξη σχετικά με το CONCATENATE
TEXTJOIN (delimiter, ignore_empty, text1, [text2], ...)

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία TEXTJOIN, επισκεφτείτε: ΚΕΙΜΕΝΟ.

Παράδειγμα: Συνδυάστε το όνομα (στήλη Α) και τον αριθμό (στήλη Β) και τον τομέα (στήλη Γ) σε ένα κελί για να δημιουργήσετε μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ενώ ορισμένες αριθμοί ενδέχεται να είναι κενοί.

Επιλέξτε ένα κελί που χρησιμοποιήθηκε για την τοποθέτηση του συνδυασμένου αποτελέσματος, πληκτρολογήστε τον τύπο ως εξής:

=TEXTJOIN("",TRUE,A2:C2)

το doc συνδυάζει στήλες σειρές σε ένα 1 Στον τύπο, A2:C2 είναι η περιοχή που περιέχει κείμενα που έπρεπε να συνδυαστούν, "" είναι ο οριοθέτης (κανένα) που διαχωρίζει τα δύο κείμενα στο κελί αποτελέσματος, εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε έναν οριοθέτη για να διαχωρίσετε τα κείμενα, απλώς πληκτρολογήστε τον οριοθέτη που περικλείεται με διπλά εισαγωγικά "", όπως ","". Το λογικό κείμενο "TRUE" υποδεικνύει ότι αγνοούνται τα κενά κελιά κατά το συνδυασμό, εάν θέλετε να συνδυάσετε με κενά, αντικαταστήστε το TRUE με το FALSE.

Τύπος εισάγετε πληκτρολογήστε για να λάβετε το πρώτο αποτέλεσμα και σύρετε τη λαβή αυτόματης συμπλήρωσης προς τα κάτω ή προς τα δεξιά καθώς χρειάζεστε για να δημιουργήσετε όλα τα αποτελέσματα.
το doc συνδυάζει στήλες σειρές σε ένα 1

1.22 Χρήση του συμβόλου συμπλεκτικού (&)

Εάν βρίσκεστε σε Excel 2016 ή παλαιότερες εκδόσεις του Excel, χρησιμοποιήστε το σύμβολο συμπλεκτικού και για να συνδέσετε τα κείμενα ένα προς ένα και να παραλείψετε μη αυτόματα κενά.

Επιλέξτε ένα κελί όπου θέλετε να τοποθετήσετε το συνδυασμένο αποτέλεσμα και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε έναν τύπο όπως αυτός:

=A10&C10

το doc συνδυάζει στήλες σειρές σε ένα 1 Στον τύπο, το & χρησιμοποιείται για την ένωση των κειμένων, το A10 και το C10 είναι τα δύο κείμενα που πρέπει να συνδυαστούν. Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε κόμμα ως οριοθέτη, απλώς πληκτρολογήστε ένα κόμμα που περικλείεται με διπλά εισαγωγικά όπως "," και χρησιμοποιήστε & για σύνδεση μεταξύ δύο κειμένων.

Τύπος εισάγετε κλειδί για να πάρετε το συνδυασμένο αποτέλεσμα. Στη συνέχεια αλλάξτε τις αναφορές του τύπου για να λάβετε το επόμενο συνδυασμένο αποτέλεσμα.
το doc συνδυάζει στήλες σειρές σε ένα 1

1.23 Χρήση καθορισμένης λειτουργίας

Για χρήστες του Excel 2016 και παλαιότερων εκδόσεων του Excel, εάν χρειάζονται συνδυασμούς πολλών στηλών ή σειρών κατά την παράβλεψη κενών, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα VBA για να δημιουργήσετε μια συνάρτηση Καθορισμένη για γρήγορη επίλυση αυτής της εργασίας.

1. Τύπος άλλος + F11 πλήκτρα για να ενεργοποιήσετε το Microsoft Visual Basic για εφαρμογές παράθυρο.

2. κλικ Κύριο θέμα > Μονάδα μέτρησης για να εισαγάγετε μια νέα μονάδα.
το doc συνδυάζει στήλες σειρές σε ένα 1

3. Αντιγράψτε και επικολλήστε τον παρακάτω κώδικα στη νέα μονάδα και αποθηκεύστε τον.

VBA: Συνδυασμός κελιών παράλειψη κενών κελιών

Function Concatenatecells(ConcatArea As Range) As String
'updateby Extendoffice
 For Each n In ConcatArea: nn = IIf(n = "", nn & "", nn & n & "_"): Next
 Concatenatecells = Left(nn, Len(nn) - 1)
End Function

το doc συνδυάζει στήλες σειρές σε ένα 1

4. Επιστρέψτε στο φύλλο εργασίας και επιλέξτε ένα κελί που τοποθετεί το συνδυασμένο αποτέλεσμα, πληκτρολογήστε τον τύπο

=Concatenatecells(A15:C15)

το doc συνδυάζει στήλες σειρές σε ένα 1 Στον τύπο, το A15:C15 είναι το εύρος που περιέχει κείμενα που έπρεπε να συνδυαστούν. Στον κώδικα VBA, το "_" υποδεικνύει τον οριοθέτη που χρησιμοποιήθηκε για τον διαχωρισμό των κειμένων στο συνδυασμένο αποτέλεσμα, μπορείτε να αλλάξετε τον οριοθέτη όπως χρειάζεστε.
το doc συνδυάζει στήλες σειρές σε ένα 1


1.3 Συνδυάστε στήλες/γραμμές/κελιά σε ένα κελί χωρίς απώλεια δεδομένων

Εάν έχετε εγκαταστήσει Kutools για Excel στο Excel, το Συνδυάστε σειρές, στήλες ή κελιά χωρίς απώλεια δεδομένων Το χαρακτηριστικό βοηθάει αρκετά σε είδη συνδυασμού εργασιών.

1. Επιλέξτε τα κελιά που θέλετε να συνδυάσετε και τα κελιά που θέλετε να τοποθετήσετε τα συνδυασμένα αποτελέσματα.
το doc συνδυάζει στήλες σειρές σε ένα 1

2. κλικ Kutools > Συγχώνευση & διαχωρισμός > Συνδυάστε σειρές, στήλες ή κελιά χωρίς απώλεια δεδομένων.
το doc συνδυάζει στήλες σειρές σε ένα 1

3. Στο αναδυόμενο παράθυρο διαλόγου, καθορίστε τις παρακάτω επιλογές:
το doc συνδυάζει στήλες σειρές σε ένα 1

1) Καθορίστε να συνδυάσετε στήλες ή να συνδυάσετε σειρές ή να συνδυάσετε όλα τα κελιά σε ένα.

Συνδυάστε στήλες Π.χ. Συνδυάστε σειρές π.χ. Συνδυάστε σε ένα κελί Π.χ.
το doc συνδυάζει στήλες σειρές σε ένα 1 το doc συνδυάζει στήλες σειρές σε ένα 1 το doc συνδυάζει στήλες σειρές σε ένα 1

2) Καθορίστε το διαχωριστικό για τα κείμενα στο συνδυασμένο αποτέλεσμα.

3) Καθορίστε τη θέση του συνδυασμένου αποτελέσματος (απενεργοποιημένο όταν επιλέγετε την επιλογή Συνδυασμός σε ένα κελί)

Όταν επιλέγετε την επιλογή Συνδυασμός στηλών, μπορείτε να ορίσετε να τοποθετείτε το αποτέλεσμα στο αριστερό κελί της επιλεγμένης περιοχής ή στο δεξί κελί της επιλεγμένης περιοχής.

Αριστερό κελί Π.χ. Δεξί κελί Π.χ.
το doc συνδυάζει στήλες σειρές σε ένα 1 το doc συνδυάζει στήλες σειρές σε ένα 1

Κατά την επιλογή του Συνδυάστε σειρές επιλογή, μπορείτε να ορίσετε να τοποθετείτε το αποτέλεσμα στο επάνω κελί της επιλεγμένης περιοχής ή στο κάτω κελί της επιλεγμένης περιοχής.

Κορυφαίο κελί Π.χ. Κάτω κελί Π.χ. 
το doc συνδυάζει στήλες σειρές σε ένα 1 το doc συνδυάζει στήλες σειρές σε ένα 1

4) Καθορίστε τη λειτουργία σχετικά με τα συνδυασμένα αποτελέσματα.

4. κλικ Ok or Εφαρμογή για να τελειώσει ο συνδυασμός.

