Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Πώς να αλλάξετε την προεπιλεγμένη ώρα για καθυστέρηση παράδοσης στο Outlook;

Όταν ενεργοποιείτε την επιλογή καθυστέρησης παράδοσης (το Μην παραδώσετε πριν επιλογή στο ακόλουθο στιγμιότυπο οθόνης) για ένα email στο Outlook, η ώρα αποστολής έχει οριστεί στις 5:00 μ.μ. από προεπιλογή. Ας υποθέσουμε ότι εργάζεστε αργά το βράδυ και δεν θέλετε να ξέρουν οι άλλοι ότι εργάζεστε υπερωρίες. Πρέπει να ενεργοποιήσετε την επιλογή καθυστέρησης παράδοσης για τα email σας πριν τα στείλετε. Αφού ενεργοποιήσετε την επιλογή, πρέπει να αλλάξετε τον προεπιλεγμένο χρόνο αποστολής με μη αυτόματο τρόπο. Διαφορετικά, το email θα σταλεί μετά τις 5:00 την επόμενη μέρα. Υπάρχει κάποιος τρόπος να αλλάξετε αυτόν τον προεπιλεγμένο χρόνο παράδοσης;

Αυτό το σεμινάριο παρέχει έναν κωδικό VBA για να σας βοηθήσει να αλλάξετε την προεπιλεγμένη ώρα για την επιλογή καθυστέρησης παράδοσης στο Outlook.


Αλλάξτε την προεπιλεγμένη ώρα για καθυστέρηση παράδοσης στο Outlook με κωδικό VBA

Μπορείτε να εφαρμόσετε τον ακόλουθο κώδικα VBA για να αλλάξετε την προεπιλεγμένη ώρα για την επιλογή καθυστέρησης παράδοσης στο Outlook.

Στον ακόλουθο κώδικα VBA:

Μπορείτε να καθορίσετε δύο φορές: το καθυστέρηση παράδοσης και το επιλογή καθυστέρησης παράδοσης που ενεργοποιεί τον χρόνο.

Για παράδειγμα, ορίζετε τον χρόνο καθυστέρησης παράδοσης στις 07:30 π.μ. και ρυθμίζετε την επιλογή καθυστέρησης παράδοσης να ενεργοποιείται αυτόματα μετά τις 5:30 μ.μ. Όταν στέλνετε ένα email κατά τις 07:30 π.μ. - 5:30 μ.μ., το email θα σταλεί απευθείας. Εάν ένα email σταλεί κατά τις 5:30 μ.μ. – 07:30 π.μ., θα έχει προγραμματιστεί να σταλεί μετά τις 07:30 π.μ. της επόμενης ημέρας.

Δοκιμάστε το σενάριο ως εξής.

1. Εκκινήστε το Outlook, πατήστε το άλλος + F11 ταυτόχρονα για να ανοίξετε το Microsoft Visual Basic για εφαρμογές παράθυρο.

2. Στο Microsoft Visual Basic για εφαρμογές παράθυρο, κάντε διπλό κλικ Project1 > Αντικείμενα του Microsoft Outlook > Αυτό το OutlookSession για να ανοίξετε το ThisOutlookSession (Κωδικός) παράθυρο και, στη συνέχεια, αντιγράψτε τον ακόλουθο κώδικα σε αυτό το παράθυρο κώδικα.

Κωδικός VBA: αλλαγή της προεπιλεγμένης ώρας για καθυστέρηση παράδοσης στο Outlook

