Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Διαχείριση συνημμένων: Αποθήκευση / Διαγραφή / Συμπίεση / Αποσύνδεση όλων ή συνημμένων αναζήτησης στο Outlook

Kutools για το Outlook απελευθέρωσε ένα ισχυρό Διαχειριστής συνημμένων χαρακτηριστικό. Με αυτό το βοηθητικό πρόγραμμα, μπορείτε εύκολα να αποθηκεύσετε, να διαγράψετε, να συμπιέσετε ή να αποσυνδέσετε όλα τα επιλεγμένα συνημμένα από πολλά email. Αυτός ο διαχειριστής επιτρέπει επίσης να συμπιέζει αυτόματα όλα τα συνημμένα στα εισερχόμενα και εξερχόμενα email.


Αναζήτηση συγκεκριμένων συνημμένων βάσει θέματος, ονόματος συνημμένου κ.λπ. στο Attachment Manager

Στο Διαχειριστής συνημμένων παράθυρο, μπορείτε να αναζητήσετε και να φιλτράρετε τα συγκεκριμένα συνημμένα και, στη συνέχεια, να τα αποθηκεύσετε, να τα διαγράψετε ή να τα αποσυνδέσετε όπως χρειάζεστε.

1. κλικ Kutools > Manager, δείτε το στιγμιότυπο οθόνης:

2. Στη συνέχεια Kutools για το Outlook διάλογο, επιλέξτε τους φακέλους που θέλετε να διαχειριστείτε τα συνημμένα, δείτε το στιγμιότυπο οθόνης:

Άκρο: Σε αυτήν την επιφάνεια, υποστηρίζει ένα μενού με δεξί κλικ που παρέχει ορισμένες επιλογές για να τις επιλέξετε γρήγορα.

3. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο Ok κουμπί, όλα τα συνημμένα έχουν καταχωρηθεί στο Διαχειριστής συνημμένων παράθυρο, σε αυτό Διαχειριστής συνημμένων παράθυρο, μπορείτε να αναζητήσετε και να φιλτράρετε συνημμένα με βάση το όνομα του συνημμένου, το θέμα του μηνύματος, το μέγεθος του συνημμένου, τον χρόνο παραλαβής του email και τα email από συγκεκριμένο αποστολέα. Δείτε το στιγμιότυπο οθόνης:

Συμβουλές:

1. Για να αναζητήσετε συνημμένα με βάση το όνομα συνημμένου, επιλέξτε Όνομα συνημμένου από το Εύρος αναζήτησης αναπτυσσόμενη λίστα και, στη συνέχεια, εισαγάγετε τη λέξη-κλειδί που θέλετε να αναζητήσετε και πατήστε εισάγετε κλειδί και τα αντίστοιχα συνημμένα έχουν παρατεθεί όπως φαίνεται στο στιγμιότυπο οθόνης παρακάτω:

διαχειριστής συνημμένων βολής 1

2. Για να αναζητήσετε όλα τα συνημμένα με βάση το θέμα του email, επιλέξτε Θέμα από το Εύρος αναζήτησης αναπτυσσόμενη λίστα και, στη συνέχεια, εισαγάγετε τη λέξη-κλειδί που θέλετε να αναζητήσετε και πατήστε εισάγετε κλειδί και τα αντίστοιχα συνημμένα έχουν παρατεθεί όπως φαίνεται στο παρακάτω στιγμιότυπο οθόνης:

διαχειριστής συνημμένων βολής 1

3. Αναζητήστε τα συνημμένα με βάση το μέγεθος του συνημμένου, επιλέξτε Μέγεθος από το Εύρος αναζήτησης αναπτυσσόμενη λίστα και, στη συνέχεια, επιλέξτε μία συνθήκη που σας αρέσει από τις ισούται αναπτυσσόμενο μενού και, στη συνέχεια, εισαγάγετε το μέγεθος τιμής του μεγέθους συνημμένου που θέλετε να αναζητήσετε και πατήστε εισάγετε κλειδί, δείτε το στιγμιότυπο οθόνης:

