Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Συμβουλές για το Excel: Αναθεώρηση> Σχόλια

Εισαγωγή ή διαγραφή σχολίων

Πώς να προσθέσετε σχόλιο σε ένα σημείο δεδομένων σε ένα γράφημα του Excel;

Πώς να προσθέσετε σχόλιο στο γράφημα στο Excel;

Πώς να διαγράψετε όλα τα σχόλια σε ένα φύλλο εργασίας / βιβλίο εργασίας;

Πώς να εισαγάγετε σχόλια στο προστατευμένο φύλλο εργασίας;

Πώς να εισαγάγετε γρήγορα ένα σχόλιο σε πολλά κελιά στο Excel;

Πώς να χρησιμοποιήσετε τη συντόμευση για γρήγορη εισαγωγή / διαγραφή σχολίου στο ενεργό κελί;

Επεξεργασία περιεχομένων σχολίων

Πώς να προσθέσετε αυτόματα ημερομηνία και ώρα για σχολιασμό στο Excel;

Πώς να αλλάξετε το όνομα του συντάκτη όλων των σχολίων στο Excel;

Πώς να βρείτε και να αντικαταστήσετε κείμενο εντός σχολίων στο Excel;

Πώς να εισαγάγετε εικόνα ή εικόνα στο σχόλιο στο Excel;

Μετατροπή μεταξύ σχολίων και περιεχομένων κυττάρων

Πώς να μετατρέψετε τα περιεχόμενα των κυττάρων σε σχόλια στο Excel;

Πώς να μετατρέψετε τα σχόλια σε περιεχόμενο κελιού στο Excel;

Πώς να εξαγάγετε εύκολα περιεχόμενο σχολίων στο Excel;

Πώς να εισαγάγετε το αποτέλεσμα τύπου στο σχόλιο του Excel;

Εξαγωγή σχολίων

Πώς να εξαγάγετε σχόλια από το Excel στο Word;

Πώς να καταχωρίσετε όλα τα σχόλια σε ένα νέο φύλλο εργασίας ή βιβλίο εργασίας στο Excel;

Μορφοποίηση σχολίων

Πώς να ρυθμίσετε αυτόματα το πλαίσιο σχολίων για να χωρέσει το περιεχόμενό του στο Excel;

Πώς να αλλάξετε όλες τις μορφές σχολίων σε κελιά στο Excel;

Πώς να αλλάξετε το χρώμα της ένδειξης σχολίων στο Excel;

Πώς να αλλάξετε την προεπιλεγμένη μορφή σχολίων στο Excel;

Πώς να αλλάξετε το σχήμα του πλαισίου σχολίων στο Excel;

Πώς να εισαγάγετε εικόνα ή εικόνα στο σχόλιο στο Excel;

Πώς να επαναφέρετε όλες τις θέσεις σχολίων στο Excel;

Εμφάνιση σχολίων

Πώς να εμφανίσετε σχόλια όταν έχει επιλεγεί το κελί στο Excel;

Πώς να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε όλα τα σχόλια και τους δείκτες σχολίων στο Excel;

Άλλα

Πώς να προσθέσετε υπερσύνδεσμο για σχολιασμό στο Excel;

Πώς να επισημάνετε όλα τα κελιά με σχόλια στο Excel;

Πώς να αντιγράψετε μόνο σχόλια από κελιά σε άλλο στο Excel;

Πώς να εκτυπώσετε γρήγορα σχόλια στο Excel;