Private Sub Application_ItemSend(ByVal Item As Object, Cancel As Boolean)
'Updated by Extendoffice & EWP 20230602
 Const xDelayTime As String = "07:30:00" 'The delay delivery time of emails
 Const xCompareTime As String = "17:30:00" 'The time to enable the delay delivery option
 Dim xMail As Outlook.MailItem
 Dim xWeekday As Integer
 Dim xNowTime As String
 Dim xIsDelay As Boolean
 Dim xRet1 As Integer
 Dim xRet2 As Integer
 On Error GoTo xError
 If (Item.Class <> olMail) Then Exit Sub
 Set xMail = Item
 xWeekday = Weekday(Date, vbMonday)
 xNowTime = Format(Now, "hh:nn:ss")
 xIsDelay = False
 xRet1 = StrComp(xNowTime, xDelayTime)
 xRet2 = StrComp(xNowTime, xCompareTime)
 If xRet1 = xRet2 Then
  xIsDelay = True
 End If
 If (xRet1 = -1) And (xRet2 = -1) Then
  xMail.DeferredDeliveryTime = Date & " " & xDelayTime
 Else
  If ((xWeekday = 5) And xIsDelay) Or (xWeekday = 6) Or (xWeekday = 7) Then
   xMail.DeferredDeliveryTime = (Date + (5 - xWeekday + 3)) & " " & xDelayTime
  ElseIf xIsDelay Then
   xMail.DeferredDeliveryTime = (Date + 1) & " " & xDelayTime
  End If
 End If
Exit Sub
xError:
 MsgBox "ItemSend: " & Err.Description, , "Kutools for Outlook"
End Sub

:

1) Μπορείτε να αλλάξετε τον χρόνο καθυστέρησης και την ώρα για να ενεργοποιήσετε την επιλογή καθυστέρησης παράδοσης στις ακόλουθες γραμμές.
Const xDelayTime As String = "07:30:00"
Const xCompareTime As String = "17:30:00"
2) Όταν στέλνετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τα Σαββατοκύριακα, θα προγραμματιστεί η αποστολή μετά τις 07:30 π.μ. της Δευτέρας.

3. Αποθηκεύστε τον κωδικό και πατήστε το άλλος + Q πλήκτρα για να κλείσετε το Microsoft Visual Basic για εφαρμογές παράθυρο.

Από εδώ και στο εξής, όταν στέλνετε ένα email κατά τις 07:30 π.μ. - 5:30 μ.μ., το email θα αποστέλλεται απευθείας. Εάν ένα email σταλεί κατά τις 5:30 μ.μ. – 07:30 π.μ., θα έχει προγραμματιστεί να σταλεί μετά τις 07:30 π.μ. της επόμενης εργάσιμης ημέρας.


Σχετικά Άρθρα

Αλλαγή της προεπιλεγμένης ώρας υπενθύμισης ολοήμερων συμβάντων στο Outlook
Κανονικά, ο προεπιλεγμένος χρόνος υπενθύμισης του ολοήμερου συμβάντος είναι 18 ώρες στο Outlook 2007/2010 και 0.5 ημέρες στο Outlook 2013. Μερικές φορές, η προεπιλεγμένη ώρα υπενθύμισης του ολοήμερου συμβάντος ενδέχεται να μην συμφωνεί με το πρόγραμμα εργασίας σας. Εδώ θα παρουσιάσουμε τον τρόπο αλλαγής της προεπιλεγμένης ώρας υπενθύμισης των ολοήμερων συμβάντων στο Microsoft Outlook.

Αλλάξτε τον προεπιλεγμένο χρόνο παρακολούθησης στο Outlook
Όπως γνωρίζουμε, όταν προσθέτουμε μια υπενθύμιση παρακολούθησης για ένα email στο Outlook, ο προεπιλεγμένος χρόνος παρακολούθησης είναι 4:30 μ.μ. (ή άλλη ώρα ανάλογα με τις ώρες εργασίας σας). Ωστόσο, μπορεί να θέλετε να αλλάξετε τον προεπιλεγμένο χρόνο παρακολούθησης και να το αφήσετε να σας υπενθυμίσει στην αρχή των ωρών εργασίας, όπως 9:00 π.μ. Σε αυτό το άρθρο, θα σας δείξω πώς να αλλάξετε τον προεπιλεγμένο χρόνο παρακολούθησης στο Outlook.

Αλλαγή της προεπιλεγμένης θέσης αρχείου στο Outlook
Από προεπιλογή, το Outlook έχει προεπιλεγμένη θέση για τα αρχεία αρχειοθέτησης. Εκτός από την προεπιλεγμένη τοποθεσία, μπορείτε να ορίσετε τη δική σας θέση αρχειοθέτησης για τα αρχεία αρχειοθέτησής σας. Σε αυτό το σεμινάριο, θα σας δείξουμε πώς μπορείτε να αλλάξετε λεπτομερώς την προεπιλεγμένη θέση αρχειοθέτησης στο Outlook.