διαχειριστής συνημμένων βολής 1

4. Αναζητήστε τα συνημμένα με βάση τον χρόνο λήψης, επιλέξτε Λήψη χρόνου από το Εύρος αναζήτησης αναπτυσσόμενη λίστα και, στη συνέχεια, επιλέξτε μία συνθήκη που σας αρέσει από τις ισούται αναπτυσσόμενο μενού και, στη συνέχεια, εισαγάγετε την ημερομηνία ώρας του μεγέθους του συνημμένου που θέλετε να αναζητήσετε και πατήστε εισάγετε κλειδί, δείτε το στιγμιότυπο οθόνης:

διαχειριστής συνημμένων βολής 1

5. Για αναζήτηση των συνημμένων βάσει συγκεκριμένου αποστολέα, επιλέξτε Αποστολέας από το Εύρος αναζήτησης αναπτυσσόμενη λίστα και, στη συνέχεια, εισαγάγετε τη λέξη-κλειδί του ονόματος αποστολέα που θέλετε να αναζητήσετε και πατήστε εισάγετε κλειδί και τα αντίστοιχα συνημμένα έχουν παρατεθεί όπως φαίνεται στο στιγμιότυπο οθόνης παρακάτω:

διαχειριστής συνημμένων βολής 1


Αποθηκεύστε πολλά ή όλα τα συνημμένα από email σε έναν συγκεκριμένο φάκελο

Στο Διαχειριστής συνημμένων παράθυρο, μπορείτε εύκολα να αποθηκεύσετε πολλά επιλεγμένα συνημμένα από πολλά email σε έναν συγκεκριμένο φάκελο ταυτόχρονα. Κάντε τα εξής:

1. Στο Διαχειριστής συνημμένων παράθυρο, ελέγξτε τα συνημμένα που θέλετε να αποθηκεύσετε και κάντε κλικ στο Αποθήκευση κουμπί. Δείτε το στιγμιότυπο οθόνης:

2. Στο αναδυόμενο Αποθήκευση ρυθμίσεων κουτί διαλόγου:

(1.) Κάντε κλικ στο κουμπί για να επιλέξετε ένα φάκελο για να αποθηκεύσετε τα επιλεγμένα συνημμένα.

(2.) Καθορίστε το στυλ αποθήκευσης συνημμένων όπως παρακάτω:

 • Έλεγχος Αποθηκεύστε τα συνημμένα στο παρακάτω στυλ πλαίσιο ελέγχου.
  Μπορείτε να αποθηκεύσετε τα συνημμένα σε συγκεκριμένους υποφακέλους, ελέγξτε Δημιουργήστε υποφακέλους με το παρακάτω στυλ επιλογή και, στη συνέχεια, επιλέξτε ένα στυλ που χρειάζεστε.
  Μπορείτε επίσης να μετονομάσετε τα αποθηκευμένα συνημμένα, ελέγξτε Μετονομάστε τα αποθηκευμένα συνημμένα στο παρακάτω στυλκαι καθορίστε το στυλ ονόματος που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.
 • Καταργήστε την επιλογή Αποθηκεύστε τα συνημμένα στο παρακάτω στυλ πλαίσιο ελέγχου, όλα τα επιλεγμένα συνημμένα θα αποθηκευτούν στον συγκεκριμένο φάκελο που έχετε ορίσει απευθείας.

Note: Εάν ελέγξετε το Να μην εμφανιστεί ξανά αυτό το παράθυρο διαλόγου στην τρέχουσα περίοδο λειτουργίας του Outlook επιλογή, το Αποθήκευση ρυθμίσεων Το παράθυρο διαλόγου δεν θα βγει όταν εφαρμόσετε το Αποθήκευση όλων χαρακτηριστικό ή Αποθήκευση επιλογή του Διαχειριστής συνημμένων στον τρέχοντα χρόνο έναρξης του Outlook, κατά την εκκίνηση του Outlook την επόμενη φορά, αυτή η επιλογή θα καταργηθεί από προεπιλογή.