Διατηρήστε το περιεχόμενο των συνδυασμένων κυττάρων
το doc συνδυάζει στήλες σειρές σε ένα 1
Διαγραφή περιεχομένων συνδυασμένων κελιών
το doc συνδυάζει στήλες σειρές σε ένα 1
Συγχωνεύστε τα συνδυασμένα κελιά
το doc συνδυάζει στήλες σειρές σε ένα 1

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτήν τη δυνατότητα, επισκεφθείτε Συνδυάστε στήλες, γραμμές, κελιά χωρίς απώλεια δεδομένων.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το Kutools για Excel, επισκεφθείτε Kutools για Excel.

Για μια δωρεάν δοκιμή 30 ημερών του Kutools για Excel, παρακαλούμε κατεβάσετε αυτό τώρα.


1.4 Συνδυάστε δύο στήλες εάν είναι κενές

Μερικές φορές, μπορεί να θέλετε να συνδυάσετε δύο στήλες εάν μία από τις στήλες περιέχει κενά κελιά. Υποθέτοντας ότι υπάρχουν δύο στήλες, η στήλη Α περιέχει Ονόματα χρηστών και μερικά κενά κελιά και η στήλη Β περιέχει Ονόματα, τώρα απλώς συμπληρώστε τα κενά κελιά της στήλης Α με τα αντίστοιχα περιεχόμενα στη στήλη Β όταν συνδυάζετε τις δύο στήλες όπως φαίνεται στο παρακάτω στιγμιότυπο οθόνης:
το doc συνδυάζει στήλες σειρές σε ένα 1

1.41 Χρήση της λειτουργίας IF

Η συνάρτηση IF χρησιμοποιείται για τον έλεγχο μιας συγκεκριμένης κατάστασης. Εδώ μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συνάρτηση IF για να ελέγξετε εάν το κελί είναι κενό και, στη συνέχεια, να συμπληρώσετε τα κενά με περιεχόμενα σε μια άλλη στήλη.

Σύνταξη σχετικά με τη λειτουργία IF
IF (logical_test, [value_if_true], [value_if_false])

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία IF, επισκεφθείτε: IF

Επιλέξτε το επάνω κελί της στήλης που θέλετε να τοποθετήσετε τα συνδυασμένα αποτελέσματα και αντιγράψτε ή εισαγάγετε τον παρακάτω τύπο:

=IF(A2="",B2,A2)

Στη συνέχεια πατήστε εισάγετε πλήκτρο για να λάβετε το πρώτο αποτέλεσμα και σύρετε τη λαβή αυτόματης συμπλήρωσης προς τα κάτω για να λάβετε όλα τα αποτελέσματα.
το doc συνδυάζει στήλες σειρές σε ένα 1

Τώρα μόνο τα κενά κελιά στη στήλη Α έχουν συμπληρωθεί με τα περιεχόμενα της στήλης Β.

1.42 Χρήση VBA

Εδώ είναι ένας κώδικας VBA που μπορεί επίσης να χειριστεί αυτήν τη δουλειά.

1. Τύπος άλλος + F11 πλήκτρα για να ενεργοποιήσετε το Microsoft Visual Basic για εφαρμογές παράθυρο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ Κύριο θέμα > Μονάδα μέτρησης για να δημιουργήσετε μια νέα κενή ενότητα.

2. Αντιγράψτε και επικολλήστε τον παρακάτω κώδικα στη νέα μονάδα.

VBA: Συγχωνεύστε δύο στήλες εάν είναι κενές

Sub MergebyBlank()
'UpdatebyExtendoffice20220506
Dim xRg1, xRg2, xRgUser As Range
Dim xRg As Range
Dim xWsh As Worksheet
Dim xCount, xFNum As Integer
Set xRg1 = Range("A:A")
Set xRg2 = Range("B:B")
Set xWsh = xRg1.Worksheet
Set xRgUser = xWsh.UsedRange
Set xRg1 = Intersect(xRgUser, xRg1)
Set xWsh = xRg2.Worksheet
Set xRgUser = xWsh.UsedRange
Set xRg2 = Intersect(xRgUser, xRg2)
xCount = xRg1.Count
If (xCount > xRg2.Count) Then
  xCount = xRg2.Count
End If
For xFNum = 1 To xCount
  If (xRg1.Item(xFNum).Value = "") Then
    If (xRg2.Item(xFNum).Value <> "") Then
      xRg1.Item(xFNum).Value = xRg2.Item(xFNum).Value
    End If
  ElseIf (xRg2.Item(xFNum).Value = "") Then
      If (xRg1.Item(xFNum).Value <> "") Then
      xRg2.Item(xFNum).Value = xRg1.Item(xFNum).Value
    End If
  End If
Next
End Sub

το doc συνδυάζει στήλες σειρές σε ένα 1

το doc συνδυάζει στήλες σειρές σε ένα 1 Στον κώδικα, A:A και B:B είναι οι δύο στήλες που θα συγχωνευθούν, απλώς αλλάξτε τις όπως θέλετε.

3. Στη συνέχεια, πατήστε F5 κλειδί ή κάντε κλικ τρέξιμο το doc συνδυάζει στήλες σειρές σε ένα 1  κουμπί, τότε η στήλη Α θα συμπληρωθεί με την τιμή της στήλης Β εάν η τιμή είναι κενή στη στήλη Α.


2 Συνδυάστε σειρές με το ίδιο αναγνωριστικό

Αν υποθέσουμε ότι υπάρχει ένας πίνακας με πολλές στήλες, μια στήλη περιέχει τιμές αναγνωριστικού που έχουν διπλά στοιχεία. Τώρα το σεμινάριο παρέχει μεθόδους συνδυασμού των σειρών του πίνακα με βάση το ίδιο αναγνωριστικό και να κάνετε μερικούς υπολογισμούς.
το doc συνδυάζει στήλες σειρές σε ένα 1

2.1 Συνδυάστε σειρές με το ίδιο αναγνωριστικό και διαχωρισμένες με κόμμα ή άλλους οριοθέτες

Εδώ σε αυτό το μέρος, παρέχει τις μεθόδους για το συνδυασμό σειρών με το ίδιο αναγνωριστικό και διαχωρισμένες με κόμματα, όπως φαίνεται στο παρακάτω στιγμιότυπο οθόνης:
το doc συνδυάζει στήλες σειρές σε ένα 1

2.11 Χρήση VBA

Εδώ παρέχεται ένας κώδικας VBA που μπορεί να χειριστεί αυτήν την εργασία

1. Τύπος άλλος + F11 πλήκτρα για να ενεργοποιήσετε το Microsoft Visual Basic για εφαρμογές παράθυρο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ Κύριο θέμα > Μονάδα μέτρησης για να δημιουργήσετε μια νέα κενή ενότητα.

2. Αντιγράψτε και επικολλήστε τον παρακάτω κώδικα στη νέα μονάδα.

VBA: Συνδυάστε σειρές με το ίδιο αναγνωριστικό

Sub Combine_Rows()
'UpdatebyExtendoffice20220506
Dim xRg As Range
Dim xRows As Long
Dim I As Long, J As Long, K As Long
On Error Resume Next
Set xRg = Application.InputBox("Select Range:", "Kutools For Excel", Selection.Address, , , , , 8)
Set xRg = Range(Intersect(xRg, ActiveSheet.UsedRange).Address)
If xRg Is Nothing Then Exit Sub
xRows = xRg.Rows.Count
For I = xRows To 2 Step -1
For J = 1 To I - 1
If xRg(I, 1).Value = xRg(J, 1).Value And J <> I Then
For K = 2 To xRg.Columns.Count
If xRg(J, K).Value <> "" Then
If xRg(I, K).Value = "" Then
xRg(I, K) = xRg(J, K).Text
Else
xRg(I, K) = xRg(I, K).Text & "," & xRg(J, K).Text 'here uses comma as separator, you can change it to others as you need
End If
End If
Next
xRg(J, 1).EntireRow.Delete
I = I - 1
J = J - 1
End If
Next
Next
ActiveSheet.UsedRange.Columns.AutoFit
End Sub

το doc συνδυάζει στήλες σειρές σε ένα 1

3. Στη συνέχεια, πατήστε F5 κλειδί ή κάντε κλικ τρέξιμο το doc συνδυάζει στήλες σειρές σε ένα 1  κουμπί και, στη συνέχεια, εμφανίζεται ένα παράθυρο διαλόγου Kutools για Excel για να επιλέξετε έναν πίνακα που πρέπει να συνδυαστούν σειρές με το ίδιο αναγνωριστικό.
το doc συνδυάζει στήλες σειρές σε ένα 1

4. κλικ OK. Τώρα ο επιλεγμένος πίνακας έχει συνδυαστεί σειρές με βάση το ίδιο αναγνωριστικό.