Αλλαγή προεπιλεγμένης τοποθεσίας αποθήκευσης συνημμένου στο Outlook
Έχετε βαρεθεί να βρίσκετε τη θέση συνημμένου που έχετε καθορίσει κάθε φορά κατά την εκκίνηση του Outlook; Σε αυτό το σεμινάριο, θα σας δείξουμε πώς να αλλάξετε την προεπιλεγμένη θέση συνημμένου. Μετά από αυτό, ο καθορισμένος φάκελος αποθήκευσης συνημμένων θα ανοίγει αυτόματα κάθε φορά που αποθηκεύετε τα συνημμένα ακόμα κι αν κάνετε επανεκκίνηση του Outlook.

Αλλάξτε την προεπιλογή του ολοήμερου συμβάντος σε Busy στο Outlook
Από προεπιλογή, το Outlook ορίζει την κατάσταση των συναντήσεων και των συσκέψεων σε "Απασχολημένο", αλλά τα ολοήμερα συμβάντα σε "Δωρεάν" (δείτε στιγμιότυπο οθόνης παρακάτω). Πρέπει να αλλάζετε χειροκίνητα την κατάσταση Εμφάνιση ως σε Απασχολημένος κάθε φορά που δημιουργείτε ένα ολοήμερο συμβάν. Για να αλλάξετε την προεπιλεγμένη εμφάνιση ως κατάσταση των ολοήμερων συμβάντων σε Απασχολημένος, το άρθρο σάς παρέχει δύο μεθόδους.


Τα καλύτερα εργαλεία παραγωγικότητας γραφείου

Kutools for Outlook - Πάνω από 100 ισχυρές δυνατότητες για υπερφόρτιση του Outlook σας

📧 Αυτοματοποίηση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: Εκτός γραφείου (Διαθέσιμο για POP και IMAP)  /  Προγραμματισμός αποστολής email  /  Αυτόματο CC/BCC βάσει κανόνων κατά την αποστολή email  /  Αυτόματη προώθηση (Σύνθετοι κανόνες)   /  Αυτόματη προσθήκη χαιρετισμού   /  Διαχωρίστε αυτόματα τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πολλών παραληπτών σε μεμονωμένα μηνύματα ...

📨 Διαχείριση e-mail: Εύκολη ανάκληση email  /  Αποκλεισμός απάτης email από υποκείμενα και άλλους  /  Διαγραφή διπλότυπων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  /  Βασικά Φίλτρα  /  Ενοποίηση φακέλων ...

📁 Συνημμένα ProΜαζική αποθήκευση  /  Αποσύνδεση παρτίδας  /  Συμπίεση παρτίδας  /  Αυτόματη αποθήκευση   /  Αυτόματη απόσπαση  /  Αυτόματη συμπίεση ...

🌟 Interface Magic: 😊Περισσότερα όμορφα και δροσερά emojis   /  Ενισχύστε την παραγωγικότητά σας στο Outlook με προβολές με καρτέλες  /  Ελαχιστοποιήστε το Outlook αντί να κλείσετε ...

???? Με ένα κλικ Wonders: Απάντηση σε όλους με εισερχόμενα συνημμένα  /   Email κατά του phishing  /  🕘Εμφάνιση ζώνης ώρας αποστολέα ...

👩🏼‍🤝‍👩🏻 Επαφές & Ημερολόγιο: Μαζική προσθήκη επαφών από επιλεγμένα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  /  Διαχωρίστε μια ομάδα επαφής σε μεμονωμένες ομάδες  /  Κατάργηση υπενθυμίσεων γενεθλίων ...

Διανεμήθηκαν παραπάνω από 100 Χαρακτηριστικά Περιμένετε την εξερεύνηση σας! Κάντε κλικ εδώ για να ανακαλύψετε περισσότερα.