Συμβουλές: Στο Αποθήκευση ρυθμίσεων πλαίσιο διαλόγου, μπορείτε επίσης να ορίσετε ορισμένα σύνθετα κριτήρια για την αποθήκευση των συγκεκριμένων συνημμένων, κάντε κλικ Προηγμένη κουμπί επιλογών, στο αναπτυγμένο παράθυρο διαλόγου, καθορίστε τις συνθήκες που χρειάζεστε όπως φαίνεται παρακάτω στο στιγμιότυπο οθόνης:

3. Στη συνέχεια, κάντε κλικ Ok, τώρα βγαίνει ένα παράθυρο διαλόγου για να σας πει πόσα συνημμένα έχουν αποθηκευτεί όπως φαίνεται στο παρακάτω στιγμιότυπο οθόνης. Και όλα τα επιλεγμένα συνημμένα ή συνημμένα που πληρούν τις προϋποθέσεις που δημιουργείτε θα αποθηκευτούν στον συγκεκριμένο φάκελο. Μπορείτε να κάνετε κλικ Άνοιγμα αυτού του φακέλου κείμενο υπερσύνδεσης για μετάβαση στο φάκελο που έχει αποθηκεύσει τα συνημμένα.

4. κλικ Ok για να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου. Και μετά κάντε κλικ στο Κλεισιμο για να κλείσετε το Διαχειριστής συνημμένων κουτί διαλόγου.


Μετονομάστε ένα συνημμένο σε επιλεγμένο αρχείο συνημμένου

Η Διαχειριστής συνημμένων Η δυνατότητα υποστηρίζει να μετονομάσει ένα συνημμένο απευθείας στο Διαχειριστής συνημμένων κουτί διαλόγου.

1. Πηγαίνετε να το Διαχειριστής συνημμένων πλαίσιο διαλόγου, κάντε κλικ στο βέλος για να αναπτύξετε το καθορισμένο email που περιέχει το συνημμένο, κάντε κλικ για να επιλέξετε το συνημμένο που θα μετονομάσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο Μετονομασία κουμπί. Δείτε το στιγμιότυπο οθόνης:

Ή μπορείτε να κάνετε δεξί κλικ στο όνομα του συνημμένου που θέλετε να μετονομάσετε και να επιλέξετε Μετονομασία τρέχοντος στο μενού δεξί κλικ.

2. Τώρα το όνομα του συνημμένου μπορεί να είναι επεξεργάσιμο, πληκτρολογήστε το νέο όνομα και πατήστε το εισάγετε κλειδί.

3. Και μετά κάντε κλικ στο Κλεισιμο για να κλείσετε το Διαχειριστής συνημμένων κουτί διαλόγου.


Διαγράψτε πολλά ή όλα τα συνημμένα από email

Εάν πρέπει να διαγράψετε μαζικά τα φιλτραρισμένα ή όλα τα συνημμένα από πολλά email του Outlook, κάντε τα εξής:

1. Στο Διαχειριστής συνημμένων πλαίσιο διαλόγου, αναζητήστε ή ελέγξτε τα συνημμένα που θα καταργήσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο Διαγραφή κουμπί. Δείτε το στιγμιότυπο οθόνης:

2. Βγαίνει ένα παράθυρο διαλόγου προειδοποίησης και ζητά την επιβεβαίωσή σας. Κάντε κλικ στο Ναι κουμπί για να προχωρήσετε.

3. Τώρα βγαίνει ένα παράθυρο διαλόγου και σας λέει πόσα συνημμένα έχουν διαγραφεί όπως φαίνεται στο παρακάτω στιγμιότυπο οθόνης. Κάντε κλικ στο OK κουμπί.

4. Και μετά κάντε κλικ στο Κλεισιμο για να κλείσετε το Διαχειριστής συνημμένων κουτί διαλόγου.


Συμπίεση πολλών ή όλων των συνημμένων από μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Για να συμπιέσετε πολλά ή όλα τα επιλεγμένα συνημμένα σε πολλά email του Outlook, κάντε τα εξής:

1. Πηγαίνετε να το Διαχειριστής συνημμένων πλαίσιο διαλόγου, αναζητήστε ή ελέγξτε τα συνημμένα που θα συμπιέσετε και κάντε κλικ στο Κομπρέσα κουμπί. Δείτε το στιγμιότυπο οθόνης:

2. Και α Ρυθμίσεις συμπίεσης Αναδύεται το παράθυρο διαλόγου, επιλέξτε μια λειτουργία που χρειάζεστε όπως φαίνεται παρακάτω στιγμιότυπο οθόνης:

(1.) Επιλέξτε Συμπίεση όλων των συνημμένων επιλογή, όλα τα επιλεγμένα συνημμένα θα συμπιεστούν.