2.12 Χρήση της συνάρτησης IF για την προσθήκη βοηθητικών στηλών

Εάν υπάρχουν μόνο δύο στήλες και θέλετε να συνδυάσετε τις σειρές με το ίδιο αναγνωριστικό και μια άλλη τιμή στήλης διαχωρισμένη με κόμμα, όπως δείχνει το παρακάτω στιγμιότυπο οθόνης, η συνάρτηση IF μπορεί να σας κάνει τη χάρη.
το doc συνδυάζει στήλες σειρές σε ένα 1

1. Ταξινομήστε το αναγνωριστικό από το Α στο Ω. Επιλέξτε τη στήλη ID και κάντε κλικ ημερομηνία > Ταξινόμηση Α έως Ω.
το doc συνδυάζει στήλες σειρές σε ένα 1

2. Στη συνέχεια, στο Προειδοποίηση ταξινόμησης διάλογος, ελέγξτε Ανάπτυξη την επιλογή επιλογής, κάντε κλικ Είδος.
το doc συνδυάζει στήλες σειρές σε ένα 1

Τώρα τα ίδια αναγνωριστικά έχουν ταξινομηθεί μαζί.
το doc συνδυάζει στήλες σειρές σε ένα 1

3. Στη διπλανή στήλη, χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση IF ως εξής:

=IF(A17=A18,C17&", "&B18,B18)

το doc συνδυάζει στήλες σειρές σε ένα 1 Στον τύπο, τα A17 και A18 είναι τα δύο γειτονικά κελιά στη στήλη ID (το A17 είναι η κεφαλίδα της στήλης ID), το B18 είναι το αντίστοιχο κελί του κελιού A18. "," υποδεικνύει για να διαχωρίσετε τις τιμές με κόμμα. μπορείτε να αλλάξετε τις αναφορές και το διαχωριστικό όπως απαιτείται.

4. Τύπος εισάγετε πλήκτρο για να λάβετε το πρώτο αποτέλεσμα και, στη συνέχεια, σύρετε τη λαβή αυτόματης συμπλήρωσης προς τα κάτω για να λάβετε όλα τα αποτελέσματα.
το doc συνδυάζει στήλες σειρές σε ένα 1

5. Μεταβείτε στη διπλανή στήλη, πληκτρολογήστε τον τύπο ως εξής:

=IF(A18<>A19"Συγχώνευση","")

το doc συνδυάζει στήλες σειρές σε ένα 1 Στον τύπο, τα A18 και A19 είναι τα δύο γειτονικά κελιά στη στήλη ID, εάν τα διπλανά κελιά δεν είναι ίσα, θα επιστρέψει στο "Merged", διαφορετικά θα επιστρέψει κενό.

6. Τύπος εισάγετε πλήκτρο για να λάβετε το πρώτο αποτέλεσμα και, στη συνέχεια, σύρετε τη λαβή αυτόματης συμπλήρωσης προς τα κάτω για να λάβετε όλα τα αποτελέσματα.
το doc συνδυάζει στήλες σειρές σε ένα 1

7. Επιλέξτε την τελευταία στήλη τύπου συμπεριλαμβανομένης της κεφαλίδας και κάντε κλικ ημερομηνία > Φίλτρα.
το doc συνδυάζει στήλες σειρές σε ένα 1

8. Κάντε κλικ στο κουμπί Φίλτρα κουμπί και τικ Συγχωνεύθηκε πλαίσιο ελέγχου στο αναπτυσσόμενο μενού, κάντε κλικ OK.
το doc συνδυάζει στήλες σειρές σε ένα 1

Τώρα μόνο οι συγχωνευμένες σειρές έχουν φιλτραριστεί, αντιγράψτε τα φιλτραρισμένα δεδομένα και επικολλήστε τα σε άλλο σημείο.
το doc συνδυάζει στήλες σειρές σε ένα 1

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία IF. παρακαλώ επισκεφθείτε: IF.

2.13 Χρήση ενός εύχρηστου εργαλείου – Σύνθετες σειρές συνδυασμού

Εάν έχετε εγκαταστήσει Kutools για Excel στο Excel, το Σύνθετες σειρές συνδυασμού μπορεί εύκολα να κάνει αυτή τη δουλειά.

1. Επιλέξτε τον πίνακα και κάντε κλικ Kutools > Συγχώνευση & διαχωρισμός > Σύνθετες σειρές συνδυασμού.
το doc συνδυάζει στήλες σειρές σε ένα 1

2. Στο Σύνθετες σειρές συνδυασμού διαλόγου, κάντε τα εξής:

1) Επιλέξτε τη στήλη ID και ορίστε την ως Πρωτεύων κλειδί;

2) Επιλέξτε τη στήλη που θέλετε να συνδυάσετε τις τιμές με διαχωριστικό, κάντε κλικ Συνδυασμός και επιλέξτε ένα διαχωριστικό.

3) κάντε κλικ Ok.
το doc συνδυάζει στήλες σειρές σε ένα 1

Τώρα οι σειρές έχουν συνδυαστεί με το ίδιο αναγνωριστικό.
το doc συνδυάζει στήλες σειρές σε ένα 1

Η λειτουργία Σύνθετες σειρές συνδυασμού θα σπάσει τα αρχικά δεδομένα, αποθηκεύστε τα δεδομένα ως αντίγραφο πριν τα χρησιμοποιήσετε.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτήν τη δυνατότητα, επισκεφθείτε Σύνθετες σειρές συνδυασμού.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το Kutools για Excel, επισκεφθείτε Kutools για Excel.

Για μια δωρεάν δοκιμή 30 ημερών του Kutools για Excel, παρακαλούμε κατεβάσετε αυτό τώρα.

2.2 Συνδυάστε σειρές με το ίδιο ID και κάντε μερικούς υπολογισμούς

Εάν θέλετε να συνδυάσετε σειρές με το ίδιο αναγνωριστικό και στη συνέχεια να αθροίσετε τις τιμές ή να κάνετε άλλους υπολογισμούς όπως δείχνει το παρακάτω στιγμιότυπο οθόνης, οι παρακάτω μέθοδοι μπορούν να σας βοηθήσουν.
το doc συνδυάζει στήλες σειρές σε ένα 1

2.21 Χρήση της δυνατότητας Ενοποίηση

Εάν υπάρχουν μόνο δύο στήλες, μια στήλη περιέχει κείμενα (ID) και μια άλλη περιέχει τιμές που πρέπει να υπολογιστούν, όπως άθροισμα, η ενσωματωμένη δυνατότητα του Excel Παγίωση μπορεί να σας κάνει μια χάρη.

1. Επιλέξτε ένα κελί στο οποίο θέλετε να τοποθετήσετε το συνδυασμένο αποτέλεσμα και μετά κάντε κλικ ημερομηνία > Παγίωση.
το doc συνδυάζει στήλες σειρές σε ένα 1

2. Στο Παγίωση διαλόγου, κάντε τα εξής:

1) Επιλέξτε το Συναρτήσεις όπως χρειάζεστε?

2) Κάντε κλικ στο βέλος για να επιλέξετε τον πίνακα.

3) Κάντε κλικ στο κουμπί Πρόσθεση για να προσθέσετε την επιλεγμένη περιοχή στο Όλες οι αναφορές λίστα;

4) Επιλέξτε τα πλαίσια ελέγχου του Κορυφαία σειρά και Αριστερή στήλη;

5) Κάντε κλικ στο κουμπί OK.
το doc συνδυάζει στήλες σειρές σε ένα 1

Τώρα ο πίνακας έχει αθροιστεί με βάση το ίδιο αναγνωριστικό.
το doc συνδυάζει στήλες σειρές σε ένα 1

2.22 Χρήση VBA

Εδώ είναι ένα VBA που μπορεί επίσης να συνδυάσει σειρές με το ίδιο αναγνωριστικό και, στη συνέχεια, τιμές αθροίσματος.

1. Τύπος άλλος + F11 πλήκτρα για να ενεργοποιήσετε το Microsoft Visual Basic για εφαρμογές παράθυρο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ Κύριο θέμα > Μονάδα μέτρησης για να δημιουργήσετε μια νέα κενή ενότητα.
το doc συνδυάζει στήλες σειρές σε ένα 1

2. Στη νέα λειτουργική μονάδα, αντιγράψτε και επικολλήστε τον παρακάτω κώδικα VBA σε αυτήν.

