Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Αντικαταστήστε γρήγορα τυχόν χαρακτήρες στο Excel (όπως τονισμένους χαρακτήρες, νέες γραμμές, μη εκτυπώσιμους χαρακτήρες κ.λπ.)

Κανονικά, εάν πρέπει να αντικαταστήσετε τους τονισμένους χαρακτήρες με κανονικούς χαρακτήρες στο Excel, πρέπει να χρησιμοποιήσετε επανειλημμένα τη συνάρτηση Εύρεση και αντικατάσταση για την αντικατάσταση κάθε τονισμένου χαρακτήρα. Αλλά με το Αντικαταστήστε τυχόν χαρακτήρες χρησιμότητα του Kutools για Excel, μπορείτε εύκολα να αντικαταστήσετε οποιουσδήποτε τονισμένους χαρακτήρες με κανονικούς χαρακτήρες ταυτόχρονα.

Αυτή η δυνατότητα παρέχει επίσης ορισμένες άλλες χρήσιμες επιλογές, όπως: μετατροπή μεταξύ κινεζικών και αγγλικών σημείων στίξης, μετατροπή μεταξύ χαρακτήρων πλήρους πλάτους και χαρακτήρες μισού πλάτους, μετατροπή μεταξύ κεφαλαίων και πεζών γραμμάτων, μετατροπή μεταξύ γραμμών και διαστημάτων και αφαίρεση χαρακτήρων που δεν εκτυπώνονται. Εάν αυτοί οι κανόνες δεν πληρούν τις απαιτήσεις σας, μπορείτε να δημιουργήσετε προσαρμοσμένους κανόνες για την αντικατάσταση τυχόν χαρακτήρων όπως χρειάζεστε.

Αντικαταστήστε τονισμένους χαρακτήρες με κανονικούς χαρακτήρες

Μετατροπή μεταξύ διαλειμμάτων γραμμής και διαστημάτων

Καταργήστε μη εκτυπώσιμους χαρακτήρες από κελιά

Δημιουργήστε προσαρμοσμένους κανόνες για την αντικατάσταση οποιωνδήποτε χαρακτήρων με συγκεκριμένους χαρακτήρες


Πατήστε Kutools >> Κείμενο >> Αντικαταστήστε τυχόν χαρακτήρες. Δείτε στιγμιότυπα οθόνης:


Αντικαταστήστε τονισμένους χαρακτήρες με κανονικούς χαρακτήρες

Για να μετατρέψετε τους τονισμένους χαρακτήρες σε κανονικούς χαρακτήρες, κάντε το εξής:

1. Επιλέξτε μια περιοχή κελιών όπου θέλετε να αντικαταστήσετε τους τονισμένους χαρακτήρες.

2. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Kutools > Κείμενο > Αντικαταστήστε τυχόν χαρακτήρες για να ανοίξετε το Αντικαταστήστε τυχόν χαρακτήρες κουτί διαλόγου. Στο παράθυρο διαλόγου, κάντε τις ακόλουθες λειτουργίες:

 • A: Επιλέξτε Τονισμένοι χαρακτήρες από το σενάριο αναπτυσσόμενη λίστα
 • B: Οι αντίστοιχοι κανόνες εμφανίζονται στο Λίστα κανόνων πλαίσιο, μπορείτε να προσθέσετε νέους κανόνες, να επεξεργαστείτε ή να αφαιρέσετε τους τρέχοντες κανόνες όπως χρειάζεστε.
 • C: Ταυτόχρονα, μπορείτε να κάνετε προεπισκόπηση των αποτελεσμάτων από το Προβολή τζάμι.

3. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Ok or Εφαρμογή, οι τονισμένοι χαρακτήρες που καθορίσατε έχουν αντικατασταθεί από τους κανονικούς χαρακτήρες. Δείτε στιγμιότυπα οθόνης:

Συμβουλές: Στο Αντικαταστήστε τυχόν χαρακτήρες κουτί διαλόγου:
 • Πρόσθεση: Κάντε κλικ σε αυτό το κουμπί για να προσθέσετε έναν νέο κανόνα σε αυτό το σενάριο.
 • Αλλαγή: Επιλέξτε έναν κανόνα από το πλαίσιο λίστας και κάντε κλικ σε αυτό το κουμπί για να τροποποιήσετε τον κανόνα που χρειάζεστε.
 • ανταλλαγής: Αυτό το κουμπί χρησιμοποιείται για εναλλαγή μεταξύ του Find what και του Replace with contents.
 • ΑΦΑΙΡΕΣΗ: Κάντε κλικ σε αυτό το κουμπί για να αφαιρέσετε τους κανόνες που δεν θέλετε.
 • Επαναφορά: Εάν οι κανόνες άλλαξαν, μπορείτε να κάνετε κλικ σε αυτό το κουμπί για να επιστρέψετε στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.

Μετατροπή μεταξύ διαλειμμάτων γραμμής και διαστημάτων

Εάν θέλετε να μετατρέψετε τις αλλαγές γραμμής (που ξεκινά μια νέα γραμμή κειμένου σε ένα κελί) σε κενά ή αντίστροφα, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Επιλέξτε τα κελιά που περιέχουν αλλαγές γραμμής και, στη συνέχεια, κάντε κλικ Kutools > Κείμενο > Αντικαταστήστε τυχόν χαρακτήρες για να ενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία.

2. Στην Αντικαταστήστε τυχόν χαρακτήρες πλαίσιο διαλόγου, κάντε τις ακόλουθες λειτουργίες:

 • A: Επιλέξτε Νέες γραμμές και κενά από το σενάριο αναπτυσσόμενη λίστα
 • B: Ο αντίστοιχος κανόνας εμφανίζεται στο πλαίσιο λίστας.
 • C: Ταυτόχρονα, μπορείτε να κάνετε προεπισκόπηση των αποτελεσμάτων από το Προβολή τζάμι.

3. Και μετά, κάντε κλικ στο Ok or Εφαρμογή κουμπί, οι νέες γραμμές αντικαθίστανται με κενά, δείτε στιγμιότυπα οθόνης:

Συμβουλές: Στο Αντικαταστήστε τυχόν χαρακτήρες κουτί διαλόγου:
 • Πρόσθεση: Κάντε κλικ σε αυτό το κουμπί για να προσθέσετε έναν νέο κανόνα σε αυτό το σενάριο.
 • Αλλαγή: Επιλέξτε έναν κανόνα από το πλαίσιο λίστας και κάντε κλικ σε αυτό το κουμπί για να τροποποιήσετε τον κανόνα που χρειάζεστε.
 • ανταλλαγής: Αυτό το κουμπί χρησιμοποιείται για εναλλαγή μεταξύ του Find what και του Replace with contents.
 • ΑΦΑΙΡΕΣΗ: Κάντε κλικ σε αυτό το κουμπί για να αφαιρέσετε τους κανόνες που δεν θέλετε.
 • Επαναφορά: Εάν οι κανόνες άλλαξαν, μπορείτε να κάνετε κλικ σε αυτό το κουμπί για να επιστρέψετε στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.

Καταργήστε μη εκτυπώσιμους χαρακτήρες από κελιά

Στο Excel, οι μη εκτυπώσιμοι χαρακτήρες χρησιμοποιούνται για να υποδείξουν ορισμένες ενέργειες μορφοποίησης, όπως επιστροφή μεταφοράς, τροφοδοσία γραμμής κ.λπ., ή τους χαρακτήρες στα σύνολα χαρακτήρων ASCII και Unicode.

Μερικές φορές, κατά την εισαγωγή δεδομένων από εξωτερικές πηγές στο Excel, στο φύλλο εργασίας εμφανίζονται διάφοροι χαρακτήρες που δεν εκτυπώνονται. Για να αφαιρέσετε αυτούς τους ανεπιθύμητους χαρακτήρες, αυτή η δυνατότητα μπορεί επίσης να σας βοηθήσει.

1. Επιλέξτε τα κελιά που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ Kutools > Κείμενο > Αντικαταστήστε τυχόν χαρακτήρες για να ενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία.