(2.) Επιλέξτε Συμπίεση συνημμένων που ταιριάζουν με τις ακόλουθες συνθήκες και, στη συνέχεια, καθορίστε τις συνθήκες που θέλετε, μόνο τα συνημμένα που ταιριάζουν με τις συνθήκες θα συμπιεστούν.

Note: Εάν ελέγξετε το Να μην εμφανιστεί ξανά αυτό το παράθυρο διαλόγου στην τρέχουσα περίοδο λειτουργίας του Outlook επιλογή, το Ρυθμίσεις συμπίεσης Το παράθυρο διαλόγου δεν θα βγει όταν εφαρμόσετε το Συμπίεση όλων χαρακτηριστικό ή Κομπρέσα επιλογή του Διαχειριστής συνημμένων στον τρέχοντα χρόνο έναρξης του Outlook, κατά την εκκίνηση του Outlook την επόμενη φορά, αυτή η επιλογή θα καταργηθεί από προεπιλογή.

3. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο OK κουμπί και βγαίνει ένα παράθυρο διαλόγου και δείχνει πόσα συνημμένα έχουν συμπιεστεί. Κάντε κλικ στο OK για να κλείσετε αυτό το παράθυρο διαλόγου.

4. Και μετά κάντε κλικ στο Κλεισιμο για να κλείσετε το Διαχειριστής συνημμένων κουτί διαλόγου.


Συμπιέστε αυτόματα όλα τα συνημμένα πριν στείλετε email

Εάν χρειάζεται να συμπιέσετε αυτόματα όλα τα συνημμένα κατά την αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Outlook, διαμορφώστε το στο παράθυρο διαλόγου Attachment Manager ως εξής:

1. Πηγαίνετε να το Διαχειριστής συνημμένων πλαίσιο διαλόγου και κάντε κλικ στο Επιλογές κουμπί. Δείτε το στιγμιότυπο οθόνης:
Συμβουλές: Μπορείτε επίσης να κάνετε κλικ Kutools > Επιλογές (στο συνημμένα ομάδα) στην Κορδέλα του Outlook απευθείας.

2. Στο Επιλογές συνημμένου , κάντε κλικ στο Κομπρέσα καρτέλα και, στη συνέχεια, επιλέξτε το Συμπίεση αυτόματα συνημμένα πριν από την αποστολή email και κάντε κλικ στο Ok κουμπί.

3. Κάντε κλικ στο κουμπί Κλεισιμο για να κλείσετε το Διαχειριστής συνημμένων κουτί διαλόγου. Τώρα, όταν στέλνετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με ορισμένα συνημμένα, όλα τα συνημμένα θα συμπιεστούν πριν από την αποστολή.


Αποσυνδέστε πολλά ή όλα τα συνημμένα από μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Εάν θέλετε να αποθηκεύσετε πολλά συνημμένα από μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε έναν συγκεκριμένο φάκελο και ταυτόχρονα να καταργήσετε αυτά τα συνημμένα, αλλά να παραμείνετε υπερσυνδέσμους σε αποθηκευμένα συνημμένα σε αντίστοιχα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μπορείτε να αποσυνδέσετε τα συνημμένα στο παράθυρο Attachment Manager

1. Πηγαίνετε να το Διαχειριστής συνημμένων πλαίσιο διαλόγου, ελέγξτε τα συνημμένα που θα αποσυνδέσετε και κάντε κλικ στο Αποσπώ κουμπί. Δείτε το στιγμιότυπο οθόνης:

2. Στο Αποσύνδεση ρυθμίσεων κουτί διαλόγου,

(1.) Κάντε κλικ στο κουμπί για να επιλέξετε ένα φάκελο για να αποθηκεύσετε τα ανεξάρτητα συνημμένα.