 

 

Comments (38)
No ratings yet. Be the first to rate!
This comment was minimized by the moderator on the site
I found that when you send an email on Sunday it is push to a week out as xMail.DeferredDeliveryTime = (Date + (vbSaturday - xWeekday + 2)) & " " & xDelayTime ends up with 8 days in the future instead of the expected one. As 7 (vbSaturday) - 1 (xWeekday on Sunday) + 2 is 8. This is my fix:
Private Sub Application_ItemSend(ByVal Item As Object, Cancel As Boolean)
'Updated by EWP 20230518
 Const xDelayTime As String = "07:30:00" 'The delay delivery time of emails
 Const xCompareTime As String = "17:30:00" 'The time to enable the delay delivery option
 Dim xMail As Outlook.MailItem
 Dim xWeekday As Integer
 Dim xNowTime As String
 Dim xIsDelay As Boolean
 Dim xRet1 As Integer
 Dim xRet2 As Integer
 On Error GoTo xError
 If (Item.Class <> olMail) Then Exit Sub
 Set xMail = Item
 xWeekday = Weekday(Date, vbMonday)
 xNowTime = Format(Now, "hh:nn:ss")
 xIsDelay = False
 xRet1 = StrComp(xNowTime, xDelayTime)
 xRet2 = StrComp(xNowTime, xCompareTime)
 If xRet1 = xRet2 Then
  xIsDelay = True
 End If
 If (xRet1 = -1) And (xRet2 = -1) Then
  xMail.DeferredDeliveryTime = Date & " " & xDelayTime
 Else
  If ((xWeekday = 5) And xIsDelay) Or (xWeekday = 6) Or (xWeekday = 7) Then
   xMail.DeferredDeliveryTime = (Date + (5 - xWeekday + 3)) & " " & xDelayTime
  ElseIf xIsDelay Then
   xMail.DeferredDeliveryTime = (Date + 1) & " " & xDelayTime
  End If
 End If
Exit Sub
xError:
 MsgBox "ItemSend: " & Err.Description, , "Kutools for Outlook"
End Sub
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi Ehrin Pitts,

Thank you for the correction. I will check the code in the post and correct it.
This comment was minimized by the moderator on the site
This is a most useful piece of code, because it prevents me from disturbing people outside office hours.
However, I sometimes need to send an email outside normal hours and it is a nuisance to comment out the VBA code each time.
My suggestion is that if the "Importance" flage is set to high, then the mail will be sent immediately and not be delayed. Would it be possible for you to add such an exclusion in the code. (Still keeping the existing code, including the line with the xSenderAddress).
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi Bernard,

The following VBA code helps to exclude the emails with a high importance flag. Please give it a try.
Private Sub Application_ItemSend(ByVal Item As Object, Cancel As Boolean)
'Updated by Extendoffice 20230410
 Const xDelayTime As String = "07:30:00" 'The delay delivery time of emails
 Const xCompareTime As String = "17:30:00" 'The time to enable the delay delivery option
 Dim xMail As Outlook.MailItem
 Dim xWeekday As Integer
 Dim xNowTime As String
 Dim xIsDelay As Boolean
 Dim xRet1 As Integer
 Dim xRet2 As Integer
 On Error GoTo xError
 If (Item.Class <> olMail) Then Exit Sub
 Set xMail = Item
 If xMail.Importance = olImportanceHigh Then Exit Sub 'Exclude emails with a high importance flag
 xWeekday = Weekday(Date, vbSunday)
 xNowTime = Format(Now, "hh:nn:ss")
 xIsDelay = False
 xRet1 = StrComp(xNowTime, xDelayTime)
 xRet2 = StrComp(xNowTime, xCompareTime)
 If xRet1 = xRet2 Then
  xIsDelay = True
 End If
 If (xRet1 = -1) And (xRet2 = -1) Then
  xMail.DeferredDeliveryTime = Date & " " & xDelayTime
 Else
  If ((xWeekday = vbFriday) And xIsDelay) Or (xWeekday = vbSaturday) Or (xWeekday = vbSunday) Then
   xMail.DeferredDeliveryTime = (Date + (vbSaturday - xWeekday + 2)) & " " & xDelayTime
  ElseIf xIsDelay Then
   xMail.DeferredDeliveryTime = (Date + 1) & " " & xDelayTime
  End If
 End If
Exit Sub
xError:
 MsgBox "ItemSend: " & Err.Description, , "Kutools for Outlook"
End Sub
This comment was minimized by the moderator on the site
Thanks for this macro. I often work late in the evenings or early in the mornings but don't want emails to be sent to my colleagues outside of normal working hours (for me, 08:00 to 17:45, which I've modified in the macro myself).