2. Στην Αντικαταστήστε τυχόν χαρακτήρες πλαίσιο διαλόγου, κάντε τις ακόλουθες λειτουργίες:

 • A: Επιλέξτε Αφαιρέστε χαρακτήρες που δεν εκτυπώνονται από το σενάριο αναπτυσσόμενη λίστα
 • B: Οι αντίστοιχοι κανόνες εμφανίζονται στο πλαίσιο λίστας και όλοι οι κανόνες ελέγχονται από προεπιλογή.
 • C: Μπορείτε να κάνετε προεπισκόπηση των αποτελεσμάτων από το Προβολή τζάμι.

3. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Ok or Εφαρμογή κουμπί, όλοι οι χαρακτήρες που δεν εκτυπώνονται αντικαθίστανται με κενά. Δείτε στιγμιότυπα οθόνης:

Συμβουλές: Στο Αντικαταστήστε τυχόν χαρακτήρες κουτί διαλόγου:
 • Πρόσθεση: Κάντε κλικ σε αυτό το κουμπί για να προσθέσετε έναν νέο κανόνα σε αυτό το σενάριο.
 • Αλλαγή: Επιλέξτε έναν κανόνα από το πλαίσιο λίστας και κάντε κλικ σε αυτό το κουμπί για να τροποποιήσετε τον κανόνα που χρειάζεστε.
 • ανταλλαγής: Αυτό το κουμπί χρησιμοποιείται για εναλλαγή μεταξύ του Find what και του Replace with contents.
 • ΑΦΑΙΡΕΣΗ: Κάντε κλικ σε αυτό το κουμπί για να αφαιρέσετε τους κανόνες που δεν θέλετε.
 • Επαναφορά: Εάν οι κανόνες άλλαξαν, μπορείτε να κάνετε κλικ σε αυτό το κουμπί για να επιστρέψετε στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.

Δημιουργήστε προσαρμοσμένους κανόνες για την αντικατάσταση οποιωνδήποτε χαρακτήρων με συγκεκριμένους χαρακτήρες

Εάν αυτά τα σενάρια δεν είναι αυτά που χρειάζεστε, μπορείτε να δημιουργήσετε τους δικούς σας κανόνες για την αντικατάσταση οποιωνδήποτε χαρακτήρων με συγκεκριμένους χαρακτήρες. Κάντε τα παρακάτω βήματα:

1. μεταβείτε στο Αντικαταστήστε τυχόν χαρακτήρες πλαίσιο διαλόγου κάνοντας κλικ Kutools > Κείμενο > Αντικαταστήστε τυχόν χαρακτήρες, στο πλαίσιο διαλόγου, επιλέξτε Νέα σενάριο από το σενάριο αναπτυσσόμενη λίστα, δείτε το στιγμιότυπο οθόνης:

2. Στο αναδυόμενο παράθυρο προτροπής, πληκτρολογήστε ένα όνομα σεναρίου, δείτε στιγμιότυπο οθόνης:

3. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Ok για να επιστρέψετε στο κύριο πλαίσιο διαλόγου. Τώρα, κάντε κλικ Πρόσθεση κουμπί για να προσθέσετε κανόνες που χρειάζεστε, δείτε στιγμιότυπο οθόνης:

4. Στην Προσθήκη κανόνα κουτί διαλόγου:

 • (1) Στο Βρείτε περιεχόμενο πλαίσιο λίστας, πληκτρολογήστε το κείμενο που θέλετε να βρείτε. Εάν υπάρχουν πολλά κείμενα που θέλετε να αντικαταστήσετε με τους ίδιους χαρακτήρες, πατήστε εισάγετε κλειδί για να διαχωρίσετε τις τιμές.
 • (2) Στο Αντικατάσταση με πλαίσιο κειμένου, εισαγάγετε το κείμενο με το οποίο θέλετε να αντικαταστήσετε.
 • (3) Κάντε κλικ Ok για να επιστρέψω στο κύριο Αντικαταστήστε τυχόν χαρακτήρες διαλόγου και ο νέος κανόνας προστίθεται στο πλαίσιο λίστας όπως φαίνεται παρακάτω στιγμιότυπο οθόνης:

Συμβουλές: Σε αυτή τη Προσθήκη κανόνα πλαίσιο διαλόγου, στο αριστερό κάτω μέρος, υπάρχει ένα Γρήγορη εισαγωγή κουμπί. Με αυτό το κουμπί μπορείτε να εισάγετε πολλές τιμές κάνοντας κλικ στο Εξαγωγή τιμών κελιών επιλέξτε ή πληκτρολογήστε κάποιους άλλους ειδικούς χαρακτήρες (όπως τροφοδοσία γραμμής, επιστροφή μεταφοράς, κωδικός ASCII κ.λπ.) γρήγορα και εύκολα.