(2.) Καθορίστε το στυλ αποθήκευσης των αποσπασμένων συνημμένων όπως παρακάτω:

 • Έλεγχος Αποσυνδέστε τα συνημμένα στο παρακάτω στυλ πλαίσιο ελέγχου.
  Μπορείτε να αποθηκεύσετε τα αποσυνδεδεμένα συνημμένα σε συγκεκριμένους υποφακέλους, ελέγξτε Δημιουργήστε υποφακέλους με το παρακάτω στυλ επιλογή και, στη συνέχεια, επιλέξτε ένα στυλ που χρειάζεστε.
  Μπορείτε επίσης να μετονομάσετε τα αποκομμένα συνημμένα, ελέγξτε Μετονομάστε τα αποσυνδεδεμένα συνημμένα στο παρακάτω στυλκαι καθορίστε το στυλ ονόματος που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.
 • Καταργήστε την επιλογή Αποσυνδέστε τα συνημμένα στο παρακάτω στυλ πλαίσιο ελέγχου, όλα τα αποσυνδεδεμένα συνημμένα θα αποθηκευτούν στον συγκεκριμένο φάκελο που έχετε ορίσει απευθείας.

(3.) Ελέγξτε το Το εικονίδιο συνημμένου παραμένει στα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επιλογή εάν θέλετε να διατηρήσετε το εικονίδιο συνημμένου στα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Note: Εάν ελέγξετε το Να μην εμφανιστεί ξανά αυτό το παράθυρο διαλόγου στην τρέχουσα περίοδο λειτουργίας του Outlook επιλογή, το Αποσύνδεση ρυθμίσεων Το παράθυρο διαλόγου δεν θα βγει όταν εφαρμόσετε το Αποσύνδεση όλων χαρακτηριστικό ή Αποσπώ επιλογή του Διαχειριστής συνημμένων στον τρέχοντα χρόνο έναρξης του Outlook, κατά την εκκίνηση του Outlook την επόμενη φορά, αυτή η επιλογή θα καταργηθεί από προεπιλογή.

Συμβουλές: Στο Αποσύνδεση ρυθμίσεων πλαίσιο διαλόγου, μπορείτε επίσης να ορίσετε ορισμένα σύνθετα κριτήρια για την απόσπαση των συγκεκριμένων συνημμένων, κάντε κλικ Επιλογές για προχωρημένους κουμπί, στο αναπτυγμένο παράθυρο διαλόγου, καθορίστε τις συνθήκες που χρειάζεστε όπως φαίνεται παρακάτω στο στιγμιότυπο οθόνης:

3. Στη συνέχεια, κάντε κλικ Ok, τώρα βγαίνει ένα παράθυρο διαλόγου για να σας πει πόσα συνημμένα έχουν αποσυνδεθεί όπως φαίνεται στο παρακάτω στιγμιότυπο οθόνης. Και όλα τα επιλεγμένα συνημμένα ή συνημμένα που πληρούν τις προϋποθέσεις που δημιουργείτε θα καταργηθούν και μόνο οι υπερσύνδεσμοι θα εμφανίζονται στα αρχικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Μπορείτε να κάνετε κλικ Άνοιγμα αυτού του φακέλου κείμενο υπερσύνδεσης για μετάβαση στο φάκελο που αποθηκεύει τα αποσυνδεδεμένα συνημμένα.

4. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο Κλεισιμο κουμπί για να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου Attachment Manager.


Επιλογές συνημμένου - Ορίστε ορισμένες ρυθμίσεις για αποθήκευση, αποσύνδεση, συμπίεση συνημμένων από προεπιλογή

Στο Επιλογές συνημμένου πλαίσιο διαλόγου, μπορείτε να καθορίσετε ορισμένες ρυθμίσεις από προεπιλογή για αυτά τα εργαλεία συνημμένων.

Πηγαίνετε στο Επιλογές συνημμένου κάνοντας κλικ Επιλογές στο κουμπί Διαχειριστής συνημμένων παράθυρο ή κάντε κλικ στο Kutools > Επιλογές (στο συνημμένα ομάδα) στην Κορδέλα του Outlook απευθείας.

1. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές συνημμένου, στην καρτέλα Γενικά:

A: Εάν θέλετε να επεξεργαστείτε τα συνημμένα που είναι εικόνες, ελέγξτε Επεξεργασία συνημμένου εικόνας κουτί.
Έλεγχος Για να αποσυνδέσετε συνημμένα από το απλό μήνυμα κειμένουΣτο πλαίσιο, τα μηνύματα απλού κειμένου θα μετατραπούν σε μορφή HTML κατά την αποσύνδεση συνημμένων.