VBA: Συνδυάστε διπλές σειρές και άθροισμα

Sub CombineRows()
'Updateby Extendoffice
Dim WorkRng As Range
Dim Dic As Variant
Dim arr As Variant
On Error Resume Next
xTitleId = "KutoolsforExcel"
Set WorkRng = Application.Selection
Set WorkRng = Application.InputBox("Range", xTitleId, WorkRng.Address, Type:=8)
Set Dic = CreateObject("Scripting.Dictionary")
arr = WorkRng.Value
For i = 1 To UBound(arr, 1)
  Dic(arr(i, 1)) = Dic(arr(i, 1)) + arr(i, 2)
Next
Application.ScreenUpdating = False
WorkRng.ClearContents
WorkRng.Range("A1").Resize(Dic.Count, 1) = Application.WorksheetFunction.Transpose(Dic.keys)
WorkRng.Range("B1").Resize(Dic.Count, 1) = Application.WorksheetFunction.Transpose(Dic.items)
Application.ScreenUpdating = True
End Sub

3. Στη συνέχεια, πατήστε F5 κλειδί ή κάντε κλικ τρέξιμο το doc συνδυάζει στήλες σειρές σε ένα 1  κουμπί, στη συνέχεια εμφανίζεται ένα παράθυρο διαλόγου για την επιλογή του πίνακα που χρησιμοποιείτε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ OK.

Τώρα το επιλεγμένο εύρος έχει συνδυαστεί με τις ίδιες τιμές και έχει αθροιστεί.

το doc συνδυάζει στήλες σειρές σε ένα 1  Το VBA θα σπάσει τα αρχικά δεδομένα, αποθηκεύστε τα δεδομένα ως αντίγραφο πριν χρησιμοποιήσετε το VBA.

2.23 Χρήση ενός εύχρηστου εργαλείου – Σύνθετες σειρές συνδυασμού

Εάν υπάρχουν περισσότερες από δύο στήλες στον πίνακα που θέλετε να συνδυάσετε και να κάνετε υπολογισμούς, για παράδειγμα, υπάρχουν τρεις στήλες, η πρώτη περιέχει διπλά ονόματα προϊόντων που έπρεπε να συνδυαστούν μαζί, η δεύτερη περιέχει ονόματα καταστημάτων που έπρεπε να να συνδυαστεί και να διαχωριστεί με κόμμα, η τελευταία στήλη περιέχει αριθμούς που έπρεπε να αθροιστούν με βάση τις διπλότυπες σειρές στην πρώτη στήλη, όπως φαίνεται στο παρακάτω στιγμιότυπο οθόνης, τα Kutools για τις Σύνθετες σειρές συνδυασμού του Excel μπορούν να σας βοηθήσουν.
το doc συνδυάζει στήλες σειρές σε ένα 1

1. Επιλέξτε τον πίνακα και κάντε κλικ Kutools > Συγχώνευση & διαχωρισμός > Σύνθετες σειρές συνδυασμού.
το doc συνδυάζει στήλες σειρές σε ένα 1

2. Στο Σύνθετες σειρές συνδυασμού διαλόγου, κάντε τα εξής:

1) Επιλέξτε τη στήλη ID και ορίστε την ως Πρωτεύων κλειδί;

2) Επιλέξτε τη στήλη που θέλετε να συνδυάσετε τις τιμές με ένα διαχωριστικό, κάντε κλικ Συνδυασμός και επιλέξτε ένα διαχωριστικό.

3) Επιλέξτε τη στήλη που θέλετε να κάνετε τον υπολογισμό, κάντε κλικ Υπολογίζω και επιλέξτε έναν υπολογισμό.

4) κάντε κλικ Ok.
το doc συνδυάζει στήλες σειρές σε ένα 1

Τώρα οι σειρές έχουν συνδυαστεί με τις ίδιες σειρές και έχουν υπολογιστεί.

το doc συνδυάζει στήλες σειρές σε ένα 1 Η λειτουργία Σύνθετες σειρές συνδυασμού θα σπάσει τα αρχικά δεδομένα, αποθηκεύστε τα δεδομένα ως αντίγραφο πριν τα χρησιμοποιήσετε.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτήν τη δυνατότητα, επισκεφθείτε Σύνθετες σειρές συνδυασμού.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το Kutools για Excel, επισκεφθείτε Kutools για Excel.

Για μια δωρεάν δοκιμή 30 ημερών του Kutools για Excel, παρακαλούμε κατεβάσετε αυτό τώρα.

2.3 Συνδυάστε γειτονικές σειρές με την ίδια τιμή

Εάν υπάρχει ένας πίνακας με πολλές στήλες, μια στήλη περιέχει μερικές διπλότυπες τιμές, τώρα η δουλειά είναι να συνδυάσετε τις γειτονικές σειρές σε αυτήν τη στήλη με τις ίδιες τιμές που δείχνει το παρακάτω στιγμιότυπο οθόνης. Πώς μπορείτε να το λύσετε;
το doc συνδυάζει στήλες σειρές σε ένα 1

2.31 Χρήση VBA

Στο Excel, δεν υπάρχει ενσωματωμένη δυνατότητα που να μπορεί να λύσει άμεσα αυτήν την εργασία, αλλά εδώ παρέχεται ένα VBA που μπορεί να το χειριστεί.

1. Τύπος άλλος + F11 πλήκτρα για να ενεργοποιήσετε το Microsoft Visual Basic για εφαρμογές παράθυρο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ Κύριο θέμα > Μονάδα μέτρησης για να δημιουργήσετε μια νέα κενή ενότητα.

2. Στη νέα λειτουργική μονάδα, αντιγράψτε και επικολλήστε τον παρακάτω κώδικα VBA σε αυτήν.

VBA: Συνδυάστε γειτονικές σειρές με την ίδια τιμή

Sub MergeSameCell()
'Updateby Extendoffice
Dim Rng As Range, xCell As Range
Dim xRows As Integer
xTitleId = "KutoolsforExcel"
Set WorkRng = Application.Selection
Set WorkRng = Application.InputBox("Range", xTitleId, WorkRng.Address, Type:=8)
Application.ScreenUpdating = False
Application.DisplayAlerts = False
xRows = WorkRng.Rows.Count
For Each Rng In WorkRng.Columns
  For i = 1 To xRows - 1
    For j = i + 1 To xRows
      If Rng.Cells(i, 1).Value <> Rng.Cells(j, 1).Value Then
        Exit For
      End If
    Next
    WorkRng.Parent.Range(Rng.Cells(i, 1), Rng.Cells(j - 1, 1)).Merge
    i = j - 1
  Next
Next
Application.DisplayAlerts = True
Application.ScreenUpdating = True
End Sub

το doc συνδυάζει στήλες σειρές σε ένα 1

3. Στη συνέχεια, πατήστε F5 κλειδί ή κάντε κλικ τρέξιμο το doc συνδυάζει στήλες σειρές σε ένα 1  κουμπί για να ενεργοποιήσετε αυτό το VBA, στη συνέχεια εμφανίζεται ένα παράθυρο διαλόγου για την επιλογή του πίνακα που χρησιμοποιείτε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ OK.
το doc συνδυάζει στήλες σειρές σε ένα 1

Τώρα οι γειτονικές σειρές με τις ίδιες τιμές στην πρώτη στήλη συνδυάζονται στην επιλεγμένη περιοχή.

το doc συνδυάζει στήλες σειρές σε ένα 1  Το VBA θα σπάσει τα αρχικά δεδομένα, αποθηκεύστε τα δεδομένα ως αντίγραφο πριν χρησιμοποιήσετε το VBA. Και αυτό το VBA θα συγχωνεύσει τις ίδιες τιμές στην πρώτη στήλη του επιλεγμένου πίνακα.

2.32 Χρήση ενός εύχρηστου εργαλείου – Συγχώνευση ίδιων κελιών

Εάν έχετε Kutools για Excel εγκατεστημένο στο Excel, το Συγχώνευση ίδιων κελιών χαρακτηριστικό του Kutools για Excel μπορεί να λύσει αυτήν την εργασία σε ένα βήμα.

Επιλέξτε τη στήλη που θέλετε να συνδυάσετε τις ίδιες τιμές και, στη συνέχεια, κάντε κλικ Kutools > Συγχώνευση & διαχωρισμός > Συγχώνευση ίδιων κελιών.
το doc συνδυάζει στήλες σειρές σε ένα 1

Τώρα τα διπλανά κελιά με τις ίδιες τιμές έχουν συγχωνευθεί.