Is there a way to add an additional clause to the macro for sending emails, please? Currently, if I work early in the morning on a weekday (say 06:00, before the working day officially starts at 08:00) then the macro will delay sending until 08:00 on the following working day. I would rather the email was sent at 08:00 on the current working day. I tested your macro on a Thursday morning at 07:54 and the sending has been delayed until 08:00 on Friday, whereas I would want it to be sent on Thursday at 08:00.

Emails sent after the end of the working day should be sent at the start of the next working day, as you have written. Any emails sent at any time on Saturday or Sunday should be sent at the start of the next working day, again as you have written.

It's been a while since I've written anything substantial in VBA so I'm turning my head inside out trying to find the solution, with no success.
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi Dom,

I am sorry to reply to you so late. The following VBA code can help. Please give it a try.
Private Sub Application_ItemSend(ByVal Item As Object, Cancel As Boolean)
'Updated by Extendoffice 20230410
 Const xDelayTime As String = "08:00:00" 'The delay delivery time of emails
 Const xCompareTime As String = "17:45:00" 'The time to enable the delay delivery option
 Dim xMail As Outlook.MailItem
 Dim xWeekday As Integer
 Dim xNowTime As String
 Dim xIsDelay As Boolean
 Dim xRet1 As Integer
 Dim xRet2 As Integer
 Dim xDelayInterval As Integer
 On Error GoTo xError
 If (Item.Class <> olMail) Then Exit Sub
 Set xMail = Item
 xWeekday = Weekday(Date, vbSunday)
 xNowTime = Format(Now, "hh:nn:ss")
 xIsDelay = False
 xRet1 = StrComp(xNowTime, xDelayTime)
 xRet2 = StrComp(xNowTime, xCompareTime)
 If xRet1 = xRet2 Then
  xIsDelay = True
 End If
 If (xRet1 = -1) And (xRet2 = -1) Then
  xMail.DeferredDeliveryTime = Date & " " & xDelayTime
 Else
  If ((xWeekday = vbFriday) And xIsDelay) Or (xWeekday = vbSaturday) Or (xWeekday = vbSunday) Then
   xMail.DeferredDeliveryTime = (Date + (vbSaturday - xWeekday + 2)) & " " & xDelayTime
  ElseIf xIsDelay Then
   xMail.DeferredDeliveryTime = (Date + 1) & " " & xDelayTime
  End If
 End If
Exit Sub
xError:
 MsgBox "ItemSend: " & Err.Description, , "Kutools for Outlook"
End Sub
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi Crystal, the issue returned. No matter what time of day, the emails send as soon as I click "Send". Please let me know any advice. Thank you
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi Angela,

The problem was reproduced in my case and we have updated the code. Please give it a try. Thank you for your comment.
Private Sub Application_ItemSend(ByVal Item As Object, Cancel As Boolean)
'Updated by Extendoffice 20230117
 Const xDelayTime As String = "07:30:00" 'The delay delivery time of emails
 Const xCompareTime As String = "17:30:00" 'The time to enable the delay delivery option
 
 Dim xMail As Outlook.MailItem
 Dim xWeekday As Integer
 Dim xNowTime As String
 Dim xIsDelay As Boolean
 On Error GoTo xError
 If (Item.Class <> olMail) Then Exit Sub
 Set xMail = Item
 xWeekday = Weekday(Date, vbSunday)
 xNowTime = Format(Now, "hh:nn:ss")
 xIsDelay = False
 If StrComp(xNowTime, xDelayTime) = StrComp(xNowTime, xCompareTime) Then
  xIsDelay = True
 End If
 If ((xWeekday = vbFriday) And xIsDelay) Or (xWeekday = vbSaturday) Or (xWeekday = vbSunday) Then
  xMail.DeferredDeliveryTime = (Date + (vbSaturday - xWeekday + 2)) & " " & xDelayTime
 ElseIf xIsDelay Then
  xMail.DeferredDeliveryTime = (Date + 1) & " " & xDelayTime
 End If
Exit Sub
xError:
 MsgBox "ItemSend: " & Err.Description, , "Kutools for Outlook"
End Sub
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi Crystal,
I fixed the issue by closing the Outlook application and re-opening it after saving the VBA code. Thank you for this!
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi Crystal, I followed your instructions and enabled macros, but the emails are still sending as soon as I click "Send".