5. Αφού δημιουργήσετε αυτόν τον κανόνα, μπορείτε να εφαρμόσετε αυτόν τον κανόνα για να αντικαταστήσετε τις καθορισμένες τιμές σε μια συγκεκριμένη τιμή που χρειάζεστε, όπως φαίνεται στο παρακάτω στιγμιότυπο οθόνης:

Συμβουλές: Στο Αντικαταστήστε τυχόν χαρακτήρες κουτί διαλόγου:
 • Πρόσθεση: Κάντε κλικ σε αυτό το κουμπί για να προσθέσετε έναν νέο κανόνα σε αυτό το σενάριο.
 • Αλλαγή: Επιλέξτε έναν κανόνα από το πλαίσιο λίστας και κάντε κλικ σε αυτό το κουμπί για να τροποποιήσετε τον κανόνα που χρειάζεστε.
 • ανταλλαγής: Αυτό το κουμπί χρησιμοποιείται για εναλλαγή μεταξύ του Find what και του Replace with contents.
 • ΑΦΑΙΡΕΣΗ: Κάντε κλικ σε αυτό το κουμπί για να αφαιρέσετε τους κανόνες που δεν θέλετε.
 • Επαναφορά: Εάν οι κανόνες άλλαξαν, μπορείτε να κάνετε κλικ σε αυτό το κουμπί για να επιστρέψετε στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.
: :
 • 1. Αυτό το χαρακτηριστικό υποστηρίζει Αναίρεση (Ctrl + Z).
 • 2. Μπορείτε να διαχειριστείτε τα σενάρια κάνοντας κλικ στο Διαχείριση σεναρίου εικονίδιο στο Αντικαταστήστε τυχόν χαρακτήρες κουτί διαλόγου. Στο Διαχείριση σεναρίου στο παράθυρο διαλόγου, μπορείτε να προσθέσετε νέα σενάρια, να μετονομάσετε και να αντιγράψετε σενάρια, να διαγράψετε τα σενάρια που δημιουργήθηκαν πρόσφατα όπως χρειάζεστε. Δείτε στιγμιότυπο οθόνης:

Συνιστώμενα εργαλεία παραγωγικότητας
Τα παρακάτω εργαλεία μπορούν να εξοικονομήσουν πολύ χρόνο και χρήμα, ποιο είναι κατάλληλο για εσάς;
Καρτέλα Office: Χρήση εύχρηστων καρτελών στο Office σας, όπως ο τρόπος των Chrome, Firefox και New Internet Explorer.
Kutools για Excel: Περισσότερες από 300 προηγμένες λειτουργίες για Excel 2021, 2019, 2016, 2013, 2010, 2007 και Office 365.

Kutools για Excel

Η λειτουργικότητα που περιγράφεται παραπάνω είναι μόνο μία από τις 300 ισχυρές λειτουργίες του Kutools για Excel.

Σχεδιασμένο για Excel(Office) 2021, 2019, 2016, 2013, 2010, 2007 και Office 365. Δωρεάν λήψη και χρήση για 30 ημέρες.

Στιγμιότυπο οθόνης του Kutools για Excel

btn διαβάστε περισσότερα      λήψη btn     btn αγορά

Comments (3)
No ratings yet. Be the first to rate!
This comment was minimized by the moderator on the site
Добрый вечер! на Kutools for Excel, Заменить символы с диакритическими знаками...
Скажите пожалуйста как будет формула в EXCEL?

Спасибо
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi there,

Sorry that there are no formulas in this particular Kutools for Excel's feature.

Amanda
This comment was minimized by the moderator on the site
I attempted to use this function and its works really well but it adds -- before the character it replaces. Ex. – turns into --- What I'm trying to do is replace – with -
There are no comments posted here yet
Please leave your comments in English
Posting as Guest
×
Rate this post:
0   Characters
Suggested Locations