Β: Ελέγξτε ή επιλέξτε ξανά τους φακέλους του Outlook για διαχείριση.


2. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές συνημμένου, στην καρτέλα Αποσύνδεση:

Α: Κάντε κλικ στο κουμπί για να καθορίσετε το φάκελο που θα αποθηκεύσετε τα ανεξάρτητα συνημμένα.

Β: Καθορίστε το στυλ αποθήκευσης των αποσυνδεδεμένων συνημμένων όπως παρακάτω:

 • Έλεγχος Αποσυνδέστε τα συνημμένα στο παρακάτω στυλ πλαίσιο ελέγχου.
  Μπορείτε να αποθηκεύσετε τα αποσυνδεδεμένα συνημμένα σε συγκεκριμένους υποφακέλους, ελέγξτε Δημιουργήστε υποφακέλους με το παρακάτω στυλ επιλογή και, στη συνέχεια, επιλέξτε ένα στυλ που χρειάζεστε.
  Μπορείτε επίσης να μετονομάσετε τα αποκομμένα συνημμένα, ελέγξτε Μετονομάστε τα αποσυνδεδεμένα συνημμένα στο παρακάτω στυλκαι καθορίστε το στυλ ονόματος που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.
 • Καταργήστε την επιλογή Αποσυνδέστε τα συνημμένα στο παρακάτω στυλ πλαίσιο ελέγχου, όλα τα αποσυνδεδεμένα συνημμένα θα αποθηκευτούν στον συγκεκριμένο φάκελο που έχετε ορίσει απευθείας.

C: Ελέγξτε το Το εικονίδιο συνημμένου παραμένει στα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επιλογή εάν θέλετε να διατηρήσετε το εικονίδιο συνημμένου στα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

D: Εάν ελέγξετε το Να μην εμφανιστεί ξανά αυτό το παράθυρο διαλόγου Ρύθμιση αποσύνδεσης στην τρέχουσα περίοδο λειτουργίας του Outlook επιλογή, το Αποσύνδεση ρυθμίσεων Το παράθυρο διαλόγου δεν θα βγει όταν εφαρμόσετε το Αποσύνδεση όλων χαρακτηριστικό ή Αποσπώ επιλογή του Διαχειριστής συνημμένων στον τρέχοντα χρόνο έναρξης του Outlook, κατά την εκκίνηση του Outlook την επόμενη φορά, αυτή η επιλογή θα καταργηθεί από προεπιλογή.


3. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές συνημμένου, στην καρτέλα Αυτόματη απόσπαση:

Ορίστε τον συγκεκριμένο φάκελο για τον εντοπισμό των αποσπασμένων συνημμένων. Καθορίστε εάν θα δημιουργήσετε έναν υποφάκελο για κάθε συνημμένο ή θα δημιουργήσετε έναν φάκελο για την αποθήκευση όλων των συνημμένων ενός μηνύματος και ορίστε τον κανόνα για την ονομασία των φακέλων με βάση κριτήρια.


4. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές συνημμένου, στην καρτέλα Αποθήκευση:

Α: Κάντε κλικ στο κουμπί για να καθορίσετε το φάκελο που θα αποθηκεύσετε τα συνημμένα.

B: Καθορίστε το στυλ αποθήκευσης συνημμένων όπως παρακάτω:

 • Έλεγχος Αποθηκεύστε τα συνημμένα στο παρακάτω στυλ πλαίσιο ελέγχου.
  Μπορείτε να αποθηκεύσετε τα συνημμένα σε συγκεκριμένους υποφακέλους, ελέγξτε Δημιουργήστε υποφακέλους με το παρακάτω στυλ επιλογή και, στη συνέχεια, επιλέξτε ένα στυλ που χρειάζεστε.
  Μπορείτε επίσης να μετονομάσετε τα αποκομμένα συνημμένα, ελέγξτε Μετονομάστε τα αποθηκευμένα συνημμένα στο παρακάτω στυλκαι καθορίστε το στυλ ονόματος που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.
 • Καταργήστε την επιλογή Αποθηκεύστε τα συνημμένα στο παρακάτω στυλ πλαίσιο ελέγχου, όλα τα συνημμένα θα αποθηκευτούν στον συγκεκριμένο φάκελο που έχετε ορίσει απευθείας.