I have Outlook version 2101 (Build 13628.20274).

1. I did not modify any variables in the code, so it is saved just as you have instructed for "ThisOutlookSession".
2. It is the only code in "ThisOutlookSession".
3. The current time is 3:19 AM Eastern Time, so I would expect the emails to be delayed upon clicking "Send" since I am attempting to send an email during the time period of 5:30 PM - 07:30 AM.
4. I verified the Macros are enabled.

Is there anything else you can suggest that could cause this macro not to work? Thank you

From the tutorial: "From now on, when you send an email during 07:30 AM - 5:30 PM, the email will be sent directly. If an email is sent during 5:30 PM – 07:30 AM, it will be scheduled to send after 07:30 AM the next workday."
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi Crystal, I followed your instructions and enabled macros, but the emails are still sending as soon as I click "Send". I have Outlook version 2101 (Build 13628.20274).
This comment was minimized by the moderator on the site
This is awesome.

This is a longshot - but i have work and personal accounts in Outlook. Is there a way to set this only for certain accounts?
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi Ann,
The following VBA script may help. Please give it a try.
In this line: xAccount = "Your email account", please replace the text "You email account" with your own account. For multiple accounts, please use a semicolon ";" to separate them.

Private Sub Application_ItemSend(ByVal Item As Object, Cancel As Boolean)
'Updated by Extendoffice 20230117
 Const xDelayTime As String = "07:30:00" 'The delay delivery time of emails
 Const xCompareTime As String = "17:30:00" 'The time to enable the delay delivery option
 
 Dim xMail As Outlook.MailItem
 Dim xWeekday As Integer
 Dim xNowTime As String
 Dim xIsDelay As Boolean
 Dim xSenderAddress As String
 Dim xAccount As String
 On Error GoTo xError
 If (Item.Class <> olMail) Then Exit Sub
 Set xMail = Item
 xSenderAddress = ""
 xSenderAddress = xMail.SendUsingAccount.SmtpAddress
 xAccount = "Your email account" 'Specify your email account here and use ; to separate different accounts
 If VBA.InStr(xAccount, xSenderAddress) = 0 Then Exit Sub
 xWeekday = Weekday(Date, vbSunday)
 xNowTime = Format(Now, "hh:nn:ss")
 xIsDelay = False
 If StrComp(xNowTime, xDelayTime) = StrComp(xNowTime, xCompareTime) Then
  xIsDelay = True
 End If
 Debug.Print xIsDelay
 If ((xWeekday = vbFriday) And xIsDelay) Or (xWeekday = vbSaturday) Or (xWeekday = vbSunday) Then
  xMail.DeferredDeliveryTime = (Date + (vbSaturday - xWeekday + 2)) & " " & xDelayTime
 ElseIf xIsDelay Then
  xMail.DeferredDeliveryTime = (Date + 1) & " " & xDelayTime
 End If
Exit Sub
xError:
 MsgBox "ItemSend: " & Err.Description, , "Kutools for Outlook"
End Sub
This comment was minimized by the moderator on the site
I ended up deleting my other code, and still cannot get this to work. No error comes up when I hit send. I commented out the code you bolded above
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi Brian,

Please check if the enable macros options are enabled in your Outlook.
https://www.extendoffice.com/images/stories/comments/comment-picture-zxm/enable_macros.png
This comment was minimized by the moderator on the site
You are the goat! That was it :)
This comment was minimized by the moderator on the site
That's a pretty advanced Version of Outlook, Brian! 😄
There are no comments posted here yet
Load More
Please leave your comments in English
Posting as Guest
×
Rate this post:
0   Characters
Suggested Locations