το doc συνδυάζει στήλες σειρές σε ένα 1I Εάν θέλετε να καταργήσετε τη συγχώνευση των συγχωνευμένων κελιών και να γεμίσετε τις τιμές πίσω, μπορείτε να εφαρμόσετε το Κατάργηση συγχώνευσης κελιών και τιμών συμπλήρωσης χαρακτηριστικό.
το doc συνδυάζει στήλες σειρές σε ένα 1
το doc συνδυάζει στήλες σειρές σε ένα 1

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτήν τη δυνατότητα, επισκεφθείτε Συγχώνευση ίδιων κελιών.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτήν τη δυνατότητα, επισκεφθείτε Απελευθέρωση κελιού.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το Kutools για Excel, επισκεφθείτε Kutools για Excel.

Για δωρεάν δοκιμή 30 ημερών του Kutools για Excel, παρακαλούμε κατεβάσετε τώρα.


3 Συνδυάστε τα κύτταρα

3.1. Συνδυάστε πολλές σειρές και στήλες σε ένα μόνο κελί

Για το συνδυασμό μιας περιοχής με πολλές σειρές και στήλες σε ένα μεμονωμένο κελί, εδώ παρέχονται τέσσερις μέθοδοι.

Παράδειγμα: Συνδυάστε το εύρος A1:C3
το doc συνδυάζει στήλες σειρές σε ένα 1

3.11 Χρήση του συμβόλου συμπλεκτικού (&)

Στο Excel, το σύμβολο & χρησιμοποιείται συνήθως για τη σύνδεση κειμένων.

Επιλέξτε ένα κελί που θέλετε να τοποθετήσετε το συνδυασμένο αποτέλεσμα και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε έναν τύπο όπως αυτός:

=A1&", "&B1&", "&C1&", "&A2&", " &B2&", "&C2&", "&A3&", "&B3&", "&C3

το doc συνδυάζει στήλες σειρές σε ένα 1 Στον τύπο, το & χρησιμοποιείται για τη σύνδεση των κειμένων, το "," είναι ο οριοθέτης (κόμμα + κενό) που διαχωρίζει τα δύο κείμενα στο κελί αποτελέσματος. Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε άλλους οριοθέτες, απλώς πληκτρολογήστε ένα διαχωριστικό που περικλείεται με διπλά εισαγωγικά.

Τύπος εισάγετε κλειδί για να πάρετε το συνδυασμένο αποτέλεσμα.

3.12 Χρήση της λειτουργίας CONCATENATE (Excel 2016 ή παλαιότερες εκδόσεις)

Εάν χρησιμοποιείτε Excel 2016 ή παλαιότερες εκδόσεις, η συνάρτηση CONCATENATE μπορεί να σας βοηθήσει.

Σύνταξη σχετικά με το CONCATENATE
CONCATENATE (text1,[text2],…)

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία CONCATENATE, επισκεφθείτε: ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΤΕ

Επιλέξτε ένα κελί στο οποίο θέλετε να τοποθετήσετε το συνδυασμένο αποτέλεσμα και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε έναν τύπο όπως αυτός:

=CONCATENATE(A1,", ",B1,", ",C1,", ",A2,", ",B2,", ",C2,", ",A3,", ",B3,", " ,C3)

το doc συνδυάζει στήλες σειρές σε ένα 1 Στον τύπο, τα A1, B1…, C3 είναι τα κείμενα που θέλετε να συνδυάσετε. "," είναι ο οριοθέτης (κόμμα + κενό) που χωρίζει τα δύο κείμενα στο κελί αποτελεσμάτων, αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε άλλους οριοθέτες, απλώς πληκτρολογήστε ένα διαχωριστικό που περικλείεται με διπλά εισαγωγικά.

Στη συνέχεια πατήστε εισάγετε κλειδί για να πάρετε το συνδυασμένο αποτέλεσμα.

3. 13 Χρήση της συνάρτησης CONCAT ή της συνάρτησης TEXTJOIN (Excel 2019 ή Excel 365)

Εάν χρησιμοποιείτε Excel 2019 ή Excel 365, η συνάρτηση CONCAT και η συνάρτηση TEXTJOIN μπορεί να είναι η καλύτερη επιλογή.

Σύνταξη σχετικά με το CONCAT
CONCAT (text1,[text2],…)

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία CONCAT, επισκεφθείτε: CONCAT.

Η χρήση της συνάρτησης CONCAT είναι η ίδια με τη συνάρτηση CONCATENATE, για να συνδυάσει το όνομα και το επίθετο που σε δύο στήλες χωριστά σε μια στήλη, ο τύπος χρησιμοποιείται ως εξής:

=CONCAT(A1,", ",B1,", ",C1,", ",A2,", ",B2,", ",C2,", ",A3,", ",B3,", " ,C3)

το doc συνδυάζει στήλες σειρές σε ένα 1 Στον τύπο, τα A1, B1…, C3 είναι τα κείμενα που θέλετε να συνδυάσετε. "," είναι ο οριοθέτης (κόμμα + κενό) που χωρίζει τα δύο κείμενα στο κελί αποτελεσμάτων, αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε άλλους οριοθέτες, απλώς πληκτρολογήστε ένα διαχωριστικό που περικλείεται με διπλά εισαγωγικά.

Στη συνέχεια πατήστε εισάγετε κλειδί για να πάρετε το συνδυασμένο αποτέλεσμα.

Σύνταξη σχετικά με το TEXTJOIN
TEXTJOIN (delimiter, ignore_empty, text1, [text2], ...)

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία TEXTJOIN, επισκεφτείτε: ΚΕΙΜΕΝΟ.

Για να συνδυάσετε στήλες ή σειρές χρησιμοποιώντας το TEXTJOIN:

=TEXTJOIN(", ",TRUE,A1:C3)

το doc συνδυάζει στήλες σειρές σε ένα 1 Στον τύπο, το A1:C3 είναι ένα συνεχές εύρος που πρέπει να συνδυαστεί. "," είναι ο οριοθέτης (κόμμα + κενό) που χωρίζει τα δύο κείμενα στο κελί αποτελεσμάτων, αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε άλλους οριοθέτες, απλώς πληκτρολογήστε τον οριοθέτη που περικλείεται με διπλά εισαγωγικά "". Το λογικό κείμενο "TRUE" υποδεικνύει ότι αγνοούνται τα κενά κελιά κατά το συνδυασμό, εάν θέλετε να συνδυάσετε με κενά, αντικαταστήστε το TRUE με το FALSE.

Στη συνέχεια πατήστε εισάγετε κλειδί για να πάρετε το συνδυασμένο αποτέλεσμα.

το doc συνδυάζει στήλες σειρές σε ένα 1 Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε την αλλαγή γραμμής ως οριοθέτη, χρησιμοποιώντας το CHAR(10) στον τύπο, όπως =TEXTJOIN(CHAR(10),TRUE,A1:C3), στη συνέχεια μορφοποιήστε το κελί του αποτελέσματος ως Wrap Text.
το doc συνδυάζει στήλες σειρές σε ένα 1

3.14 Χρήση Συνδυάστε στήλες/γραμμές/κελιά σε ένα κελί χωρίς απώλεια δεδομένων

Εάν έχετε εγκατεστημένο το Kutools για Excel στο Excel, το Συνδυάστε σειρές, στήλες ή κελιά χωρίς απώλεια δεδομένων χαρακτηριστικό μπορεί να χειριστεί γρήγορα αυτή τη δουλειά.

1. Επιλέξτε το εύρος των κελιών που θέλετε να συνδυάσετε σε ένα κελί και, στη συνέχεια, κάντε κλικ Kutools > Συγχώνευση & διαχωρισμός > Συνδυάστε σειρές, στήλες ή κελιά χωρίς απώλεια δεδομένων.
το doc συνδυάζει στήλες σειρές σε ένα 1

2. Στο αναδυόμενο παράθυρο διαλόγου, επιλέξτε Συνδυάστε σε ένα κελί και καθορίστε ένα διαχωριστικό όπως χρειάζεστε και μετά κάντε κλικ Ok.
το doc συνδυάζει στήλες σειρές σε ένα 1

Τώρα τα κελιά συγχωνεύονται σε ένα κελί με ένα συγκεκριμένο οριοθέτη. Εάν τα περιεχόμενα των κελιών είναι πάρα πολλά για να εμφανιστούν στο συγχωνευμένο κελί, μπορείτε να κάνετε κλικ Αναδίπλωση του κειμένου σύμφωνα με το Αρχικη καρτέλα για να τα εμφανίσετε.
το doc συνδυάζει στήλες σειρές σε ένα 1

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτήν τη δυνατότητα, επισκεφθείτε Συνδυάστε στήλες, γραμμές, κελιά χωρίς απώλεια δεδομένων.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το Kutools για Excel, επισκεφθείτε Kutools για Excel.

Για μια δωρεάν δοκιμή 30 ημερών του Kutools για Excel, παρακαλούμε κατεβάσετε αυτό τώρα.