C: Εάν ελέγξετε το Να μην εμφανιστεί ξανά αυτό το παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση ρυθμίσεων στην τρέχουσα περίοδο λειτουργίας του Outlook επιλογή, το Αποθήκευση ρυθμίσεων Το παράθυρο διαλόγου δεν θα βγει όταν εφαρμόσετε το Αποθήκευση όλων χαρακτηριστικό ή Αποθήκευση επιλογή του Διαχειριστής συνημμένων στον τρέχοντα χρόνο έναρξης του Outlook, κατά την εκκίνηση του Outlook την επόμενη φορά, αυτή η επιλογή θα καταργηθεί από προεπιλογή.


5. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές συνημμένου, στην καρτέλα Αυτόματη αποθήκευση:

Ορίστε τον συγκεκριμένο φάκελο για τον εντοπισμό των συνημμένων. Καθορίστε εάν θα δημιουργήσετε έναν υποφάκελο για κάθε συνημμένο ή θα δημιουργήσετε έναν φάκελο για την αποθήκευση όλων των συνημμένων ενός μηνύματος και ορίστε τον κανόνα για την ονομασία των φακέλων με βάση κριτήρια.


6. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές συνημμένου, στην καρτέλα Συμπίεση:

Α: Ελέγξτε το Συμπίεση αυτόματα συνημμένα πριν από την αποστολή email Η επιλογή θα σας βοηθήσει να συμπιέσετε τα συνημμένα πριν από την αυτόματη αποστολή email.

B: Καθορίστε την επέκταση αρχείου για συμπιεσμένα συνημμένα.

C: Ορισμός εξαίρεσης συμπίεσης βάσει καθορισμένων επεκτάσεων αρχείων συνημμένων ή μεγέθους συνημμένου.

D: Εάν ελέγξετε το Μην εμφανίζετε ξανά αυτό το παράθυρο διαλόγου συμπίεσης ρυθμίσεων στην τρέχουσα περίοδο λειτουργίας του Outlook επιλογή, το Ρυθμίσεις συμπίεσης Το παράθυρο διαλόγου δεν θα βγει όταν εφαρμόσετε το Συμπίεση όλων χαρακτηριστικό ή Κομπρέσα επιλογή του Διαχειριστής συνημμένων στον τρέχοντα χρόνο έναρξης του Outlook, κατά την εκκίνηση του Outlook την επόμενη φορά, αυτή η επιλογή θα καταργηθεί από προεπιλογή.


7. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές συνημμένου, στην καρτέλα Αυτόματη συμπίεση:

Καθορίστε την επέκταση αρχείου που χρειάζεστε κατά την ενεργοποίηση του Αυτόματη συμπίεση όλων των ληφθέντων συνημμένων χαρακτηριστικό.


8. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές συνημμένου, στην καρτέλα Διπλότυπο:

Εάν υπάρχουν διπλότυπα ή με το ίδιο όνομα συνημμένα κατά την αποθήκευση, την αυτόματη αποθήκευση, την αποσύνδεση ή την αυτόματη αποσύνδεση συνημμένων, μπορείτε να αντιμετωπίσετε τα διπλότυπα συνημμένα με τους παρακάτω τρόπους:


Note: Στο Διαχειριστής συνημμένων παράθυρο, μπορείτε επίσης να χειριστείτε το μεμονωμένο συνημμένο κάνοντας δεξί κλικ σε ένα στοιχείο συνημμένου και, στη συνέχεια, επιλέξτε μία λειτουργία που χρειάζεστε, δείτε το στιγμιότυπο οθόνης:


Τα καλύτερα εργαλεία παραγωγικότητας γραφείου

Kutools για το Outlook - Πάνω από 100 ισχυρές δυνατότητες για υπερφόρτιση του Outlook σας

🤖 Βοηθός αλληλογραφίας AI: Άμεσα επαγγελματικά email με μαγεία AI -- με ένα κλικ για ιδιοφυείς απαντήσεις, τέλειος τόνος, πολυγλωσσική γνώση. Μεταμορφώστε τα email χωρίς κόπο! ...

