Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Συμβουλές για το Excel: Επεξεργασία> Αντιγραφή και επικόλληση

Αντιγραφή με κριτήρια

Πώς να αντιγράψετε κελιά εάν η στήλη περιέχει συγκεκριμένη τιμή / κείμενο στο Excel;

Πώς να αντιγράψετε στήλη με βάση την τιμή κελιού σε άλλο φύλλο;

Πώς να αντιγράψετε σειρά σε άλλο φύλλο με βάση την τιμή κελιού στο φύλλο Google;

Πώς να αντιγράψετε σειρές και να επικολλήσετε σε άλλο φύλλο με βάση την ημερομηνία στο Excel;

Πώς να αντιγράψετε σειρές εάν η στήλη περιέχει συγκεκριμένο κείμενο / τιμή στο Excel;

Πώς να αντιγράψετε σειρές σε νέο φύλλο βάσει κριτηρίων στήλης στο Excel;

Πώς να αντιγράψετε σειρές με βάση την τιμή κελιού σε μια στήλη;

Αντιγραφή με τύπους

Πώς να αντιγράψετε κελί ως τιμή κειμένου και όχι τύπο στο Excel;

Πώς να αντιγράψετε τον τύπο κελιού που δεν μορφοποιείται μόνο στο Excel;

Πώς να αντιγράψετε τύπους και να επικολλήσετε σε άλλο φύλλο εργασίας ως κείμενο στο Excel;

Πώς να αντιγράψετε τύπους από ένα βιβλίο εργασίας σε άλλο χωρίς σύνδεσμο;

Πώς να αντιγράψετε αριθμούς ή τιμές χωρίς τύπους στο Excel;

Πώς να διατηρήσετε τον τύπο και τη μορφοποίηση κατά την αντιγραφή και επικόλληση στο Excel;

Πώς να επικολλήσετε όλα εκτός από τους τύπους στο Excel;

Άλλα

Πώς να αντιγράψετε και να επικολλήσετε αυτόματα το κελί στο τρέχον φύλλο ή από το ένα φύλλο στο άλλο στο Excel;

Πώς να αντιγράψετε ένα επιλεγμένο εύρος σε ένα νέο βιβλίο εργασίας στο Excel;

Πώς να αντιγράψετε και να επικολλήσετε συγχωνευμένα κελιά σε μεμονωμένα κελιά στο Excel;

Πώς να αντιγράψετε και να επικολλήσετε μόνο μη κενά κελιά στο Excel;

Πώς να αντιγράψετε και να επικολλήσετε παράλειψη κενών κελιών στο Excel;

Πώς να αντιγράψετε και να επικολλήσετε χωρίς περίγραμμα στο Excel;

Πώς να αντιγράψετε κελί χωρίς νέα αλλαγή γραμμής στο Excel;

Πώς να αντιγράψετε την τρέχουσα διεύθυνση κελιού σε άλλη τοποθεσία στο Excel;

Πώς να αντιγράψετε τη ρύθμιση σελίδας Excel σε άλλα φύλλα εργασίας στο Excel;

Πώς να αντιγράψετε υπερ-σύνδεση μόνο από ένα κελί σε άλλο στο Excel;

Πώς να αντιγράψετε μια μορφή γραφήματος σε άλλους στο Excel;

Πώς να αντιγράψετε μόνο ορατά κελιά στο Excel;

Πώς να αντιγράψετε επικεφαλίδες γραμμών και στηλών στο Excel;

Πώς να αντιγράψετε υποσύνολα μόνο στο Excel;

Πώς να αντιγράψετε το άθροισμα των επιλεγμένων κελιών μόνο στο Excel;

Πώς να αντιγράψετε κείμενο από το πλαίσιο μηνυμάτων στο Excel;

Πώς να απενεργοποιήσετε τις λειτουργίες αποκοπής, αντιγραφής και επικόλλησης στο Excel;

Πώς να κάνετε βρόχο μέσω αρχείων σε έναν κατάλογο και να αντιγράψετε δεδομένα σε ένα κύριο φύλλο στο Excel;

Πώς να επικολλήσετε δεδομένα σε εναλλακτικές κενές γραμμές στο Excel;

Πώς να επικολλήσετε πίνακα excel σε λέξη και να προσαρμόσετε το περιεχόμενο του πίνακα στη σελίδα;

Πώς να επικολλήσετε εξωτερικό περιεχόμενο στο Excel να ταιριάζει πάντα με τη μορφή προορισμού;

Πώς να επικολλήσετε εύρος σε ένα κελί στο Excel;

Πώς να αποτρέψετε την αντιγραφή και επικόλληση σε κελί με αναπτυσσόμενη λίστα στο Excel;

Πώς να ανταλλάξετε γρήγορα περιεχόμενα δύο κελιών στο Excel;

Πώς να αναδιατάξετε τη θέση των στηλών στον πίνακα στο Excel;

Πώς να περιορίσετε μόνο τις τιμές επικόλλησης (αποτροπή μορφοποίησης) στο Excel;

Πώς να ορίσετε τιμές επικόλλησης ως προεπιλεγμένη επικόλληση όταν χρησιμοποιείτε Ctrl + V στο Excel;

Πώς να μετατοπίσετε κελιά και να επικολλήσετε αντιγραμμένες τιμές στο Excel;

Πώς να ανταλλάξετε σειρές ή στήλες στο Excel;