3.2 Συνδυάστε πολλές σειρές και στήλες σε ένα μόνο κελί

 Μεταφέρετε τα κελιά σε μία στήλη
 το doc συνδυάζει στήλες σειρές σε ένα 1
 Μεταφέρετε τα κελιά σε μία μόνο σειρά
 το doc συνδυάζει στήλες σειρές σε ένα 1
 

3.21 Ονομάστε το εύρος και χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση INDEX (μόνο για σε μία στήλη)

Εάν θέλετε να μεταφέρετε το εύρος των κελιών σε μία στήλη, μπορείτε να ονομάσετε το εύρος και στη συνέχεια να χρησιμοποιήσετε τη συνάρτηση INDEX.

1. Επιλέξτε την περιοχή των κελιών, κάντε δεξί κλικ για να ενεργοποιήσετε το μενού περιβάλλοντος και κάντε κλικ Ορίστε το όνομα.
το doc συνδυάζει στήλες σειρές σε ένα 1

2. Στο σκάσιμο Νέο όνομα διαλόγου, πληκτρολογήστε ένα όνομα στο Όνομα πλαίσιο κειμένου, κάντε κλικ OK.
το doc συνδυάζει στήλες σειρές σε ένα 1

3. Αφού ονομάσετε την περιοχή και, στη συνέχεια, επιλέξτε ένα κελί που τοποθετεί τα μεταφερόμενα δεδομένα, χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση INDEX ως εξής:

=INDEX(MyData,1+INT((ROW(A1)-1)/COLUMNS(MyData)),MOD(ROW(A1)-1+COLUMNS(MyData),COLUMNS(MyData))+1)

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία INDEX, επισκεφθείτε εδώ.

4. Τύπος εισάγετε πληκτρολογήστε και, στη συνέχεια, σύρετε τη λαβή αυτόματης συμπλήρωσης προς τα κάτω για να συμπληρώσετε αυτόν τον τύπο μέχρι ένα #REF! εμφανίζεται η τιμή σφάλματος.
το doc συνδυάζει στήλες σειρές σε ένα 1

5. Καταργήστε την τιμή σφάλματος και, στη συνέχεια, η περιοχή των κελιών έχει συνδυαστεί σε μία στήλη.

3.22 VBA (μόνο για μία στήλη)

Για το συνδυασμό κελιών σε μία στήλη, εδώ είναι ένα VBA που μπορεί επίσης να λειτουργήσει.

1. Τύπος άλλος + F11 πλήκτρα για να ενεργοποιήσετε το Microsoft Visual Basic για εφαρμογές παράθυρο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ Κύριο θέμα > Μονάδα μέτρησης για να δημιουργήσετε μια νέα κενή ενότητα.

2. Αντιγράψτε και επικολλήστε τον παρακάτω κώδικα VBA στην κενή μονάδα.

VBA: Μετατροπή εύρους σε στήλη

Sub ConvertRangeToColumn()
'UpdatebyExtendoffice
Dim Range1 As Range, Range2 As Range, Rng As Range
Dim rowIndex As Integer
xTitleId = "KutoolsforExcel"
Set Range1 = Application.Selection
Set Range1 = Application.InputBox("Source Ranges:", xTitleId, Range1.Address, Type:=8)
Set Range2 = Application.InputBox("Convert to (single cell):", xTitleId, Type:=8)
rowIndex = 0
Application.ScreenUpdating = False
For Each Rng In Range1.Rows
  Rng.Copy
  Range2.Offset(rowIndex, 0).PasteSpecial Paste:=xlPasteAll, Transpose:=True
  rowIndex = rowIndex + Rng.Columns.Count
Next
Application.CutCopyMode = False
Application.ScreenUpdating = True
End Sub

το doc συνδυάζει στήλες σειρές σε ένα 1

3. Στη συνέχεια, πατήστε F5 κλειδί ή κάντε κλικ τρέξιμο το doc συνδυάζει στήλες σειρές σε ένα 1  κουμπί, εμφανίζεται ένα παράθυρο διαλόγου για να επιλέξετε μια περιοχή κελιών, κάντε κλικ OK.
το doc συνδυάζει στήλες σειρές σε ένα 1

4. Ένας άλλος διάλογος εμφανίζεται για να επιλέξετε ένα κελί για να τοποθετήσετε το αποτέλεσμα, κάντε κλικ OK.
το doc συνδυάζει στήλες σειρές σε ένα 1

3.23 Χρήση εύχρηστου εργαλείου – Transform Range

Εάν θέλετε να συνδυάσετε κελιά σε μία σειρά, δεν υπάρχει ενσωματωμένη δυνατότητα στο Excel που να την υποστηρίζει. Ωστόσο, εάν έχετε Kutools για Excel εγκατεστημένο, αυτό Μετασχηματισμός εύρους Το χαρακτηριστικό υποστηρίζει τη μετατροπή μιας περιοχής σε μια στήλη ή μια γραμμή, υποστηρίζει επίσης τη μετατροπή μιας γραμμής ή μιας στήλης σε μια περιοχή.

1. επιλέξτε την περιοχή των κελιών και κάντε κλικ Kutools > Σειρά > Μετασχηματισμός εύρους.
το doc συνδυάζει στήλες σειρές σε ένα 1

2. Στο Μετασχηματισμός εύρους διάλογος, ελέγξτε Εύρος έως μία στήλη or Εύρος έως μία σειρά επιλογή όπως χρειάζεστε. Κάντε κλικ OK.
το doc συνδυάζει στήλες σειρές σε ένα 1

3. Εμφανίζεται ένα παράθυρο διαλόγου για την επιλογή ενός κελιού για την τοποθέτηση του αποτελέσματος, κάντε κλικ OK.
το doc συνδυάζει στήλες σειρές σε ένα 1

Τώρα το εύρος των κελιών έχει μετατραπεί σε γραμμή ή στήλη.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτήν τη δυνατότητα, επισκεφθείτε Μετασχηματισμός εύρους.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το Kutools για Excel, επισκεφθείτε Kutools για Excel.

Για μια δωρεάν δοκιμή 30 ημερών του Kutools για Excel, παρακαλούμε κατεβάσετε αυτό τώρα.

3.3 Στοίβαστε στήλες σε μία στήλη χωρίς αντίγραφο

Εάν υπάρχουν ορισμένα διπλότυπα σε έναν πίνακα με πολλές στήλες, πώς μπορείτε να στοιβάξετε τις στήλες σε μία στήλη χωρίς τα διπλότυπα, όπως δείχνει το παρακάτω στιγμιότυπο οθόνης;
το doc συνδυάζει στήλες σειρές σε ένα 1

Σε αυτό το μέρος, παρέχει τρεις διαφορετικές μεθόδους χειρισμού αυτής της εργασίας.

3.31 Αντιγράψτε και επικολλήστε και αφαιρέστε διπλότυπα

Στο Excel, η γενική μέθοδος για την επίλυση αυτής της εργασίας είναι να αντιγράψετε και να επικολλήσετε τις στήλες μία προς μία και, στη συνέχεια, να αφαιρέσετε τις διπλότυπες τιμές.

1. Επιλέξτε την πρώτη στήλη και πατήστε Ctrl + C πλήκτρα για να το αντιγράψετε, επιλέξτε ένα κελί προορισμού και πατήστε Ctrl + V κλειδιά.
το doc συνδυάζει στήλες σειρές σε ένα 1

2. Στη συνέχεια επαναλάβετε το βήμα 1 για να αντιγράψετε άλλες στήλες και να τις επικολλήσετε κάτω από την πρώτη στήλη.
το doc συνδυάζει στήλες σειρές σε ένα 1

3. Στη συνέχεια, επιλέξτε τη στοιβαγμένη στήλη και κάντε κλικ ημερομηνία > Κατάργηση διπλότυπων, στη συνέχεια στο Καταργήστε το Διπλότυπο διαλόγου, ελέγξτε το όνομα της στήλης, κάντε κλικ OK.
το doc συνδυάζει στήλες σειρές σε ένα 1
το doc συνδυάζει στήλες σειρές σε ένα 1

4. Τώρα εμφανίζεται ένα παράθυρο διαλόγου για να σας υπενθυμίσει ότι οι τιμές των διπλότυπων έχουν αφαιρεθεί. Κάντε κλικ OK για να το κλείσετε και η στοιβαγμένη στήλη διατηρεί μόνο τις μοναδικές τιμές.
το doc συνδυάζει στήλες σειρές σε ένα 1

το doc συνδυάζει στήλες σειρές σε ένα 1 Εάν υπάρχουν εκατοντάδες στήλες, η αντιγραφή και επικόλληση μία προς μία είναι χρονοβόρα. Ωστόσο, εάν έχετε Kutools για Excel εγκατεστημένο στο Excel, το Μετασχηματισμός εύρους Το χαρακτηριστικό μπορεί να μετατρέψει γρήγορα το εύρος σε στήλη και, στη συνέχεια, να εφαρμόσει το Κατάργηση διπλότυπων χαρακτηριστικό του Excel.