📧 Αυτοματοποίηση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: Εκτός γραφείου (Διαθέσιμο για POP και IMAP)  /  Προγραμματισμός αποστολής email  /  Αυτόματο CC/BCC βάσει κανόνων κατά την αποστολή email  /  Αυτόματη προώθηση (Σύνθετοι κανόνες)   /  Αυτόματη προσθήκη χαιρετισμού   /  Διαχωρίστε αυτόματα τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πολλών παραληπτών σε μεμονωμένα μηνύματα ...

📨 Διαχείριση e-mail: Εύκολη ανάκληση email  /  Αποκλεισμός απάτης email από υποκείμενα και άλλους  /  Διαγραφή διπλότυπων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  /  Προχωρημένη Αναζήτηση  /  Ενοποίηση φακέλων ...

📁 Συνημμένα ProΜαζική αποθήκευση  /  Αποσύνδεση παρτίδας  /  Συμπίεση παρτίδας  /  Αυτόματη αποθήκευση   /  Αυτόματη απόσπαση  /  Αυτόματη συμπίεση ...

🌟 Διασύνδεση Magic: 😊Περισσότερα όμορφα και δροσερά emojis   /  Ενισχύστε την παραγωγικότητά σας στο Outlook με προβολές με καρτέλες  /  Ελαχιστοποιήστε το Outlook αντί να κλείσετε ...

???? Με ένα κλικ Wonders: Απάντηση σε όλους με εισερχόμενα συνημμένα  /   Email κατά του phishing  /  🕘Εμφάνιση ζώνης ώρας αποστολέα ...

👩🏼‍🤝‍👩🏻 Επαφές & Ημερολόγιο: Μαζική προσθήκη επαφών από επιλεγμένα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  /  Διαχωρίστε μια ομάδα επαφής σε μεμονωμένες ομάδες  /  Κατάργηση υπενθυμίσεων γενεθλίων ...

Διανεμήθηκαν παραπάνω από 100 Χαρακτηριστικά Περιμένετε την εξερεύνηση σας! Κάντε κλικ εδώ για να ανακαλύψετε περισσότερα.

 

 

 

Comments (7)
No ratings yet. Be the first to rate!
This comment was minimized by the moderator on the site
Hello, I am receiving the error below when attempting to open the Attachment manager. Any help would be much appreciated. Thank you

Access violation at address 0000000005E84877 in module
'OutlookKutoolsAddins2.dll', Read of address 000000000000010.
This comment was minimized by the moderator on the site
Hello, could you please give this beta version a try?
https://download.extendoffice.com/downloads/Kutools-for-Outlook/Beta/OutlookKutoolsSetup.exe

If the issue persists, kindly send us the KutoolsDebug file located in this directory.
https://www.extendoffice.com/images/stories/comments/ljy-picture/kutoolsdebug.png

Amanda
This comment was minimized by the moderator on the site
Hello,

Thanks for your feedback. We are currently investigating the issue, and it will require some time to resolve. Thanks again for bringing this to our attention.

Amanda
This comment was minimized by the moderator on the site
Is it possible to automatic zip attachment with pre-set password before sending email
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi there,

Do you mean you want to have a dialog box popping up before sending email, in which you will enter the password to zip attachments and then send the email?
If yes, the answer would be no. 😢
But thanks for your message. I will send the request to our development team. Please make sure you have subscribed our website, so that you will receive emails about our new version once it's released (not sure if they will develop the feature for now though).

Amanda
This comment was minimized by the moderator on the site
Good morning.I am looking for a solution where for a certain inbox all attached UNREAD pdf:s should be copied to a certain folder and the mail should be marked as read so avoid multipe copies.
Is that possible? (I haven't found it so far)Best regards Rickard Olsson
This comment was minimized by the moderator on the site
Compress Multiple/All Attachments In Outlook Emails ··· what it gives me, what's the advantage??
There are no comments posted here yet
Please leave your comments in English
Posting as Guest
×
Rate this post:
0   Characters
Suggested Locations