Επιλέξτε το εύρος των στηλών και κάντε κλικ Kutools > Σειρά > Μετασχηματισμός εύρους.
το doc συνδυάζει στήλες σειρές σε ένα 1

Στη συνέχεια, ελέγξτε το Εύρος έως μία στήλη επιλογή και πατήστε OK για να επιλέξετε ένα κελί για να τοποθετήσετε τη στοιβαγμένη στήλη.
το doc συνδυάζει στήλες σειρές σε ένα 1

Στη συνέχεια, εφαρμόστε το Remove Duplicates για να καταργήσετε τις διπλότυπες τιμές.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτήν τη δυνατότητα, επισκεφθείτε Μετασχηματισμός εύρους.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το Kutools για Excel, επισκεφθείτε Kutools για Excel.

Για μια δωρεάν δοκιμή 30 ημερών του Kutools για Excel, παρακαλούμε κατεβάσετε αυτό τώρα.

3.32 Χρήση VBA

Επιπλέον, εδώ είναι ένας κώδικας VBA που μπορεί να λύσει αυτή τη δουλειά.

1. Τύπος άλλος + F11 πλήκτρα για να ενεργοποιήσετε το Microsoft Visual Basic για εφαρμογές παράθυρο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ Κύριο θέμα > Μονάδα μέτρησης για να δημιουργήσετε μια νέα κενή ενότητα.

2. Αντιγράψτε και επικολλήστε τον παρακάτω κώδικα στη νέα μονάδα.

VBA: Στοιβάξτε τις στήλες σε μία χωρίς διπλότυπα

Sub FindUniques()
'UpdatebyExtendoffice
Dim rng As Range
Dim InputRng As Range, OutRng As Range
xTitleId = "KutoolsforExcel"
Set InputRng = Application.Selection
Set InputRng = Application.InputBox("Range :", xTitleId, InputRng.Address, Type:=8)
Set OutRng = Application.InputBox("Out put to (single cell):", xTitleId, Type:=8)
Set dic = CreateObject("Scripting.Dictionary")
For j = 1 To InputRng.Columns.Count
  For i = 1 To InputRng.Rows.Count
    xValue = InputRng.Cells(i, j).Value
    If xValue <> "" And Not dic.Exists(xValue) Then
      OutRng.Value = xValue
      dic(xValue) = ""
      Set OutRng = OutRng.Offset(1, 0)
    End If
  Next
Next
End Sub

το doc συνδυάζει στήλες σειρές σε ένα 1

3. Στη συνέχεια, πατήστε F5 κλειδί ή κάντε κλικ τρέξιμο το doc συνδυάζει στήλες σειρές σε ένα 1  κουμπί και, στη συνέχεια, εμφανίζεται ένα παράθυρο διαλόγου για την επιλογή των στηλών που χρειάζονται για στοίβαξη, κάντε κλικ στο OK.
το doc συνδυάζει στήλες σειρές σε ένα 1

4. Στη συνέχεια, στο δεύτερο αναδυόμενο παράθυρο διαλόγου, επιλέξτε ένα κελί προορισμού για να τοποθετήσετε τη στοιβαγμένη στήλη και κάντε κλικ OK.
το doc συνδυάζει στήλες σειρές σε ένα 1

Τώρα οι στήλες έχουν στοιβαχτεί σε μία στήλη μόνο με μοναδικές τιμές.

3.4. Συνδυάστε κελιά και συνεχίστε τη μορφοποίηση

Εάν υπάρχουν δύο στήλες, η μία έχει μορφοποιηθεί ως ειδική μορφοποίηση, όπως προσαρμοσμένη Ημερομηνία Ώραμμ/ηη/Εεεε, για να συνδυαστούν αυτές οι δύο στήλες σε μία με τις κανονικές μεθόδους, η προσαρμοσμένη μορφοποίηση θα αφαιρεθεί όπως δείχνει το παρακάτω στιγμιότυπο οθόνης:
το doc συνδυάζει στήλες σειρές σε ένα 1

Τώρα σε αυτό το μέρος, θα παρέχει μερικούς τρόπους συνδυασμού κελιών και διατήρησης της μορφοποίησης.
το doc συνδυάζει στήλες σειρές σε ένα 1

3.41 Ενσωματώστε τη συνάρτηση TEXT στον τύπο

Η συνάρτηση TEXT χρησιμοποιείται για τη μετατροπή ενός αριθμού σε κείμενο σε συγκεκριμένη μορφοποίηση. Εδώ μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για να μετατρέψουμε το κελί (περιέχει έναν αριθμό) σε μορφοποίηση πρώτα και στη συνέχεια να το συνδυάσουμε με άλλα κελιά χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση «&», τη συνάρτηση CONCATENATE, τη συνάρτηση CONCAT ή τη συνάρτηση TEXTJOIN.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τον γενικό συνδυασμό κελιών σε ένα, επιστρέψτε στο 1.1.

Σύνταξη σχετικά με τη λειτουργία TEXT
TEXT (value, format_text)

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία TEXT, επισκεφθείτε ΚΕΙΜΕΝΟ λειτουργία.

Εδώ λαμβάνει ως παράδειγμα την ενσωμάτωση της συνάρτησης TEXT στη συνάρτηση CONCAT.

Αντιγράψτε και επικολλήστε τον παρακάτω τύπο σε ένα κελί στο οποίο θέλετε να τοποθετηθεί το συνδυασμένο αποτέλεσμα:

=CONCAT(TEXT(A2,"mm/dd/yyyy hh:mm")," ",B2)

το doc συνδυάζει στήλες σειρές σε ένα 1 Στον τύπο, το A2 είναι το κελί που θέλετε να διατηρήσετε τη μορφοποίησή του, «μμ/ηη/εεεε ωω:μμ» είναι η μορφοποίηση που χρησιμοποιείτε, το Β2 είναι το άλλο κελί που χρησιμοποιείται για συνδυασμό. Το " " υποδεικνύει διαχωρισμό των τιμών με κενό. μπορείτε να αλλάξετε τις αναφορές, τη μορφοποίηση και το διαχωριστικό όπως απαιτείται.

Τύπος εισάγετε πληκτρολογήστε και σύρετε τη λαβή αυτόματης συμπλήρωσης προς τα κάτω για να γεμίσετε τα κελιά με αυτόν τον τύπο.

3.42 Χρήση του Microsoft Word

1. Επιλέξτε τον πίνακα που θέλετε να συνδυάσετε τα κελιά σε ένα και πατήστε Ctrl + C για να τα αντιγράψετε.
το doc συνδυάζει στήλες σειρές σε ένα 1

2. Ανοίξτε ένα κενό λέξη έγγραφο, πατήστε Ctrl + V για να τα τοποθετήσετε, μετά κάντε κλικ στον πίνακα του εγγράφου, τώρα εμφανίζεται ένα εικονίδιο σταυρού στην επάνω δεξιά γωνία του πίνακα.
το doc συνδυάζει στήλες σειρές σε ένα 1

3. Κάντε κλικ στο κουμπί σχέδιο , και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK Μετατροπή σε κείμενο στο ημερομηνία ομάδα, στο σκάσιμο Μετατροπή πίνακα σε κείμενο διαλόγου, καθορίστε το διαχωριστικό για τις στήλες. Κάντε κλικ OK.
το doc συνδυάζει στήλες σειρές σε ένα 1
το doc συνδυάζει στήλες σειρές σε ένα 1

Τώρα τα περιεχόμενα του πίνακα στο Word έχουν μετατραπεί σε κείμενα.
το doc συνδυάζει στήλες σειρές σε ένα 1

4. Επιλέξτε τα κείμενα που έχουν μετατραπεί και πατήστε Ctrl + C για να τα αντιγράψετε και επιστρέψτε στο Excel και επιλέξτε ένα κενό κελί, πατήστε Ctrl + V για να επικολλήσετε το συνδυασμένο αποτέλεσμα.
το doc συνδυάζει στήλες σειρές σε ένα 1

3.43 Χρήση εύχρηστου εργαλείου – Συνδυάστε χωρίς απώλεια δεδομένων

Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος πρέπει να είναι η χρήση του Kutools για Excel'S Συνδυάστε σειρές, στήλες ή κελιά χωρίς απώλεια δεδομένων χαρακτηριστικό, το οποίο πρέπει απλώς να σημειώσετε το Χρησιμοποιήστε μορφοποιημένες τιμές πλαίσιο ελέγχου κατά την εφαρμογή της δυνατότητας, το συνδυασμένο αποτέλεσμα θα διατηρήσει τη μορφοποίηση των δεδομένων.

1. Επιλέξτε τον πίνακα με τα κελιά που τοποθετούν το αποτέλεσμα, κάντε κλικ Kutools > Συγχώνευση & διαχωρισμός > Συνδυάστε σειρές, στήλες ή κελιά χωρίς απώλεια δεδομένων.
το doc συνδυάζει στήλες σειρές σε ένα 1

2. Στο αναδυόμενο παράθυρο διαλόγου, καθορίστε τη λειτουργία συνδυασμού όπως χρειάζεστε και καταργήστε την επιλογή Χρησιμοποιήστε μορφοποιημένες τιμές πλαίσιο ελέγχου (στην προεπιλογή, αυτή η επιλογή είναι επιλεγμένη). Κάντε κλικ Ok.
το doc συνδυάζει στήλες σειρές σε ένα 1

Τώρα τα δεδομένα έχουν συνδυαστεί και διατηρείται η μορφοποίηση.
το doc συνδυάζει στήλες σειρές σε ένα 1

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτήν τη δυνατότητα, επισκεφθείτε Συνδυάστε στήλες, γραμμές, κελιά χωρίς απώλεια δεδομένων.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το Kutools για Excel, επισκεφθείτε Kutools για Excel.

Για μια δωρεάν δοκιμή {module745} ημερών του Kutools για Excel, παρακαλούμε κατεβάσετε αυτό τώρα.

3.5 Συνδυάστε τα κελιά για να δημιουργήσετε ημερομηνία

Υποθέτοντας ότι υπάρχει ένας πίνακας που περιέχει έτη, μήνες και ημέρες σε χωριστές στήλες, η δουλειά είναι να συνδυάσετε τις στήλες και να δημιουργήσετε μια ημερομηνία όπως φαίνεται παρακάτω στιγμιότυπο οθόνης:
το doc συνδυάζει στήλες σειρές σε ένα 1

3.51 Χρήση της συνάρτησης DATE

Η συνάρτηση DATE χρησιμοποιείται για τη δημιουργία ημερομηνίας με έτος, μήνα και ημέρα.

Σύνταξη σχετικά με τη συνάρτηση DATE
DATE( year, month, day )

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία DATE, επισκεφτείτε τη λειτουργία DATE.

Αντιγράψτε και επικολλήστε τον παρακάτω τύπο σε ένα κελί που θα τοποθετήσει την ημερομηνία:

=DATE(A2,B2,C2)

το doc συνδυάζει στήλες σειρές σε ένα 1 Στον τύπο, τα A2, B2 και C2 είναι τα κελιά που περιέχουν τις τιμές έτους, μήνα και ημέρας.

Τύπος εισάγετε πληκτρολογήστε για να δείτε την πρώτη ημερομηνία και, στη συνέχεια, σύρετε τη λαβή αυτόματης συμπλήρωσης προς τα κάτω για να λάβετε όλες τις ημερομηνίες.
το doc συνδυάζει στήλες σειρές σε ένα 1


Περισσότερα μαθήματα Excel:

Συνδυάστε πολλά βιβλία εργασίας/φύλλα εργασίας σε ένα
Αυτό το σεμινάριο, παραθέτει σχεδόν όλα τα σενάρια συνδυασμού που μπορεί να αντιμετωπίσετε και παρέχει σχετικές επαγγελματικές λύσεις για εσάς.

Διαίρεση κελιών κειμένου, αριθμού και ημερομηνίας (διαχωρισμός σε πολλαπλές στήλες)
Αυτό το σεμινάριο χωρίζεται σε τρία μέρη: διαίρεση κελιών κειμένου, διαχωρισμό κελιών αριθμού και διαχωρισμό κελιών ημερομηνίας. Κάθε τμήμα παρέχει διαφορετικά παραδείγματα για να σας βοηθήσει να μάθετε πώς να χειρίζεστε την εργασία διαχωρισμού όταν αντιμετωπίζετε το ίδιο πρόβλημα.

Συνδυάστε τα περιεχόμενα πολλών κυψελών χωρίς απώλεια δεδομένων στο Excel
Αυτό το σεμινάριο περιορίζει την εξαγωγή σε μια συγκεκριμένη θέση σε ένα κελί και συλλέγει διαφορετικές μεθόδους για να βοηθήσει στην εξαγωγή κειμένου ή αριθμών από ένα κελί ανά συγκεκριμένη θέση στο Excel.

Συγκρίνετε δύο στήλες για αντιστοιχίσεις και διαφορές στο Excel
Εδώ αυτό το άρθρο καλύπτει τα περισσότερα πιθανά σενάρια για τη σύγκριση δύο στηλών που μπορεί να συναντήσετε και ελπίζουμε ότι μπορεί να σας βοηθήσει.


 • Super Formula Bar (επεξεργαστείτε εύκολα πολλές γραμμές κειμένου και τύπου). Διάταξη ανάγνωσης (εύκολη ανάγνωση και επεξεργασία μεγάλου αριθμού κελιών). Επικόλληση σε φιλτραρισμένο εύρος...
 • Συγχώνευση κελιών / σειρών / στηλών και τήρηση δεδομένων · Περιεχόμενο διαχωρισμού κελιών Συνδυάστε διπλές σειρές και άθροισμα / μέσος όρος... Αποτροπή διπλών κυττάρων; Συγκρίνετε τα εύρη...
 • Επιλέξτε Διπλότυπο ή Μοναδικό Σειρές; Επιλέξτε Κενές σειρές (όλα τα κελιά είναι κενά). Σούπερ εύρεση και ασαφής εύρεση σε πολλά βιβλία εργασίας. Τυχαία επιλογή ...
 • Ακριβές αντίγραφο Πολλαπλά κελιά χωρίς αλλαγή της αναφοράς τύπου. Αυτόματη δημιουργία αναφορών σε πολλαπλά φύλλα? Εισαγωγή κουκκίδων, Πλαίσια ελέγχου και άλλα ...
 • Αγαπημένα και γρήγορη εισαγωγή τύπων, Σειρά, Διαγράμματα και Εικόνες; Κρυπτογράφηση κυττάρων με κωδικό πρόσβασης Δημιουργία λίστας αλληλογραφίας και στείλτε email ...
 • Εξαγωγή κειμένου, Προσθήκη κειμένου, Κατάργηση κατά θέση, Αφαιρέστε το διάστημα; Δημιουργία και εκτύπωση υποσύνολων σελιδοποίησης. Μετατροπή περιεχομένου και σχολίων μεταξύ κελιών...
 • Σούπερ φίλτρο (αποθηκεύστε και εφαρμόστε σχήματα φίλτρων σε άλλα φύλλα). Προηγμένη ταξινόμηση ανά μήνα / εβδομάδα / ημέρα, συχνότητα και άλλα. Ειδικό φίλτρο με έντονη, πλάγια ...
 • Συνδυάστε βιβλία εργασίας και φύλλα εργασίας; Συγχώνευση πινάκων βάσει βασικών στηλών. Διαχωρίστε τα δεδομένα σε πολλά φύλλα; Μαζική μετατροπή xls, xlsx και PDF...
 • Ομαδοποίηση συγκεντρωτικού πίνακα κατά αριθμός εβδομάδας, ημέρα εβδομάδας και πολλά άλλα ... Εμφάνιση ξεκλειδωμένων, κλειδωμένων κελιών με διαφορετικά χρώματα. Επισημάνετε τα κελιά που έχουν τύπο / όνομα...
kte καρτέλα 201905
 • Ενεργοποίηση επεξεργασίας και ανάγνωσης καρτελών σε Word, Excel, PowerPoint, Publisher, Access, Visio και Project.
 • Ανοίξτε και δημιουργήστε πολλά έγγραφα σε νέες καρτέλες του ίδιου παραθύρου και όχι σε νέα παράθυρα.
 • Αυξάνει την παραγωγικότητά σας κατά 50% και μειώνει εκατοντάδες κλικ του ποντικιού για εσάς κάθε μέρα!
κάτω μέρος γραφείου
Comments (0)
No ratings yet. Be the first to rate!
There are no comments posted here yet
Please leave your comments in English
Posting as Guest
×
Rate this post:
0   Characters
Suggested Locations